"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
 
Wybory ‘2014 - DOLKOM
[ 0000-00-00 ]
W NSZZ „Solidarność”, w związku z kończącą się kadencją 2010-2014, odbywają się wybory władz organizacji związkowych w zakładach, uczelniach, przedsiębiorstwach i wszędzie tam, gdzie działają struktury „Solidarności”.
Podobnie jest w Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM we Wrocławiu, gdzie 21 marca br. Zakładowe Zebranie Delegatów dokonała wyboru swoich władz.
   Zebranie otworzył i przywitał delegatów oraz gości, a wśród nich Prezesa Zarządu Czesława Rosa, ustępujący przewodniczący Zbigniew Dwojak. On też przedstawił delegatom proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów, który składał się z 25 punktów.
Po przyjęciu porządku obrad dokonano wyboru przewodniczącego Zebrania, którym został Jerzy Rodziński.
   Następnie głosu udzielono prezesowi Zarządu DOLKOM-u Czesławowi Rosie, który musiał opuścić Zebranie ze względu na inne pilne obowiązki służbowe.
Prezes Rosa zwracając się do delegatów powiedział między innymi, że: Nasze płace z roku na rok zwyżkują, zaś w roku ubiegłym płace wzrosły o ponad 6 procent, a marzeniem moim jest abyśmy doszlusowali do średniej krajowej. Jest nam dobrze, ale zawsze może być lepiej. Z roku na rok staramy się poprawiać nasze zaplecze socjalne i techniczne, i jesteśmy w tych staraniach skuteczni.
Jeśli chodzi o zakupy inwestycyjne, to też nie było najgorzej. Jeśli zaś chodzi o perspektywy, one również rysują się dobrze, ponieważ Przedsiębiorstwo zamierza dokonać poważnych zakupów maszyn. Chodzi między innymi o zakup, na wskroś nowoczesnej, oczyszczarki.
Jeśli zaś chodzi o perspektywy płacowe, to w tym roku istnieje szansa, że one również wzrosną o około 6 procent.

Podwyżka wynagrodzenia najpewniej nastąpi z dniem 1 lipca 2014 roku, taki bowiem zapis znajduje się w opracowanym przez Zarząd Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą i właściciela, „Biznes Planie na rok 2014”. Warto jeszcze przypomnieć, że średnia płaca krajowa w roku 2013 wyniosła 3.837,02 złotych, a średnia w DOLKOM-ie w tym samym roku 3.698,67 złotych, co stanowi 96,39% średniej krajowej.
Jak oświadczył prezes Rosa, w najbliższych dniach nastąpi podpisywanie umów z Zakładami PLK na roboty infrastrukturalne.
Życząc owocnych obrad, Czesław Rosa zadeklarował, że jest otwarty poprzez związki, czy bezpośrednio, na rozmowy, które doprowadzą do konsensusu.
   Po uporaniu się z wymogami proceduralnymi, przewidzianymi prawem wyborczym NSZZ „Solidarność”, sprawozdanie z działalności Zakładowej Organizacji Związkowej w okresie mijającej kadencji delegatom przedstawił Zbigniew Dwojak, jej ustępujący przewodniczący.
   Zbigniew Dwojak przypomniał delegatom, że wybór ustępujących władz Organizacji nastąpił w bardzo trudnym okresie dla Spółki DOLKOM, ponieważ z braku zleceń ze strony PKP PLK, znaczna część załogi przybywała wówczas na nie-świadczeniu pracy, w Związku z tym wśród załogi rosło napięcie. Zwiększała się z miesiąca na miesiąc strata finansowa Spółki.
Dalej przewodniczący Dwojak mówił, że pozytywne zmiany zaczęły następować na przełomie maja i czerwca 2010 r., to jest w momencie, kiedy ze strony Zakładów Linii Kolejowych zaczęły napływać zlecenia na odbudowę zniszczeń, jakie spowodowała powódź w infrastrukturze kolejowej. Realizacja tych zleceń spowodowała, że Spółka koniec roku 2010 zakończyła wynikiem dodatnim. Podobnymi wynikami kończyły się również lata 2011, 2013 i 2013.
Zbigniew Dwojak z naciskiem podkreślał, że osiągnięte wyniki są efektem pełnego zaangażowania całej załogi spółki. Wysiłek ten został doceniony przez Zarząd Spółki i przełożył się na podwyżki płac i wypłatę dodatkowych premii dla pracowników.
Ze sprawozdania wynika, że członkowie Organizacji Związkowej przy DOLKOM-ie czynnie i aktywnie uczestniczyli również w akcjach protestacyjnych i manifestacjach na szczeblu regionalnym i krajowym.
Uczestniczyli również w tegorocznej manifestacji pod siedzibą Zarządu PKP PLK w Warszawie, zorganizowanej przez Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, podczas której domagano się od Zarządu Spółki PLK zaprzestania zwalniania pracowników, pozorowanej restrukturyzacji Spółki oraz wznowienia prawdziwego, a nie pozorowanego dialogu ze stroną społeczną.
Kończąc swoje sprawozdanie, chciałbym podziękować Koleżankom i Kolegom, Delegatom, Członkom Zakładowej Organizacji Związkowej za pracę w minionej kadencji oraz stawiam wniosek o udzielenie absolutorium Zakładowej Organizacji Związkowej - powiedział na zakończenie Zbigniew Dwojak.
   Delegaci wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium ustępującym władzom Organizacji. Związkowej.
   W tej sytuacji przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Organizacji. Jedynym zgłoszonym kandydatem był dotychczasowy przewodniczący - Zbigniew Dwojak, i on też w głosowaniu tajnym został wybrany na przewodniczącego Organizacji na kadencję 2014 -2018 otrzymując 25 głosów na obecnych na Sali 28 delegatów.
W wyniku tajnego głosowania zostali też wybrani członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej: Piotr Chomont, Remigiusz Chrzanowski, Zbigniew Dobrzyński, Paweł Kotarski, Elżbieta Kurowska, Wojciech Leonkiewicz, Andrzej Lewicki i Witold Molęda.
Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Alinę Adamską, Jadwigę Kudłacik i Jadwigę Kowalską.
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk wybrany został: Zbigniew Dobrzyński, delegatem na Walne Zebranie Delegatów SKK „Solidarność” został Zbigniew Dwojak. On też będzie reprezentował Organizację związkową na WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
   Zebranie zakończyło się krótkim podsumowaniem dokonanym przez Zbigniewa Dwojaka, który podziękował Delegatom za zaufanie i ponowny wybór na odpowiedzialną funkcję. Obiecał również, że zrobi wszystko, aby nie zawieść zaufania, jakim został obdarzony przez Delegatów
Nad prawidłowym przebiegiem Zebrania Delegatów czuwał Zbigniew Gadzicki, wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej.

