"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Informacje i wiadomości z kolejowej (i nie tylko) „Solidarności”
[ 0000-00-00 ]
Nie pozwolimy na podział spółki
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W piśmie skierowanym do Pani Minister Marii Wasiak zwracam się z prośbą o podjęcie rzeczywistego dialogu w sprawie konieczności prywatyzacji PKP Energetyka SA, ponieważ argumenty przedstawiane przez Zarząd PKP SA i byłego już Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Energetyka SA i jednocześnie dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji PKP SA - pana Jacka Leonkiewicza, nie przekonują o uczciwych zamiarach obecnego właściciela. Pan Leonkiewicz przekonywał, że prywatyzacja spółki PKP Energetyka SA wynika tylko ze zobowiązań Zarządu PKP SA wobec Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
- Czy nie należy sobie zadać pytania, czy po 15 latach funkcjonowania powyższej Ustawy istnieją przesłanki do dalszych działań w zakresie prywatyzacji spółek powstałych w wyniku likwidacji p.p. PKP? 15 lat temu to była spółeczka o małej wartości, dzisiaj państwo zamierzacie pod stołem sprzedać firmę, której wynik na sprzedaży sięga 3,7 mld. zł, osiągającej rocznie kilkadziesiąt milionów zysku netto.
- Czy w imię postanowień Ustawy warto doprowadzać dorobek Zarządów tych spółek i ich pracowników do prawdopodobnych działań zmierzających (PNI i inne podmioty gospodarcze zlikwidowane w imię realizacji Ustawy) do ich upadku, likwidacji?
- Czy cytowana Ustawa zobowiązuje do corocznego „zjadania” zysku spółek będących pod zarządem PKP SA zamiast przeznaczać pieniądze na ich rozwój i inwestowanie w majątek własny tych podmiotów gospodarczych? Jestem 14 lat członkiem Rady Nadzorczej i zawsze wnosiłem o podział zysku, ale pazerność właściciela pozwala jedynie na ratalną spłatę, tylko dlatego, że spółka by tego nie wytrzymała.
- Czy PKP SA jest rozliczane z jej innych zobowiązań ustawowych cytowanej na wstępie Ustawy?
- Czy PKP SA ma w swoich ustawowych zadaniach tworzenie „ładu korporacyjnego”, co czyni przez ostatnie 3 lata i paraliżuje normalne funkcjonowanie spółki?
- Czy PKP SA powołano po to, żeby budowała 200-metrowe wieżowce w Warszawie?
- Czy państwu polskiemu zależy na poszerzaniu armii bezrobotnych, zamiast posiadać w swoim portfelu miejsca pracy, dochody z dywidend, podatki z PIT, CIT, opłacone składki ZUS, zdrowotne, Fundusz pracy, nakręcać społeczną konsumpcję?
Strona społeczna nie straszy pracowników prywatyzacją, bo ma świadomość, że obecny właściciel niczego nie gwarantuje, zabiera 100% wypracowanego zysku i żeruje na dobrze funkcjonującym podmiocie gospodarczym.
Nasze stanowisko jest jasne. Żądamy gwarancji zapisanych w porozumieniu z dnia 19 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza PKP Energetyka przekazała PKP SA treść porozumienia z Zarządem, ale brak odpowiedzi.
- Kto zagwarantuje, że przed podjęciem decyzji o ewentualnej sprzedaży, strona społeczna będzie miała możliwość negocjowania zapisów o niepodzielności spółki, czy niemożliwości wypowiadania ZUZP i Paktu Gwarancji Pracowniczych w okresie ochronnym?
Nie pozwolimy na podział spółki, niezależnie, czy prywatyzacja będzie, czy jej nie będzie, bo wyciągnięcie choćby jednego segmentu działalności, doprowadzi do upadłości całej spółki.
Mam nadzieję, że NIK nie tylko zbada umowę korporacyjną, ale również pojawienie się w spółce PWC i innych podobnych, czy też zamiar wyprowadzenia ze spółki nieruchomości przy ul. Hożej - Siedziby Spółki.
