"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna
 
Przelew
[ 0000-00-00 ]
Marszałek Sejmu skierował do Senatu ustawę z 12 września 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. W tym odcinku „Kolei na prawo” relacja o jej treści w odniesieniu do Funduszu Kolejowego.

   Nowelizacja odnosi się do źródeł zasilania tego Funduszu. W art. 5 zasadniczej ustawy z 16.12.2005 r. o Funduszu Kolejowym wskazano przychody z opłaty paliwowej jako przejściowe źródło zasilania Funduszu Kolejowego. Art. 5 ust. 2 nakazał, by w 2009 r. środki Funduszu powiększyć o 200 mln zł przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty paliwowej. Choć rok 2009 minął, przepis nadal w ustawie pozostał… Według kolejnego przepisu, art. 5 ust. 3 ustawy o Funduszu Kolejowym, ten ostatni miał być zasilany w latach 2010-2015 corocznie o 100 mln zł – również z bieżących wpływów z opłaty paliwowej, wpłacanych przez BGK.
Nowelizacja zmierza do znacznego podniesienia tych wartości. Omawiana ustawa nakazuje przekazanie, nadal z bieżących wpływów z opłaty paliwowej, kwot: po 100 mln zł rocznie w latach 2010-2014, 500 mln zł w 2015 r. oraz po 400 mln zł rocznie w latach 2016-2019.
Przypomnijmy, że opłata paliwowa, obliczana jako iloczyn ustalonej stawki jednostkowej i ilości paliwa (gazu) wprowadzonego na rynek krajowy paliw, wykorzystywanego do napędu silników spalinowych, została wprowadzona ustawą z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Przyjęto na wstępie, że opłata paliwowa, wynosząca od 7 do 26 groszy na litr paliwa, podzielona ma być między dwa krajowe fundusze – drogowy i kolejowy – w proporcji 80% do 20%. Tę klarowną formułę korygowano potem dodatkowymi, corocznymi przelewami, skorygowanymi omawianą tu nowelizacją.
Omawiana dziś ustawa z 12 września br. nowelizuje również ustawę „autostradową” z 27.10.1994 r., wprowadzając do niej również zastrzeżenia o przekazywaniu, w latach 2010-2019, znacznych sum z przychodów Krajowego Funduszu Kolejowego pochodzących z opłat paliwowych. W istocie więc tę samą dyspozycję – przelewu określonych kwot między funduszem drogowym a kolejowym – umieszczono w dwóch różnych ustawach; i w ustawie autostradowej, i w ustawie o Funduszu Kolejowym.
   Przy okazji zmiany wprowadzanej do ustawy o autostradach płatnych zastrzeżono, że w latach 2015-2019 opłata paliwowa ma być podwyższona o 25 zł za 1000 litrów (lub kilogramów); jak się należy domyślać, zmiana jest dokonana ze względu na konieczność sfinansowania zwiększonych przelewów do Funduszu Kolejowego.
To podwyższenie opłaty następuje w stosunku do wartości, obliczonej jako opłata początkowa, zwaloryzowana corocznie ze względu na inflację. Skoro podwyżka ma mieć charakter przejściowy, jedynie do 2019 r., oznacza to, że – przynajmniej dziś – ustawodawca zakłada obniżenie tej opłaty w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
   Wszystko wskazuje na to, że omawiana tu nowelizacja z 12 września br. doprowadzi do zwiększenia możliwych do wykorzystania środków Funduszu Kolejowego. Środki te, zgodnie z dyspozycją ustawową (art. 3 zasadniczej ustawy z 16.12.2005 r. o Funduszu Kolejowym) są gromadzone i wykorzystywane na przygotowanie i realizację budowy i przebudowy, remonty i utrzymanie oraz likwidację zbędnych linii kolejowych, bieżące wydatki PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową oraz spłaty kredytów i pożyczek (sfinansowanie emisji obligacji) na cele inwestycyjne. Chodzi oczywiście o realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu, a więc mieszczących się w jego zakresie wsparcia.
Przejściowo ustawa z 16.12.2005 r. o Funduszu Kolejowym przewiduje finansowanie innych jeszcze zadań. Jej art. 3 ust. 4 pozwala na finansowanie w latach 2009-2015 zakupów, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych, dokonywanych przez samorządowe województwa. Dotyczy to tylko pojazdów przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach usług publicznych. Ponadto w 2012 r. kwotę 150 mln zł z Funduszu Kolejowego przekazano samorządowym województwom na zakup udziałów w spółce „Przewozy Regionalne”. W 2010 r. Skarb Państwa kupował od PKP SA, za środki z Funduszu, udziały w „Przewozach Regionalnych”. Z perspektywy podatnika – obywatela wygląda to trochę tak, że za nasze pieniądze kupiliśmy od własnej spółki udziały w drugiej, naszej własnej spółce…
Piotr Świątecki
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.