"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Czas na zmiany
[ 0000-00-00 ]
W dniach 3-5 lipca 2015 r. w Katowicach odbyła się Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pt.: „Myśląc Polska”. Podczas Konwencji przeprowadzonych zostało 35 paneli specjalistycznych, a jeden z nich dotyczył kolei.
Z satysfakcją informujemy, iż wśród panelistów był także redaktor naczelny dwutygodnika „Wolna Droga”. Jego wystąpienie zamieszczamy wraz z wypowiedziami pozostałych uczestników panelu.


W „panelu kolejowym” udział wzięli i głos zabrali:
Czesław Warsewicz - członek Zespołu Programowego Prawa i Sprawiedliwości, moderator dyskusji: - Swoje wystąpienie oparł wokół strategii Konsolidacji i Koordynacji (Strategia 2K), której wdrożenie pozwoliłoby na znaczną poprawę oferty przewozowej dla pasażera oraz klienta biznesowego. Infrastruktura jest domeną państwa i tak powinno pozostać.
W Strategii 2K istotną kwestią jest silna pozycja UTK, jako silnego regulatora rynku. Dodatkowo ważnym narzędziem w rękach państwa powinny być według niego stawki dostępu, które odpowiadałyby za realizację polityki transportowej.

Jerzy Polaczek - poseł RP, były minister transportu: - Mówił o kwestiach legislacyjnych i sposobie, w jaki wpływają one na rozwój transportu kolejowego. Zwrócił uwagę na obowiązek stworzenia przez państwo ujednoliconego i zintegrowanego systemu sprzedaży biletów na pociągi wszystkich przewoźników.
Według byłego ministra istotne jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Podziela on także zdanie Warsewicza, że zwiększeniu powinna ulec rola Urzędu Transportu Kolejowego.

Krzysztof Tchórzewski - poseł RP, były wiceminister transportu: - Zwrócił uwagę na konieczność zmiany sposobu finansowania „Przewozów Regionalnych”. W 2019 roku powinien wejść w życie IV Pakiet Kolejowy, który umożliwi wejście na rynek innych podmiotów z UE, które byłyby zainteresowane obsługą przewozów w poszczególnych województwach. Niezbędne są zatem natychmiastowe działania w celu stworzenia podmiotu (na bazie PR), który za cztery lata będzie w stanie podjąć rękawicę na tym zliberalizowanym rynku.
Mówił o problemie zarządzania poszczególnymi spółkami, ponieważ wyczerpuje się obecnie formuła nadzoru nad nimi.
Wśród ciekawych postulatów, które wymienił jest przekazanie 6 proc. z akcyzy właśnie na kolej. Pozwolić to miałoby na odzyskanie pasażerów, których w jego ocenie powinno być dwukrotnie więcej niż obecnie.

Leszek Miętek - prezydent Związku Zawodowego Maszynistów: - Stwierdził, iż problemem obecnie rządzących jest kompletny brak zainteresowania pasażerem. Obecnych decydentów interesuje tylko i wyłącznie to, jakie pociągi remontować/kupować. Pasażer znalazł się w tym układzie na dalekim planie.
Mocno zaakcentował, że brak jest pomysłu na rozwój „Przewozów Regionalnych” oraz całego systemu kolejowego. Niezbędnym działaniem jest utworzenie jednego holdingu, który pozwoliłby na efektywne zarządzanie. Wiązałoby się to m.in. ze sprzedażą udziałów w PR przez marszałków poszczególnych województw.
Wśród patologii, które mają obecnie miejsce są najwyższe stawki w UE za przejazdy wewnętrzne oraz brak unormowania kwestii czasu pracy, co prowadzi w efekcie finalnym do przepracowania pracowników.

Mirosław Lisowski - redaktor naczelny dwutygodnika „Wolna Droga”: - Ostatnie lata rządów koalicji PO-PSL, to konsekwentne odwracanie się polskich kolei od społeczeństwa. Permanentne odwoływanie połączeń regionalnych, zamykanie czy wręcz likwidowanie dworców, kas biletowych, poczekalni, toalet… Jeśli zaś rewitalizacja budynków stacyjnych, to przede wszystkim pod kątem pozyskania kolejnych powierzchni komercyjnych, a gdy brak jest chętnych na ich najem, to dworzec jest ponownie zamykany z pracownikiem ochrony wewnątrz, by pilnował budynku przed dewastacją.
Kolej przestała być przyjazna dla ludzi, pełnić rolę służebną dla społeczeństwa. Stała się jedynie firmą, dla której najważniejszy jest pieniądz. Polska gminna, Polska powiatowa, Polska „B” - to wielkie wyzwania dla budowanych na nowo polskich kolei.
Należy zatem: przywrócić sieć połączeń lokalnych, aby umożliwić dojazd do pracy, szkół, urzędów państwowych i samorządowych, placówek służby zdrowia, dóbr kultury, sztuki, nauki…; Skarb Państwa musi finansować deficytowy z założenia kolejowy ruch regionalny; otworzyć i ponownie oddać budynki dworców kolejowych dla podróżnych, aby mogli korzystać z niezbędnej infrastruktury, stworzonej wszak przede wszystkim dla klientów kolei; uruchomić wszędzie tam, gdzie to możliwe, kasy biletowe; stworzyć podstawy do budowy platformy sprzedażowej, jako jeden wspólny bilet dla wszystkich przewoźników tak, aby zdjąć z podróżnego mało komfortowy obowiązek śledzenia zmieniającej się listy przewoźników; zbudować w porozumieniu z samorządem, oparte o infrastrukturę dworców kolejowych, lokalne centra przesiadkowe dla różnego rodzaju transportu.
Nowa polska kolej musi być podzielona na trzy segmenty (sektory): Infrastruktura, jako Grupa ze spółkami infrastrukturalnymi – m.in. PKP Energetyka, TK Telekom, PKP Informatyka; Przewozy towarowe; Przewozy pasażerskie, w tym „Przewozy Regionalne”.
PKP SA winno przejściowo pełnić rolę likwidatora majątku zbędnego (na kształt np. Agencji Mienia Wojskowego), a nie głównego rozgrywającego w Grupie; Urząd Transportu Kolejowego winien być regulatorem rynku i strażnikiem prawa na kolei.
Należy rozważyć powrót do budowy Kolei Dużych Prędkości, tzw. „igreka”, łączących Wrocław i Poznań z Warszawą. Ta inwestycja stałaby się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki w oparciu o nowe technologie: przedsiębiorstw budujących infrastrukturę, ale także firm taborowych, jak np. bydgoska PESA.
KDP, to także szansa dla polski gminnej i powiatowej, przez które biegłby „igrek”.
Proponowane zmiany mogą zdecydowanie wpłynąć na poprawę wizerunku kolei, która na powrót może stać się forpocztą Państwa Polskiego tuż za rogatkami wielkich aglomeracji.