Korzystając z okazji przeprowadziłem ze Zbigniewem Dwojakiem króciutką rozmowę:

Jaka była mijająca kadencja dla Ciebie i dla Spółki?
- Jeśli chodzi o naszą Spółkę, to mijająca kadencja była jedną z najlepszych. Od 2010 roku znacznie poprawiła się w Spółce kondycja finansowa i wzrósł poziom zamówień, bo te dwa czynniki są od siebie ściśle zależne. Każdy rok obrachunkowy, począwszy od roku 2010, zamykał się saldem dodatnim. A ponieważ Spółka odnotowywała zyski, stąd była możliwość likwidacji strat, jakie skumulowały się od września 2001 roku, co pozwala nam w tej chwili pracować na plus, który każdego roku systematycznie rośnie. Część zysku Spółka przeznaczyła na odnowienie parku maszynowego, co nam już dziś pozwala na wykonywanie robót przewidzianych nowoczesnymi technologiami i wymogami przyjętymi przez naszych zleceniodawców.

Dla Ciebie od dziś rozpoczęła się kolejna kadencja. W związku z tym powiedz, jakie są Twoje przewidywania na najbliższe cztery lata?
- Jeśli chodzi o przyszłość, to osobiście uważam, że będzie ona miała pozytywny i korzystny przebieg i dla Spółki, i jej pracowników. Prognozuję pozytywną przyszłość na podstawie rosnącego pakietu zamówień i zleceń na roboty torowe, a to związane jest ze zwiększonym napływem środków za wykonane zlecenia na rzecz Spółki. Będzie się to automatycznie przekładało na zwiększanie wynagrodzeń, niezbędne zakupy wyposażenia technicznego, między innego w firmie Plasser&Theurer, co jest warunkiem umożliwiającym wykonywanie zleceń zgodnie z oczekiwaniem naszych zleceniodawców oraz na dodatkowe wypłaty w postaci premii. W każdym razie przyszłość Spółki widzę w jasnych barwach.
Zygmunt Sobolewski
fot. Z.Sobolewski/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.