"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 28 wrzesienia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Ostatnia Rada
[ 0000-00-00 ]
   8 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Sekcji Krajowej Kolejarzy w Warszawie, odbyła się ostatnia w tej kadencji Rada SKK NSZZ „Solidarność”.
Zebranych gorąco przywitał przewodniczący Sekcji Henryk Grymel, natomiast obrady Rady poprowadził Stanisław Kokot.
   Na początku Rada zajęła się kwestiami przygotowania terminu oraz programu XXV WZD SKK NSZZ „Solidarność”.
Rada ustaliła, że obrady XXV WZD SKK NSZZ „Solidarność” odbędą się w Warszawie w dniach 19-20 maja br.
Następnie przyjęto projekt programu obrad oraz omówiono kwestie przygotowania kandydatur do komisji zjazdowych tak, aby usprawnić prowadzenie obrad WZD.
Rada zajęła się również sprawami wyborów w niektórych miejscach w Polsce, gdzie nie do końca zostały wyjaśnione kwestie poprawności dokonanych wyborów.
   W kolejnym punkcie przedstawiono członkom Rady SKK NSZZ „Solidarność” protokół Komisji Rewizyjnej SKK NSZZ „Solidarność”, który następnie omówiono. Nad protokołem toczyła się dość żywa dyskusja w celu wyjaśnienia pewnych jego zapisów.
Jednak zasadnicza dyskusja nad protokołem odbędzie się na WZD w maju.
   Ważną kwestią, którą zajęła się następnie Rada SKK NSZZ „Solidarność” był preliminarz wydatków za 2013 rok oraz projekt preliminarza na 2014 rok.
Członkom Rady poszczególne punkty preliminarza wydatków, jak i projektu na 2014 rok, przedstawił i wyjaśnił skarbnik SKK NSZZ „Solidarność” - Jacek Prętki.
Zarówno preliminarz wydatków za 2013 rok, jak i projekt na 2014 zostały przyjęte jednogłośnie.
   Następnie przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel zwrócił się do członków Rady o wyrażenie zgody na zatrudnienie w SKK prawnika, który pomoże członkom związku w rozwiązywaniu spraw z prawa pracy, oraz będzie służył radą w trakcie negocjacji z pracodawcami, jak i będzie pomocny w czasie prac nad ustawami w Sejmie, w których to uczestniczą przedstawiciele naszego związku i ich uwagi są niejednokrotnie wykorzystywane przez posłów. Dlatego ważne jest, aby dobrze rozumieć i interpretować zapisy prawne.
Członkowie Rady SKK NSZZ „Solidarność” wyrazili taką zgodę podejmując stosowną uchwałę.
   Przewodniczący Henryk Grymel przedstawił ponadto sprawę wsparcia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TK Telekom w związku z mającą nastąpić w tej spółce prywatyzacją poprzedzoną powstaniem nowych spółek.
Na wniosek tej Komisji Zakładowej udało się zorganizować rozmowy, w których uczestniczyli członkowie zarządu spółki, oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew Klepacki.
W wyniku tych rozmów udało się dojść do porozumienia w kwestii negocjacji Paktu Gwarancji Pracowniczych w spółce TK Telekom.
   Z kolei Elżbieta Baczewska - przewodnicząca Komisji Zakładowej w TK Telekom, zwróciła uwagę, że nie udało się znaleźć zatrudnienia dla wielu osób w nowo powstałych spółkach, natomiast udało się wynegocjować odprawy dla zwalnianych pracowników, które w jej ocenie nie są najwyższe.
Do prywatyzacji ma być przeznaczona tylko spółka TK Telekom (pion operatorski), z której wyłączono spółkę utrzymaniową oraz budowlaną. Taki podział spółki grozi bardzo dużymi zwolnieniami, jednak zdaniem przewodniczącej nikogo to w spółce nie interesuje, a wysokość odpraw nie jest zachęcająca, aby odejść ze spółki samemu, zwłaszcza, że pracownicy tej spółki, to już jednak ludzie wiekowi.
Znalezienie pracy w tym czasie nie jest łatwe, gdy oficjalne bezrobocie jest dwucyfrowe. Priorytetem dla zarządu spółki jest przygotowanie spółki do prywatyzacji i ten cel wytycza wszystkie działania władz spółki.
   Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Wiesław Pełka przybliżył zebranym sprawy związane z sytuacją w spółce PKP PLK SA.
Podkreślił on, iż dzięki pikiecie, która odbyła się 5 marca br. przed siedzibą spółki w Warszawie, zarząd wycofał się z niektórych projektów, które chciał już wprowadzić, a skutkowałyby one zwolnieniami wśród pracowników spółki.
Najważniejsze to wycofanie się z wprowadzenia Centrum Usług Wspólnych, którego wprowadzenie pozbawiłoby pracy praktycznie z dnia na dzień od 700 do 800 osób.
Kolejny projekt, z którego wycofał się na razie zarząd, to redukcja Sekcji Eksploatacji, których jest obecnie 125. W planach zarządu liczba sekcji miała się wahać między 70 a 80.
Kolejna kwestia, to zmiany w Centrum Realizacji Inwestycji. Planowano 5 takich regionów inwestycyjnych, co w żaden sposób nie przekłada się na istniejący dziś podział, a taka reorganizacja na pewno nie wniosłaby żadnych korzyści finansowych dla spółki, tylko redukcje etatów.
   Problemy spółki „Przewozy Regionalne” przedstawili Wiesław Natanek oraz Ireneusz Dynowski.
Podkreślili oni, że są obecnie rozważane dwa projekty - jeden przewiduje zbudowanie silnej spółki „Przewozy Regionalne”, drugi rozdrobnienia tych przewozów na województwa. Ich zdaniem Marszałkowie forsują projekt drugi, który niestety rozdrobni PR oraz spowoduje podniesienie kosztów. Już dziś wielu pasażerów ma kłopoty z kupnem biletów na pociągi istniejącej spółki. Co będzie, gdy takich przewoźników będzie jeszcze więcej?
Poruszono również kwestie zwolnień pracowników w spółce PR, szczególnie w Bydgoszczy i Krakowie, gdzie ten problem dotyczy największej liczby zatrudnionych tam pracowników.
   Henryk Sikora odniósł się do kwestii przewozów kolejowych, globalnie podkreślając, że nie był to najlepszy rok dla spółek grupy PKP, jak i „Przewozów Regionalnych”.
PKP Intercity straciło w roku ubiegłym 4,5 mln pasażerów, a PR aż 16,5 mln pasażerów. Również PKP CARGO SA, które zakończyło rok zyskiem, przewiozło mniej towarów.
   Członkowie Rady zapoznali się również z materiałami na temat Funduszu Własności Pracowniczej przygotowanymi przez Edwarda Kłosa, który jest przedstawicielem SKK NSZZ „Solidarność” w Radzie FWP PKP SFIO.
   Na zakończenie Rady przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel podziękował wszystkim członkom Rady za współpracę w ciągu kadencji 2010 – 2014, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom związku, którzy angażowali się w jego działalność, czy to na szczeblu organizacji zakładowych, jak i brali udział w protestach, pikietach i innych akcjach organizowanych przez struktury związku zarówno na szczeblu Regionów, jak i Krajowym.
Życzył udanych wyborów w nowej kadencji oraz dużo zdrowia oraz sukcesów zarówno w życiu osobistym, zawodowym, jak i związkowym.
Adam Dyląg
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.