"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 30 czerwca 2022 r.
Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold
 
Odwołani
[ 0000-00-00 ]

Na początku listopada Zgromadzenie akcjonariuszy PKP SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej dwóch przedstawicieli załogi wskazanych przez Związek Zawodowy Maszynistów – Leszka Miętka oraz przez NSZZ „Solidarność” – Zenona Kozendrę.
Decyzję Zgromadzenia akcjonariuszy komentują: Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy i sami odwołani.

Henryk Grymel, Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”:
Wyrzucenie przedstawicieli załogi z Rady Nadzorczej PKP SA jest próbą pozbycia się osób, które mogłyby przeciwstawić się szkodliwej działalności zarządu. Absurdalny jest teraz, tuż przed zmianą władzy, pomysł sprzedaży akcji CARGO tylko po to, aby skarb państwa stracił kontrolę nad tą spółka. Takie, na siłę, przepychanie szkodliwych pomysłów, mogliby zablokować przedstawiciele załogi w Radzie Nadzorczej PKP SA, więc najprościej było się ich pozbyć w uzasadnieniu (ustnym) podając dość enigmatycznie brzmiący zarzut „utraty zaufania”.
Nie można również zapominać, iż we wrześniu 2015 roku w podobny sposób odwołano przedstawicieli załogi ze składu Rady Nadzorczej PKP CARGO SA Takie decyzje – moim zdaniem – mogą być taktyką „pozbywania się niewygodnych świadków” przy podejmowaniu szkodliwych dla Skarbu Państwa decyzji przez najwyższe władze Grupy PKP SA.

Zenon Kozendra:
W dniu 3 listopada zostałem poinformowany przez Ministerstwo Infrastruktury o odwołaniu mnie z funkcji członka Rady Nadzorczej PKP SA. Jako powód podano utratę zaufania ministra do mnie. Do Rady Nadzorczej zostałem wybrany przez pracowników, by być ich przedstawicielem i to utrata ich zaufania mogłaby jedynie stać się powodem odwołania mnie z Rady Nadzorczej.
Jaka więc była prawdziwa przyczyna mego odwołania?
Wielokrotnie wyrażałem krytyczne zdanie o działaniach zarządu PKP SA, czego dawałem wyraz w głosowaniu na Radzie Nadzorczej będąc przeciw np. powołaniu spółki Xcity Investment, prywatyzacji TK Telekom, czy PKP Energetyka i wielu innym, które moim zdaniem były szkodliwe dla polskiej kolei. Stałem się więc niewygodnym świadkiem, który piętnuje wyprzedaż majątku kolejowego i złe decyzje Zarządu PKP SA.
Mam też uzasadnione obawy, że moje odwołanie może wiązać się z zamiarem podjęcia przez Zarząd PKP SA decyzji o sprzedaży kolejnych akcji PKP CARGO SA. Minister Infrastruktury, Maria Wasiak, chce pozbyć się z Rady Nadzorczej PKP SA tych, którzy mogliby się temu przeciwstawić.


Leszek Miętek:
Widocznie Pani minister Wasiak przedstawiciele załogi w Radzie Nadzorczej PKP SA przeszkadzali, bo ma ona pewnie do zrobienia coś przed oddaniem władzy. Widocznie jest to taktyka pozbywania się świadków swoich działań. O moim odwołaniu zostałem powiadomiony telefonicznie przez pana Pawła Kopczyńskiego z Departamentu Kolejnictwa, że wczoraj (03.11.2015 r.) Walne Zgromadzenie pozbawiło mnie członkostwa w Radzie Nadzorczej z powodu utraty zaufania. Obawiam się o to, czy teraz nie zostaną podjęte działania, które mają zmienić strukturę właścicielską PKP CARGO i pozbawić wpływu i kontroli nad spółką przez PKP SA. Trzeba wiedzieć o tym, że PKP jest mniejszościowym udziałowcem, natomiast na podstawie zapisów statutowych ma wpływ na obsadę Zarządu i Rady Nadzorczej. Jak wiadomo cały Zarząd PKP SA jest w Radzie Nadzorczej PKP CARGO. Nie dawno usunięto przedstawicieli załogi z Rady Nadzorczej PKP CARGO i rozpisano wybory jednocześnie blokując możliwość kandydowania osób, które pełnią funkcję z wyboru związków zawodowych. Wprowadzono klauzulę wyższego wykształcenia, jak również obniżono próg poparcia. Być może jako przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej Zarząd zamierza usadowić swoich przedstawicieli.

