"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 28 wrzesienia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Wybory ‘2014 - Przemyśl
[ 0000-00-00 ]
  28 marca 2014 roku w Przemyślu odbyły się wybory Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Żurawicy PKP CARGO SA Południowy Zakład Spółki.
Obrady delegatów otworzył Bronisław Beńko - przewodniczący Organizacji Podzakładowej.
Na wstępie wprowadzono 4 sztandary, a minutą ciszy uczczono pamięć członków związku zmarłych w kończącej się kadencji.
   Następnie Bronisław Beńko powitał zaproszonych gości, a byli to: ks. Janusz Mączka - kapelan kolejarzy, Szymon Wawrzyszko - przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” oraz Józef Wilk - przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” CT Południowy.
Po powitaniu gości ks. Janusz Mączka wspólną modlitwą rozpoczął dalszą część obrad.
   Powołano prezydium zebrania w składzie: Bronisław Beńko, Tadeusz Bednarski oraz Marek Gołygowski, które poprowadziło zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i regulaminem.
Wybrano protokolantów, Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Następnie Komisja Skrutacyjna stwierdziła prawomocność obrad - na 36 delegatów, obecnych było 35 osób.
   Po złożeniu sprawozdań przez przewodniczącego Organizacji Podzakładowej z jej działalności oraz Komisji Rewizyjnej przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami.
Po zakończeniu dyskusji nastąpił uroczysty moment - wyróżniono członków pocztów sztandarowych. Otrzymali oni upominek w postaci książki „Prawy i Sprawiedliwy” autorstwa Adama Bujaka, upamiętniającej życie i męczeństwo błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Upominki wręczyli Szymon Wawrzyszko oraz Józef Wilk.
   W wyniku głosowań ustalono, że Komisja Podzakładowa będzie liczyć 24 osoby, natomiast Komisja Rewizyjna 5 osób. Po przyjęciu tych uchwał rozpoczęto procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Organizacji Podzakładowej i jej członków oraz kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Na przewodniczącego Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Żurawicy PKP CARGO SA Południowy Zakład Spółki został wybrany Bronisław Beńko, który otrzymał 34głosy.
   W trakcie kolejnych głosowań głos zabierali zaproszeni goście.
Szymon Wawrzyszko, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”, złożył na ręce delegatów podziękowanie za zaangażowanie wszystkich członków w działalność związku w regionie. Za udział w pikietach i manifestacjach organizowanych przez Region Ziemia Przemyska, jak i Komisję Krajową.
Zaznaczył, że dla związku idą ciężkie czasy i wymagać to będzie dużego zaangażowania się wszystkich członków związku, a zwłaszcza nowo wybranych członków Komisji Podzakładowej. Pogratulował wyboru wszystkim nowo wybranym.
Z kolei Józef Wilk zwrócił uwagę na trudną sytuację w pracy. Zaznaczył, że wszystkie działania zarządu, które wprowadzają między innymi wydłużenie czasokresów napraw okresowych lokomotyw i wagonów, tak naprawdę prowadzą do redukcji zatrudnienia. Dlatego jego zdaniem przed związkiem kolejne trudne wyzwania.
Życząc sukcesów w pracy związkowej wszystkim delegatom, wyraził nadzieje, że wspólnie uda się uratować miejsca pracy.
   Wybrano 24-osobową Komisję Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Żurawicy PKP CARGO SA Południowy Zakład Spółki, 5-osobową Komisję Rewizyjną oraz 7 delegatów na WZD Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. Podjęto także uchwałę zobowiązującą Komisję Organizacji Podzakładowej do wygospodarowania środków pieniężnych na upominki dla członków związku w kwocie 100 zł.
Obrady zakończono wyprowadzeniem sztandarów.
Adam Dyląg
fot. A.Dyląg/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.