Proszę powiedzieć, jaki jest powód prywatyzacji? Jeżeli Komisja uzna ją za zasadną, to strona społeczna domaga się pisemnego potwierdzenia, że obecny właściciel akceptuje Porozumienie z 19 stycznia 2015 roku. Gwarantuje wpisanie tego Porozumienia do umowy sprzedaży. Odpowie, kiedy umożliwi stronie społecznej negocjacje z potencjalnym nabywcą i zagwarantowanie niepodzielności organizacyjnej spółki.
Pozwolę sobie powiedzieć, dlaczego tak bardzo zależy nam na niepodzielności spółki. Dlatego, gdyż w moim przekonaniu inwestorzy nie są na chwilę obecną informowani o tym, że takie Porozumienie funkcjonuje. Gdyby była akceptacja Porozumienia, które otrzymał Zarząd (i nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego to porozumienie dalej jest w szufladzie).
Inwestor przecież powinien wiedzieć, że kupując spółkę PKP Energetyka nie będzie mógł w okresie ochronnym podzielić choćby jednego z jej elementów, bo taki jest zapis w Porozumieniu z 19 stycznia 2015.
Zaznaczę również, że do dnia dzisiejszego pani minister Wasiak nie odpowiedziała na nasze wystąpienie. Widocznie pani minister uważa, że stronie społecznej nie należą się żadne wyjaśnienia z tytułu prywatyzacji spółki PKP Energetyka.
Chciałbym, aby ta debata nad prywatyzacją PKP Energetyka została zakończona pisemnymi odpowiedziami – szczególnie strony rządowej.
(wystąpienie Andrzeja Niezgody, wiceprzewodniczącego SKK NSZZ „Solidarność”, Przewodniczącego Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka SA, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 08 kwietnia 2015 r.)

Komunikat
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ,,Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. Oddział Łódzki, z siedzibą w Łodzi, uprzejmie informuje, że w dniu 02.04.2015 roku odbyło się VIII Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, podczas którego dokonano wyborów uzupełniających.
Do Komisji Międzyzakładowej został wybrany Kol. Włodzimierz Janiak.
VIII Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoś” podjęło uchwały, postanawiając o:
 • kontynuowaniu przynależności do Regionalnej Sekcji Kolejarzy (RSK) NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej;
 • kontynuowaniu przynależności do Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”;
 • kontynuowaniu przynależności do Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność” (SZPP);
 • wystawieniu i poparciu Kolegi Włodzimierza Janiaka do kandydowania jako przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej Spółki „Przewozy Regionalne”;
 • upoważnieniu Komisji Międzyzakładowej do podejmowania decyzji i ogłoszenia akcji protestacyjno – strajkowej w przypadku zagrożenia dla istnienia Oddziału Łódzkiego PR, jego znacznego pomniejszania, dokonywania zwolnień pracowników z przyczyn niezawinionych przez pracowników, w tym bez korzystania z planowanego Programu Dobrowolnych Odejść, innych działań Pracodawcy, Zarządu Spółki czy właścicielskich na szkodę Oddziału Łódzkiego PR i jego pracowników, ogłoszenia skoordynowanych akcji przez struktury regionalne bądź branżowe w obronie Polskich Kolei – w obronie Oddziału Łódzkiego i Spółki Przewozy Regionalne”.
W obradach VIII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” udział wzięli zaproszeni goście, w osobach:
 • Waldemar Krenc - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” (jednocześnie Delegat);
 • Henryk Grymel - Przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność”;
 • Tomasz Matera - Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” (z którym przybyli Wiceprzewodniczący MKK: Kazimierz Solejewski i Jerzy Grodzki);
 • Waldemar Bogatkowski - Przewodniczący SZPP NSZZ „Solidarność”;
 • Michał Staniszewski - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
 • - którzy dość obszernie poinformowali Delegatów o bieżącej sytuacji i wizji przyszłości Spółki „Przewozy Regionalne”, oraz o sytuacji w samym Związku „Solidarność”.
