"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 1 marca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin
 
APEL PREZYDIUM SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
[ 0000-00-00 ]
APEL
PREZYDIUM
SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich pracowników spółek kolejowych, liderów innych związków zawodowych o poparcie naszych postulatów i udział w pikiecie organizowanej przed siedziba Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 23 czerwca 2014 r.

Protestujemy przeciwko polityce Rządu i zarządów spółek kolejowych zmierzającej do likwidacji zakładów pracy i centralizacji zarządzania w spółkach kolejowych. Działania takie prowadzą do utraty setek miejsc pracy w terenie, a jednocześnie są tworzone nowe, wysoko opłacane stanowiska w departamentach i biurach central spółek w Warszawie, w których zatrudnia się „pseudo-specjalistów” z zewnątrz. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że specyfika kolei wymaga zarządzania obszarowego w terenie. Przypominamy, że głównym zadaniem kolei jest bezpieczny przewóz osób i ładunków, a nie manipulacja instrumentami finansowymi.
Prowadzone działania centralizujące i restrukturyzacyjne w spółkach kolejowych doprowadziły już do utraty około 5% rynku przewozów towarowych oraz spadku przewozów pasażerskich o około 10% oraz obniżenie bezpieczeństwa ruchu pociągów.
Dotychczasowe działania powodują degradacje kolei.

W związku z powyższym żądamy:
 1. Wstrzymania zmian organizacji spółek kolejowych, polegających na centralizacji i wdrażaniu pionowego sposobu zarządzania, co prowadzi do zniszczenia dotychczasowych struktur i chaosu organizacyjnego (zamiar utworzenia Centrum Usług Wspólnych w PKP PLK SA, tworzenie pionów w spółkach kolejowych).
 2. Wycofania planów likwidacji, łączenia zakładów i ograniczania ich kompetencji oraz utrzymania statusu pracodawców wielozakładowych (wielu pracodawców w jednej spółce - PKP PLK SA, PKP CARGO SA, PKP Intercity SA, PKP SA).
 3. Wstrzymania niekontrolowanego rozrostu central spółek (w PKP SA w Centrali zatrudnienie w 2013 r. wzrosło dwukrotnie, w PKP PLK SA działa już 28 biur z dyrektorami i zastępcami, podobnie w innych spółkach mnożone są stanowiska pełnomocników, dyrektorów zarządzających, dyrektorów, kierowników projektów i inne).
 4. Oddłużenia Spółki „Przewozy Regionalne” i powstrzymania jej ciągłej degradacji polegającej na dalszym podziale, tworzeniu następnych spółek samorządowych odbierających pracę przewozową i likwidację kolejnych połączeń regionalnych oraz miejsc pracy.
 5. Zaprzestania wydatkowania przez zarządy spółek znacznych środków finansowych na usługi firm doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, które powinny być wykonywane przez istniejące komórki organizacyjne spółek.
 6. Wycofania planów prywatyzacji spółek infrastrukturalnych (PKP Energetyka, TK Telekom).
 7. Wstrzymania planów zwolnień pracowników, co wynika z przygotowywanych zmian centralizacyjnych (dotyczy wszystkich spółek kolejowych).
 8. Zaprzestania wymiany kadr kolejowych, na osoby z innych branż, często z nadania polityczno-towarzyskiego, nie znających specyfiki kolejowej, ślepo wdrażających metody zarzadzania, które się nie sprawdzają.
 9. Poszanowania przez zarządy spółek praw pracowniczych, przestrzegania trybu opiniowania i uzgadniania ze związkami zawodowymi spraw określonych w ogólnych przepisach, wewnętrznych porozumień zawartych w spółkach oraz ustaleń Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, w zakresie zawarcia Paktów Gwarancji Pracowniczych przed prywatyzacją spółki (TK Telekom).
 10. Traktowania pracowników z godnością i poszanowaniem, zaprzestania szykanowania, poróżniania i stosowania zastraszania wobec pracowników pod groźbą zwolnienia z pracy.
 11. Zaprzestania nękania pracowników spółek poprzez ciągłe groźby wprowadzenia zmian zapisów w zakładowych układów zbiorowych pracy, godzących w prawa pracownicze, a nawet ich wypowiedzenia (PKP PLK SA).

Jeżeli popierasz nasze postulaty dołącz do protestujących.
Weź udział w pikiecie!

Warszawa, 16 czerwca 2014 r.

Henryk Grymel
Przewodniczący Rady
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.