"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon
 
SPROSTOWANIE
[ 2014-07-02 ]
Sprostowanie

Sprostowanie nieprawdziwych informacji oraz nieścisłości zawartych w materiale prasowym Edwarda Kłosa opublikowanym w dniu 6 czerwca 2014 roku na łamach Dwutygodnika Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność „WOLNA DROGA” pod tytułem „Fundusz Własności Pracowniczej”.

Nieprawdą jest jakoby Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna nie przekazała do Funduszy Własności Pracowniczej kwoty w wysokości co najmniej 200 mln złotych. Nieprawdą jest także, iż PKP S.A. miała obowiązek przekazać środki ze sprzedaży akcji spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., a także innych spółek takich jak:


1)    FUM Poręba sp. z o.o.

2)    GTS Energis sp. z o.o.

3)    Huta Szczecin SA

4)    Biuro Turystyczne Koltur sp. z o.o.

5)    Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o.

6)    GWDA sp. z o.o.

7)    WSK-PZL Kalisz SA

8)    Kolmex SA

9)    Kolejowa Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.

10)   CTL Północ sp. z o.o.

11)   Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego sp. z o.o.

12)   Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o.o. w Ciechocinku

13)   Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.

14)   PHS SA

15)   Koksownia Przyjaźń SA (ZK Przyjaźń).


Obowiązek przekazania do Funduszu 15% środków finansowych pochodzących ze sprzedaży akcji lub udziałów spółek nie dotyczy w/w spółek. PKP S.A. realizuje obowiązki nałożone nań przez ustawodawcę zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawach i innych aktach prawnych. PKP S.A. przekazała do Funduszu wszystkie środki, do przekazania których była zobligowana. PKP S.A. nie może realizować arbitralnych i bezpodstawnych żądań w oderwaniu od obowiązujących przepisów prawa i niezgodnie z tymi przepisami. Nie wynika to ze złej woli PKP S.A., a ze świadomości prawnej i obowiązku realizacji i poszanowania powszechnie obowiązującego prawa.

Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazuje do Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO środki finansowe zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 2000, Nr 84, poz. 948) i nie odnotowała żadnych nieprawidłowości w dotychczasowym przebiegu procesu. Obowiązek wpłaty nałożony został bezpośrednio na PKP S.A. i wyłącznie w przypadku sprzedaży akcji lub udziałów spółek, które zostały utworzone bezpośrednio przez PKP S.A. w trybie art. 17 ustawy o komercjalizacji. Zgodnie z przepisami ustawy wyłączeniu ulegają spółki, które choć obecnie są spółkami zależnymi PKP S.A., utworzone zostały przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” lub nabyte przez PKP S.A. w inny sposób.

Treść „Opinii zespołu prawników”, o której mowa w artykule Pana E. Kłosa w przedmiocie niewłaściwego interpretowania przepisu nie jest znana PKP S.A., zaś spółka będzie miała możliwość odniesienia się do treści w niej zawartych, jedynie po jej ukazaniu.

Także sugestie stanowiące o tym, iż to właśnie „utrzymujące się niezadowalające status quo doprowadza do tego, iż wartość akcji „kolejarza” równa jest wartości roweru”, nie mają żadnego poparcia w działaniach PKP S.A. ani w obowiązujących przepisach prawa, a dodatkowo są nieprawdziwe i godzą w dobre imię PKP S.A. Wartość akcji Funduszu jest bowiem pochodną czynników niezależnych od PKP S.A.

Mając na uwadze dobro uczestników Funduszu oraz przejrzystość procesu przekazywania środków do Funduszu, PKP S.A. czuje się obowiązana do sprostowania informacji przedstawionych przez Pana E. Kłosa. W swoich działaniach PKP S.A. kieruje się przede wszystkim literą obowiązującego prawa i nie odnotowała dotychczas naruszenia obowiązujących przepisów.
Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.