"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Co w europejskiej trawie piszczy? - Plany Komisji Europejskiej na 2015 rok - 23
[ 0000-00-00 ]
Nowe inicjatywy, które - zdaniem ogłaszającego te zmiany - nowego przewodniczącego Komisji - Jean Claude Junkera, mają przynieść konkretnie zmiany. Przyjęty pod koniec 2014 roku program prac Komisji Europejskiej na 2015 r. obejmuje 23 inicjatywy, które Komisja jest politycznie zobowiązana wprowadzić w życie w 2015 r. Zadania do wykonania w najbliższych 12 miesiącach odnoszą się do kwestii zasadniczych, takich jak: zatrudnienie, wzrost i inwestycje, zgodnie z priorytetami określonymi w wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, które przedstawił niedawno w Parlamencie Europejskim.

Zadania na rok 2015
W szczególności, Komisja przyjęła na siebie następujące zadania do wykonania w 2015 r.:
- Plan inwestycyjny dla Europy – ma on polegać na działaniach legislacyjnych będących następstwem planu ogłoszonego w ostatnich miesiącach mającego na celu uruchomienia w najbliższych trzech latach publiczno-prywatnych inwestycji w realną gospodarkę o wartości co najmniej 315 mld euro.
- Ambitny pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego: stworzenie warunków do rozwoju dynamicznej gospodarki cyfrowej i dynamicznego społeczeństwa cyfrowego przez uzupełnienie otoczenia regulacyjnego w dziedzinie telekomunikacji, modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, uproszczenie przepisów dla konsumentów dokonujących zakupów przez Internet i zakupów cyfrowych, zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego i uwzględnianie problematyki cyfryzacji w różnych dziedzinach polityki.
- Pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej, czyli zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych i energii, dalsza integracja krajowych rynków energii, ograniczenie popytu na energię oraz obniżenie emisyjności koszyka energetycznego.
- Sprawiedliwsze podejście do kwestii opodatkowania: plan działania ukierunkowany na zwalczanie uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych, obejmujący środki na poziomie UE, które umożliwią przejście na system, w którym państwo, gdzie generowane są zyski, będzie także państwem opodatkowania; w tym automatyczna wymiana informacji o decyzjach podatkowych oraz stabilizacja podstawy opodatkowania osób prawnych.
- Europejski plan w dziedzinie migracji: opracowanie nowego podejścia do kwestii legalnej migracji, aby UE przyciągała osoby utalentowane i wykwalifikowane, oraz lepsze zarządzanie migracją do UE poprzez ściślejszą współpracę z państwami trzecimi, solidarność między państwami członkowskimi oraz zwalczanie handlu ludźmi.
- Pogłębiona unia gospodarcza i walutowa, czyli kontynuowanie wysiłków na rzecz promowania stabilności gospodarczej i przyciągania inwestorów do Europy.

Dla Europy
Przyjrzyjmy się dokładniej „Planowi Inwestycyjnemu dla Europy” . Obejmuje on:
- Utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), promowanie współpracy z krajowymi bankami promocyjnymi oraz poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.
- Promowanie integracji i zatrudnialności na rynku pracy. Ma być uruchomiony pakiet środków w celu wspierania państw członkowskich, zwłaszcza jeśli chodzi o trwale bezrobotnych młodych ludzie i wzrost ofert miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników. Pakiet obejmie również środki na realizację programu „Inicjatywa - Zatrudnienie Młodych” oraz środki na realizację zalecenia Rady Europejskiej w sprawie integracji długotrwale bezrobotnych, jak również fundusze przeznaczone na promowania rozwoju umiejętności.
- Przegląd średniookresowy Strategii Europa 2020. Celem przeglądu będzie ulepszenie i aktualizacja strategii „Europa 2020” na podstawie wniosków z pierwszych lat działania tej strategii, przewidywanej w momencie jej ogłoszenia, jako skutecznej strategii pokryzysowej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. Przegląd weźmie pod uwagę otwarte konsultacje oceniające pierwsze lata funkcjonowania tej strategii.

