"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 7 sierpienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan
 
Petycja
[ 0000-00-00 ]
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Federacji ZZP PKP i Branży Transport OPZZ
adresowana za pośrednictwem Jakuba Karnowskiego - prezesa PKP SA
do Marii Wasiak - Ministra Infrastruktury i Rozwoju
   Związki Zawodowe protestują przeciwko polityce Rządu i Zarządów spółek kolejowych prowadzącej do patologii w systemie funkcjonowania kolei, a także zmierzającej do likwidacji zakładów pracy (tzw. łączenie) i centralizacji zarządzania w spółkach kolejowych. Działania takie prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ograniczania roli transportu kolejowego w systemie transportowym Polski, a w konsekwencji do utraty setek miejsc pracy. Przypominamy, że głównym zadaniem kolei jest bezpieczny przewoź osób i ładunków, a nie bezwzględne szukanie zysków kosztem bezpieczeństwa i rozwoju kolei.
   Po raz kolejny Związki Zawodowe wskazują, że polityka Rządu oraz prowadzone przez Zarządy spółek kolejowych działania centralizujące i restrukturyzacyjne są szkodliwe. Doprowadziły już do utraty około 5% rynku przewozów towarowych i spadku przewozów pasażerskich o około 10% oraz obniżenia bezpieczeństwa ruchu pociągów.
   Dotychczasowe działania nie rozwiązują problemów kolei, a sprzedaż majątku i spółek kolejowych służy wyłącznie spłacie historycznego zadłużenia wynikającego z kosztów restrukturyzacji kolei.

Związki Zawodowe żądają:

1. Zaprzestania prywatyzacji spółek infrastrukturalnych z Grupy PKP (PKP Energetyka, TK Telekom, PKP Informatyka).
2. Bezwzględnego przestrzegania porozumień w sprawie zawierania Paktów Gwarancji Pracowniczych przed prywatyzacją pozostałych spółek kolejowych.
3. Wycofania zamiaru łączenia zakładów linii kolejowych i wdrożenia zarządzania pionowego połączonego z centralizacją wszystkich zadań spółki PKP PLK SA.
4. Zagwarantowanie realizacji podpisanego Porozumienia z Rządem RP o utrzymaniu pakietu kontrolnego Skarbu Państwa w Spółce PKP Cargo SA i zapewnienia utrzymania charakteru narodowego przewoźnika tej Spółki.
5. Powstrzymania degradacji organizacyjnej i finansowej Przewozów Regionalnych poprzez opracowanie docelowego kształtu tych przewozów w Polsce oraz zmiany ustawy o „Usamorządowieniu Przewozów Regionalnych”.
6. Pełnej realizacji 10-punktowego programu naprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego w tym szczególnie ustawowego uregulowania form zatrudnienia i czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
7. Utrzymania w spółkach Grupy PKP statusu pracodawców wielozakładowych (PKP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity, PKP SA).
8. Wstrzymania planów ograniczania kompetencji zakładów w Spółkach Grupy PKP oraz zaprzestanie zmian organizacyjnych polegających na centralizacji i wdrażaniu pionowych struktur zarządzania.
9. Wdrożenia w 2015 r. godziwych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników spółek kolejowych.
10. Zaprzestania transferowania przez Zarządy spółek Grupy PKP środków finansowych do firm konsultingowych i szkoleniowych, na rzecz realizacji tych zadań przez istniejące komórki organizacyjne spółek.
11. Zaprzestania omijania obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz Własności Pracowniczych poprzez sprzedaż przez spółki zależne nieruchomości wniesionych aportem przez PKP SA (np. Natura Tour, Cargo) oraz wyprowadzania majątku przez PKP SA do spółek deweloperskich.
12. Przywrócenia pracowników PKP CARGO SA z nieświadczenia pracy. Przebywanie pracowników na nieświadczeniu pracy i pozbawianie ich 40% wynagrodzenia w sytuacji, kiedy Spółka wykazuje wielomilionowy zysk i nie ogranicza zadań jest naruszeniem Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
13. Zaprzestania dyskryminacji pracowników z drugoletnim stażem poprzez wymianę kadr kolejowych na osoby z innych branż, nieznające specyfiki kolejowej, ślepo wdrażające metody zarządzania, które na kolei się nie sprawdzają.
14. Przestrzegania przepisów prawa w zakresie współpracy ze Związkami Zawodowymi i zaprzestania utrudniania działalności związkowej w PKP SA.
15. Poszanowania przez Zarządy spółek Grupy PKP praw pracowniczych, przestrzegania trybu opiniowania i uzgadniania ze Związkami Zawodowymi spraw określonych w ogólnych przepisach, wewnętrznych porozumieniach zawartych w spółkach oraz ustaleniach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

W przypadku braku realizacji postulatów podejmiemy dalsze działania protestacyjno-strajkowe.
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.