"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon
 
Informacje z SKK NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
Nowa strona internetowa
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zmieniła swoją stronę internetową. Adres www.skk.org.pl pozostał, natomiast zmieniła się całkowicie szata graficzna i układ strony. Proste i czytelne odnośniki w zakładce Aktualności powodują, iż bieżące sprawy NSZZ „Solidarność” i SKK „Solidarność” są na bieżąco dostępne dla użytkowników Internetu.
Na uwagę zasługuje również zakładka Wydarzenia, gdzie znajdujemy chronologicznie ułożoną - poczynając od roku 2009 – bogatą fotograficzną (fot. Marek Moczulski) dokumentację wszystkich ważniejszych wydarzeń z życia i działalności SKK „Solidarność”.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury - 22 lipca 2014 r.
W dniu 22 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury zwołane na wniosek grupy posłów PiS w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, której tematem była informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie polityki kadrowej PKP SA. Z ramienia SKK NSZZ „Solidarność” w posiedzeniu uczestniczyli: Stanisław Kokot, Zdzisław Jasiński, Barbara Miszczuk i Zenon Kozendra, którzy wcześniej spotkali się z wiceprzewodniczącymi komisji: posłami Krzysztofem Tchórzewskim i Andrzejem Adamczykiem.
Posłowie zwracali uwagę na trudną i napiętą sytuację w spółce PKP SA w związku m.in z planowanymi zwolnieniami w ramach PDO oraz zamiarem zlecania niektórych prac do firm zewnętrznych. Posłowie zwracali także uwagę na brak dialogu ze związkami zawodowymi i niebezpiecznie forsowaną autorytarną politykę pracowniczą. Posłowie PiS Krzysztof Tchórzewski i Andrzej Adamczyk mówili także o postępującej degradacji kolei, zwalnianiu kolejarzy z długoletnim stażem pracy i fachowym doświadczeniem, a zastępowaniu ich ludźmi, którzy mają niewielkie pojęcie o kolei. Obecny sposób zarządzania koleją – zdaniem posłów – to bezsensowne zatrudnianie rzeszy doradców, firm konsultingowych i outsourcing prac wykonywanych dotychczas przez kolejarzy.
Prezes Jakub Karnowski w swojej prezentacji dotyczącej polityki kadrowej grupy PKP SA w latach 2012-2014, przedstawiając kilka marketingowych slajdów, ograniczył się do ogólnikowych informacji, z których miało wynikać, że na kolei nie jest źle. Nadto, odbiegając od tematu posiedzenia, prezes Karnowski nie wiedzieć, czemu zajął się kosztami funkcjonowania związków zawodowych. Jakby tego było mało prezes w pewnym momencie stwierdził, iż PKP SA nie jest spółką kolejową.
Zabierający głos przedstawiciel strony społecznej Stanisław Kokot, sekretarz SKK „Solidarność”, skrytykował Prezesa Jakuba Karnowskiego za błędną politykę kadrową, polegającą na zlecaniu usług i prac spółkom zewnętrznym, co prowadzi do zwolnień pracowników poszczególnych kolejowych spółek.
Pozostaje mieć nadzieję, że kończący posiedzenie apel posła Andrzeja Adamczyka do Prezesa Jakuba Karnowskiego, o dogłębne przeanalizowanie sytuacji w spółce PKP SA i podjęcie decyzji o zaniechaniu zwolnień pracowników, odniesie skutek.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury - 23 lipca 2014 r.
Tak, jak poprzednio, posiedzenie zostało zwołane z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości, a dotyczyło kolejnej sprzedaży akcji PKP CARGO SA, która odbyła się w czerwcu tego roku. Na tym posiedzeniu Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali Zenon Kozendra i Jacek Prętki.
Poseł Krzysztof Tchórzewski z PiS uzasadniając wniosek o zwołanie Komisji wskazywał na fakt, że sprzedaż kolejnego pakietu akcji może grozić utratą kontroli Skarbu Państwa nad Spółką. Poseł wskazał, że - w przeciwieństwie do Polski - znaczące kraje UE nie prywatyzują swoich narodowych przewoźników towarowych.
Kolejną, kwestią poruszaną przez posła była sprzedaż akcji spółki. - Sprzedaż akcji – mówił Krzysztof Tchórzewski - to olbrzymi, wielomilionowy wydatek dla PKP CARGO w sytuacji, gdy całość środków uzyskanych zabiera właściciel. Powoduje to zmniejszenie środków na inwestycje taborowe, rozwój Spółki, a także na kształcenie pracowników. Taka nierozważna polityka powoduje obniżenie zdolności PKP CARGO do umacniania na rynku przewozów towarowych. Skutki widać wyraźnie na przykładzie obserwowanego spadku przewozów i spadku udziału w rynku.
Podczas posiedzenia posłowie zadawali szereg istotnych pytań. Niestety, podobnie jak dzień wcześniej, odpowiedzi prezesa Jakuba Karnowskiego były wymijające, nie na temat, a często wręcz kuriozalne, jak choćby ta, że w Niemczech prywatyzacja się nie udała. Jak wiadomo Niemcy w roku 2008 wycofały się z prywatyzacji, tak, więc nie mogło się nie udać coś, czego w ogóle nie było.
Aktualnie udziałowcami PKP CARGO SA, posiadającymi powyżej 5% udziałów poza PKP SA, jest ING OFE, EBOR oraz Rząd Norwegii. Ciekawym pytaniem, które należy postawić jest to, czy polski kapitał nie był zainteresowany akcjami naszego narodowego przewoźnika, czy też nie mógł ich kupić?
Do końca posiedzenia nikt ze strony partnerów społecznych nie zabrał głosu, ponieważ przewodniczący Komisji Infrastruktury na to nie pozwolił, zamykając posiedzenie po wypowiedziach poszczególnych posłów.

Akcjonariusze

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO SA w dniu 30 lipca 2014 r.
Polskie Koleje Państwowe SA – Liczba akcji 14.784.149; Liczba przysługujących głosów 14.784.149; Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ 54,04%; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 33,01%.
ING OFE – Liczba akcji 4.700.000; Liczba przysługujących głosów 4.700.000; Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ 17,18%; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10,49%.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – Liczba akcji 2.286.008; Liczba przysługujących głosów 2.286.008; Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ 8,36%; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,10%.
Rząd Norwegii – Liczba akcji 2.133.390; Liczba przysługujących głosów 2.133.390; Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ 7,80%; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,76.
 
(na podstawie informacji Stanisława Kokota, rzecznika prasowego SKK „Solidarność” i opracowań Zenona Kozendry –„aw”)
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.