Komentarz do Programu
Oto mój krótki komentarz do Programu KE na 2015 rok. Z pewnością nie można o nim powiedzieć, że nie jest zachowawczy i nijaki. Inicjatywa Planu Inwestycyjnego dla Europy jest już na starcie krytykowana, ale trzeba przyznać, że jest odważna i potrzebna. Planowana suma 315 mld Euro inwestycji na najbliższe lata wynika z oceny ostatnich lat kryzysu, który tak mocno dotknął Unię. Ostatnie dane pokazują, że w latach kryzysu w UE roczny spadek inwestycji kapitałowych w gospodarkę wyniósł około 350 mld Euro!
Odnośnie planowanego utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), chciałbym zwrócić uwagę na jednoznaczną zapowiedź, że nie będzie on funduszem dotacyjnym, ale głównie będzie działał w oparciu o preferencyjne instrumenty kredytowe realizowane bezpośrednio i pośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Dla Polski
Inną wisienką w programie Komisji, smaczną dla Polaków, nie tylko jako głównych inspiratorów projektu praktycznej realizacji w UE zasady solidarności energetyczne, jest program wstępnych kroków w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej. Chciałoby się powiedzieć – nareszcie!
Kolejny plus ogłoszonego programu, to plany skoncentrowanie się na skutecznych metodach walki z bezrobociem opartych na dopasowaniu umiejętności na rynku pracy oraz antycypowaniu i zarządzaniu umiejętnościami. W mojej opinii, to największa do tej pory, kompletnie niewykorzystana rezerwa w walce z bezrobociem w Polsce. Niestety nasz kraj pozostaje w ogonie wszystkich krajów członkowskich UE w tej dziedzinie, o czym mogłem przekonać się przygotowując jako sprawozdawca dokument europejski na ten temat w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Miałem przyjemność popularyzować i zachęcać do takiego podejście w niedawnym cyklu wykładów dla studentów podyplomowych w Pomorsko-Kaszubskiej Szkole Wyższej .
Interesującym i intrygującym punktem programu Komisji, który, jeśli będzie realizowany szybko i konsekwentnie może okazać się sukcesem, jest: „Sprawiedliwsze podejście do kwestii opodatkowania” . Ciekawe, jak Komisja przekona tym razem całą Unię, czyli 28 zapatrzonych w swoje problemy i walkę o władzę krajów członkowskich, aby ustalić w niej choćby fragmentaryczną harmonizację dotyczącą rozwiązań podatkowych?
Warto przypomnieć w tym miejscu niekończącą się historię kolejnych prób wprowadzenia w UE „wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych” określanej w terminologii angielskiej „radziecko-podobnym” skrótem - CCCTB, czyli - tu po raz pierwszy w moim felietonach pozwolę sobie na krótkie repetytorium z angielskiego - CCCTB to: Common Consolidated Corporate Tax Base! Uff!

P.S. Drogi czytelniku, rozumiem, że sezon grzewczy trwa pomimo słabiutkiej, tak zwanej „zimy”, ale najwyższy już czas skończyć z nazywaniem pana przewodniczącego Komisji Europejskiej – Junkera per Junkers - czyli, po prostu, „stary zasłużony piecyk gazowy”! Politycy i dziennikarze mogą sobie na to pozwolić i czynią to ciągle, ale my - załoga i czytelnicy „Wolnej Drogi” nie musimy, bo od dziś znamy plan Junkera (!). Myślę, że pan Junker zasłużył na to, chociażby dlatego, że pierwszy raz od wielu lat w UE utworzył w strukturze nowej Komisji - uwaga panowie liberałowie - funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do spraw dialogu społecznego! Został nim były premier Łotwy Waldemar Dąbrowski. Ach! Przepraszam panie komisarzu! Chciałem napisać zgodnie z prawdą Valdis Dombrovskis, ale przypomniały mi się Inflanty, Kircholm i refren naszego hymnu narodowego i …po prostu straciłem na moment głowę. Zastanawiam się, co to będzie, gdy pojedziemy do Brukseli na manifestację i przyjdzie nam do głowy zaśpiewać na zakończenie nasz hymn pod siedzibą komisarza Dombrovskisa… Co się stanie, gdy odbierze to dosłownie?
 
Marian Krzaklewski
- pisane w Brukseli - nocą, na podstawie własnych obserwacji i wspomnień historycznych oraz oficjalnych dokumentów Komisji Europejskiej.
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.