VIII Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” dokonało wyboru Delegatów do:
 • RSK: Piotr Józefowicz, Włodzimierz Janiak, Przemysław Wiertelak i Marek Dębski;
 • SZPP: Piotr Józefowicz, Włodzimierz Janiak, Przemysław Wiertelak, Marek Dębski, Witold Jerka, Krzysztof Jeziorski i Marek Tarnowski.
Po zakończeniu obrad VIII ZZD, odbyło się posiedzenie KM, które wybrało Kol. Włodzimierza Janiaka do Prezydium i na funkcję Wiceprzewodniczącego OM.

Pikieta w Światowym Dniu Zdrowia przed Kancelarią Premiera
7 kwietnia br. Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” przeprowadził akcję protestacyjną. W dniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, związkowcy pikietowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Chcą zwrócić uwagę na degradację polskiej służby zdrowia oraz podsumować kolejną już kadencję rządów PO-PSL i zderzyć przedwyborcze obietnice z bolesną rzeczywistością.
Dlaczego protest odbył się przed Kancelarią Premiera? – Po pierwsze dlatego, że obecnie była minister zdrowia jest premierem, a po drugie dlatego, że to właśnie Ewa Kopacz składała najwięcej obietnic pracownikom służby zdrowia – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia. – Po raz pierwszy premierem jest lekarz, więc wydawałoby się, że w służbie zdrowia powinno dziać się bardzo dobrze. Tymczasem sytuacja jest bardzo zła. Światowy Dzień Zdrowia jest dla nas pretekstem do wyrażenia oczekiwań wobec polityków odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej. Przedwyborcze obietnice nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością, a kończąca się kadencja jest czasem podsumowań i my chcemy takiego zestawienia dokonać właśnie 7 kwietnia.
Pikieta stacjonarna odbyła się przed Kancelarią Premiera. Następnie protestujący przeszli pod Belweder. Jak przypomina Maria Ochman, to właśnie prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu „zawdzięczmy” m.in. podpisanie ustawy „67” oraz szeregu ustaw zdrowotnych, które budziły wątpliwości w całym środowisku medycznym i odbiły się negatywnymi skutkami na pacjentach.

Podbeskidzie przy grobie Księdza Jerzego
Podbeskidzka „Solidarność” aktywnie włącza się w pełnienie straży przy grobie naszego patrona, błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. - To nie tylko nasz moralny obowiązek, ale także zaszczyt. Wierzę, że nie zabraknie związkowców chętnych do włączenia się w to dzieło - mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek Bogusz.
Ideę tę jednogłośnie zaakceptował Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Znane są już terminy najbliższych „podbeskidzkich” dyżurów przy grobie Księdza Jerzego: 12-13 maja, 24-25 czerwca i 24-25 września...
Niezwykła warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu trwa od ponad trzydziestu lat. Członkami tej honorowej straży coraz częściej są członkowie „Solidarności” z różnych zakątków Polski - nic dziwnego: Ksiądz Jerzy, za zgodą Watykanu, jest oficjalnym patronem NSZZ „Solidarność”.
Kościelna Służba Porządkowa powstała jeszcze za życia ks. Popiełuszki. Jej założenie to był po prostu wymóg czasu - trzeba było chronić ks. Jerzego oraz ludzi, którzy przybywając do kościoła na Żoliborzu chcieli się wyciszyć i nabrać sił do walki o wolność. Służba wytrwale pełniła swoje dyżury - zarówno w mieszkaniu ks. Jerzego, jak i podczas comiesięcznych Mszy św. za Ojczyznę.
(ze stron internetowych NSZZ „Solidarność” i Sejmu RP zebrał „aw”)
fot.J.Kamiski/PAP, SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.