Wiesław Jarosiewicz - były prezes UTK: - Skupił się na kwestiach związanych z interoperacyjnością. Powiedział, że obecne przepisy są mocno nieaktualne i należy w pierwszej kolejnością zająć się właśnie tą kwestią.
Dodał także, że na forum UE powinniśmy walczyć o zmianę przepisów w miejscach dla nas istotnych, gdyż brak ich korekty, może dla nas rodzić problemy w przyszłości.

Artur Zasada - europoseł VII kadencji do Parlamentu Europejskiego: - Zwrócił uwagę na istotną rolę PKP CARGO w przewozach towarowych. Dzisiaj jest to drugi największy przewoźnik w Europie.
Stwierdził powołując się na badania, które informują o tym, że obecnie zaledwie 10 proc. przewozów towarowych w UE wykonywanych jest koleją. W najbliższych latach ma to się zmienić, co będzie szansą dla PKP CARGO.

●●●

Po zakończeniu Konwencji Czesław Warsewicz, moderator „panelu kolejowego”, powiedział „Wolnej Drodze”…

Czas na zmiany. Po pierwsze podróżny
W czasie Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach w dniach 3-5 lipca br. pt.: „Myśląc Polska” było przeprowadzone 35 paneli specjalistycznych, wśród których jeden dotyczył kolei.
Uczestnikami tego panelu, jako zaproszeni eksperci, byli: Jerzy Polaczek - poseł, były minister transportu; Krzysztof Tchórzewski - poseł, były wiceminister; Leszek Miętek - prezydent Związku Maszynistów Kolejowych w Polsce; Mirosław Lisowski - redaktor naczelny „Wolnej Drogi”; Wiesław Jarosiewicz - były prezes UTK i Artur Zasada - Poseł VII kadencji do Parlamentu Europejskiego.
Wszyscy prelegenci w krótkich wystąpieniach przedstawili konkretne propozycje zmian, które odwrócą negatywne zjawisko odchodzenia podróżnych od kolei. Rozwiązania te począwszy od propozycji legislacyjnych, poprzez zmiany systemowe oraz operacyjne, mają na celu przywrócić kolej na właściwe tory.
Wspólnym mianownikiem wszystkich wystąpień był fakt, że najważniejszym elementem systemu kolejowego jest pasażer i jego satysfakcja – po pierwsze podróżny.
Degradacja systemu kolejowego spowodowana szkodliwą reformą usamorządowienia oraz podziałem PKP na kilkadziesiąt spółek, przyczyniła się do nieefektywnego działania całego systemu oraz bezprecedensowego obniżenia bezpieczeństwa na kolei.
Transport kolejowy z punktu widzenia funkcjonowania państwa ma strategiczne znaczenie, a co za tym idzie pełną odpowiedzialność za ten obszar działalności powinna ponosić władza centralna. Kolej to system naczyń połączonych i ważny sektor gospodarczy mający wpływ również na bezpieczeństwo narodowe.
Polska kolej potrzebuje spójnej i długofalowej strategii rozwoju. Taką odpowiedzią na bieżące wyzwania jest Strategia KONSOLIDACJI I KOORDYNACJI systemu kolejowego w Polsce.
W ramach tej konsolidacji należy zintegrować w spójną całość główne cztery obszary operacyjne systemu kolejowego, jak poniżej:
1.Infrastruktura kolejowa;
2.Przewozy towarowe;
3.Przewozy pasażerskie;
4.Dworce.
Natomiast nad bezpieczeństwem funkcjonowania całego systemu kolejowego w Polsce powinien czuwać Urząd Transportu Kolejowego z silną rolą regulatora tego rynku.

(W artykule wykorzystałem teksty z portalu nakolei.pl „aw”)
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.