"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 28 wrzesienia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Wybory ‘2014 - Regionalna Sekcja Kolejarzy Region Śląsko-Dąbrowski
[ 0000-00-00 ]
   W Katowicach, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, 24 kwietna 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów RSK NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski.
Zebranie otworzył przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy - Stanisław Hrustek, który gorąco przywitał wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości.
Na wstępie powołano prezydium zebrania w składzie Stanisław Kokot - przewodniczący, Jerzy Sośnierz - członek oraz Jarosław Gliszczyński - sekretarz.
Wśród zaproszonych gości byli obecni przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność - Dominik Kolorz, oraz przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel, który był równocześnie delegatem na WZD.
   Po wybraniu prezydium powołano Komisje: skrutacyjną do głosowań jawnych, mandatowo-wyborczą, skrutacyjną do głosowań tajnych, oraz uchwał i wniosków.
Po zatwierdzeniu regulaminu obrad oraz porządku obrad WZD, swój komunikat przedstawiła komisja mandatowo-wyborcza. Na 56 delegatów w obradach uczestniczyło 52. WZD było prawomocne i mogło podejmować wszystkie decyzje.
   Po tym komunikacie sprawozdanie z działalności RSK złożył przewodniczący Stanisław Hrustek.
W swoim wystąpieniu przedstawił w skrócie cztery lata działalności RSK. Przypomniał trudny okres dla kolejarzy w okresie tworzenia „Kolei Śląskich”. Następnie podziękował za udział w pikietach i strajkach, jakie były organizowane na Śląsku, jak i w późniejszym okresie w Warszawie.
Stwierdził, iż dzięki wsparciu Zarządu Regionu udało się rozwiązać wiele problemów, z którymi borykali się członkowie związku. Udało się utrzymać między innymi budynek, w którym mieści się RSK oraz mają siedzibę inne organizacje związkowe.
Dodał, że w wyniku reorganizacji na kolei z terenu Śląska zniknęło kilka zakładów kolejowych, co skutkuje zmniejszeniem ilości Komisji Zakładowych. Dlatego działalność takich struktur, jak Regionalna Sekcja Kolejarzy, jest bardzo ważna dla środowiska, gdyż jednoczy wszystkich pomimo podziału na spółki i spółeczki.
   Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna i przystąpiono do dyskusji. Po jej zakończeniu przyjęto regulamin wewnętrzny RSK oraz podjęto Uchwały o ilości członków w Radzie RSK oraz ilości tur głosowania.
   Po tych procedurach przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski. Zgłoszono na piśmie tylko jednego kandydata, był nim Stanisław Hrustek, który w wyniku głosowania otrzymał 51 głosów.
   Następnie zgłaszano kandydatów do Rady RSK, a podczas liczenia głosów zabrał głos przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” - Dominik Kolorz, który przedstawił sytuację w regionie.
Odniósł się także to sytuacji w całym kraju podkreślając, że związek musi być silny i mobilny, gdyż czekają nas trudne czasy. Obecny rząd jest bardzo liberalny i tylko zdecydowanymi działaniami związek jest w stanie wymusić na rządzie zmiany.
W Regionie są prowadzone rozmowy w przedsiębiorcami w celu wypracowania strategii wspólnych działań, ponieważ również przedsiębiorcy mają swoje problemy, których rozwiązanie pozwoli na wzrost zatrudnienia.
Podziękował wszystkim członkom związku za zaangażowanie we wszystkie akcje, jakie były prowadzone na terenie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz za liczny udział w manifestacjach w Warszawie, którymi organizatorami była Komisja Krajowa. Wszędzie tam było widać kolejarzy.
   Z podobnymi podziękowaniami do wszystkich delegatów, a za ich pośrednictwem do wszystkich członków związku, zwrócił się przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel, który dodał, że nadchodząca kadencja będzie zdecydowanie trudniejsza, gdyż już widać, że zarządy poszczególnych spółek chcą wprowadzać restrukturyzacje, a na kolei, to przede wszystkim zwolnienia. Dlatego tylko silny związek jest w stanie zawalczyć o prawa swoich członków.
Podkreślił, iż nie tylko w nazwie mamy mieć „Solidarność”, ale w codziennym działaniu. Tylko, gdy członkowie związku z dużych spółek będą solidarnie walczyć o interesy tych mniejszych jest szansa, że kolej będzie nadal funkcjonować.
Adam Dyląg
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.