Tuż przed zamknięciem numeru redakcja otrzymała wspólne Oświadczenie Zenona Kozendry i Leszka Miętka w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej PKP SA.

Oświadczenie

W dniu 4 listopada 2015 roku zostaliśmy poinformowani przez Ministerstwo Infrastruktury o fakcie odwołania nas z funkcji członków Rady Nadzorczej PKP SA, w której byliśmy reprezentantami pracowników. Jako przyczyna naszego odwołania została podana utrata zaufania – zarzut ten nie został w żaden sposób uzasadniony i jest w naszym mniemaniu bezprawny, ponieważ posiadamy mandat zaufania pracowniczego, na podstawie którego zostaliśmy członkami Rady Nadzorczej i to interesy pracownicze mamy obowiązek reprezentować w Radzie.
W związku z faktem, że zostaliśmy do Rady Nadzorczej wybrani przez załogę, to jej zaufanie jest decydujące i prawnie usankcjonowane w regulaminie wyborów, gdzie jest zapisana procedura odwołania przedstawicieli przez pracowników, a nie przez ministra. To, że sprzeciwiamy się niektórym decyzjom Zarządu PKP SA i głosujemy przeciwko niektórym uchwałom Rady Nadzorczej, które naszym zdaniem nie są zgodne z interesem Spółki i załogi, nie może oznaczać prawa właściciela do naszego odwołania.
Postawa jakiej oczekuje od przedstawicieli pracowników w Radach Nadzorczych obecna Minister Infrastruktury Maria Wasiak i Zarząd PKP SA, to postawa klakiera, stanowi ona karykaturę i zaprzeczenie pojęcia reprezentacji pracowniczej. Zasiadanie w Radzie nie oznacza przymusu zgody na wszelkie podejmowane inicjatywy, jeśli w naszej ocenie mogą przyczynić się do zaszkodzenia sytuacji pracowników.
Wielokrotnie w sposób zdecydowany, ale i merytoryczny stawaliśmy po stronie załogi Grupy PKP. Tak było w przypadku spółki Xcity Inwestment, której powołanie przez Zarząd PKP SA naszym zdaniem może powodować straty dla Skarbu Państwa i niewłaściwe rozporządzanie kolejowym majątkiem, prywatyzacji PKP Energetyki, która jest szkodliwa dla interesów polskiej kolei, wydawania olbrzymich pieniędzy na zewnętrzne zlecenia przy bardzo rozbudowanej strukturze zarządczej PKP SA, czy chociażby kwestii wyeliminowania osób sprawujących funkcje związkowe z możliwości reprezentowania pracowników w organach spółek kolejowych. Takich spraw było wiele.
Podejrzewamy, że prawdziwym powodem naszego odwołania mogą być planowane zmiany w majątku Grupy PKP i poważne decyzje finansowe, którym moglibyśmy się sprzeciwić. Obawiamy się, że Minister Maria Wasiak i Prezes PKP SA Jakub Karnowski chcą pozbyć się świadków planowanych działań, którzy mogliby je ujawnić i udaremnić.
W naszej długoletniej pracy w PKP jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z taką pogardą i lekceważeniem pracowników, nigdy też żadna władza nie posunęła się do tak nikczemnych zachowań w stosunku do kolejarzy, jak obecna.
Jeśli zostaliśmy odwołani z powodu piętnowania takiej postawy, jaką reprezentują Minister Maria Wasiak, Zarząd PKP SA i powołane przez nich zarządy spółek kolejowych, to poczytujemy sobie to za zasługę.
Zenon Kozendra
Leszek Miętek


(„aw”)
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.