"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
 
Wybory ‘2014 - „Przewozy Regionalne” Oddział Dolnośląski
[ 0000-00-00 ]
W piątek, 13 marca, zebrali się delegaci, aby dokonać wyboru nowej Komisji Zakładowej w Dolnośląskim Oddziale „Przewozów Regionalnych” we Wrocławiu.
Zebranych delegatów i gości witał ustępujący Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej - Wiesław Natanek.
Po wprowadzeniu sztandaru, poprosił on Zbigniewa Gadzickiego, aby w imieniu Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wręczył pamiątkowy medal, wybity z okazji X Rocznicy Ogólnopolskiego Protestu Głodowego Kolejarzy, Zdzisławowi Gomulakowi, w którym uhonorowany medalem brał udział.
   Przy tej okazji warto przypomnieć, jak doszło do tak szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej, podczas której aż 144 kolejarzy w 26 miejscach Polski rozpoczęło głodówkę, a także przyczynę i uzasadnienie podjęcia drastycznego w formie protestu - znajdziemy w Oświadczeniu podpisanym przez osiem central związkowych działających w przedsiębiorstwie PKP.
Przywołam jedynie fragment tego Oświadczenie, które zostało skierowane do: Janusza Piechocińskiego - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Janusza Lacha - Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych i Macieja Męclewskiego - Prezesa Zarządy PKP SA.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy, informuje, że w związku:
  • niezrealizowaniem podjętego przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury zobowiązania zorganizowania sejmowej debaty na temat kolejnictwa;
  • drastycznym zmniejszeniem ilości pociągów regionalnych w nowym rozkładzie jazdy obowiązującym od 13 grudnia 2003 roku (niezgodnie z porozumieniem z 1/11 lipca br. pkt 9);
  • brakiem decyzji w zakresie zniesienia akcyzy na paliwa trakcyjne;
  • brakiem programu restrukturyzacji Grupy PKP oraz brakiem gwarancji dofinansowania przewozów regionalnych i wojewódzkich w roku 2004;
  • próbą wdrażania regionalizacji spółki „PKP Przewozy Regionalne” bez prezentacji skutków finansowych, ilości pociągów oraz zatrudnienia;
  • łamania praw pracowniczych polegających na zastraszaniu pracowników i utrudnianiu działalności związków zawodowych:
 podjął decyzję o rozpoczęciu strajku głodowego o godzinie 12.00 w dniu 8 grudnia 2003 roku.

W dalszej części Oświadczenia zawarte są żądania Komitetu, a także zapowiedź podjęcia strajku ostrzegawczego.
Przypomniałem Oświadczenie z grudnia 2003 roku, aby uzmysłowić Czytelnikom fakt, że kolejarze potrafią odrzucić dzielące ich poglądy czy przekonania, kiedy trzeba podjąć solidarnie działania w obronie kolei i zatrudnionych w niej ludzi. Protest trwał jedenaście dni.
Zapytany przeze mnie Zdzisław Gomulak – Czy warto było? Odpowiada bez wahania: - Oczywiście, że warto było podjąć ten protest, bo gdybym tego wówczas nie zrobił, nigdy nie wybaczyłbym tego sobie. Kolejarze pokazali, że cenią sobie honor bycia Polskimi Kolejarzami, i że potrafią w imię dobra wspólnego zaryzykować nawet swoim zdrowiem, bo podjęcie protestu głodowego wiązało się z zagrożeniem dla każdego z nas. Jestem dumny z tego, że wtedy stanąłem po właściwej stronie.
   Wracając zaś do zebrania delegatów, to po wręczeniu medalu przystąpiono do załatwienia wszystkich formalnych wymogów związanych z wyborami w NSZZ „Solidarność”.
Porządek obrad przedstawił delegatom ustępujący przewodniczący, którzy go zaakceptowali. W tej sytuacji przystąpiono do wyboru przewodniczącego Zebrania, którym został Sławomir Przybyła. Odstąpiono natomiast od wyboru Prezydium Zebrania.
Kolejnymi punktami porządku obrad był wybór protokolantów, sprawozdanie Komisji Wyborczej, wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wybór asesorów do głosowań jawnych.
   W międzyczasie delegatów odwiedził Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk - Kazimierz Kimso, który dziękował Organizacji Międzyzakładowej i jej pocztom sztandarowym za aktywne uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Zarząd Regionu i Komisję Krajową.
Zasugerował również, aby Organizacja podjęła starania mające na celu wprowadzenie do Zarządy Marszałkowskiego przedstawiciela Oddziału, który będzie reprezentował interesy Oddziału. Przewodniczący Kimso zapewniał, że taką możliwość daje Organizacji Związkowej obowiązujące ustawodawstwo.
Przewodniczący pokrótce przypomniał akcje protestacyjne regionalne i ogólnokrajowe, organizowane przez „Solidarność”, a także przyczyny ich organizowania. Wrócił również do pomysłu powołania Wyższej Izby, której zadaniem byłoby opiniowanie dokumentów mających fundamentalne znaczenie społeczne.
Ponieważ pilne obowiązki nie pozwoliły mu na dłuższą obecność na Zebraniu, życzył delegatom owocnych obrad oraz dobrych i mądrych wyborów.
   Natomiast dyrektor Oddziału - Janusz Berkowski, któremu również obowiązki służbowe nie pozwoliły na dłuższą obecność na Zebraniu, poinformował delegatów o tym, że Oddział ma już podpisaną od początku roku umowę na świadczenie usług przewozowych na terenie Województwa Dolnośląskiego, a rozliczenia za wykonaną pracę następują co miesiąca, zaś rozliczenie za pracę wykonaną w roku 2013 nastąpi do dnia 10 kwietnia.
Pojawiła się, jak powiedział dyrektor, też możliwość podpisania umowy na okres trzech lat, co umożliwi Oddziałowi lepiej logistycznie przygotować się do świadczenia usług przewozowych. Kiedy taka umowa zostałaby podpisana, dyrektor nie mógł określić, choć wolałby, aby to nastąpiło przed okresem wakacyjnym.
Jaka natomiast będzie przyszłość Spółki, dyrektor nie mógł powiedzieć. Ma jednak nadzieję, że rąbka tajemnicy uchyli zapowiedziane spotkanie w Warszawie z udziałem ministra Mariana Klepackiego, podczas którego będzie omawiana przyszłość spółki PR.
   Pytania kierowane przez delegatów do dyrektora Berkowskiego dotyczyły kwestii płacowych w Oddziale, na które dyrektor starał się wyczerpująco odpowiadać.
Swoją wypowiedź, dyrektor zakończył stwierdzeniem że… kondycja Oddziału zależy od dobrych relacji płacowych.
   Nieco więcej czasu zajęła dyskusja poświęcona projektowi zmian w Regulaminie wewnętrznym Organizacji Międzyzakładowej, choć pierwotnie można było oczekiwać, że będzie ona burzliwa, ale i w tym przypadku obyło się bez spięć.
Podobnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej, które przedstawił delegatom ustępujący przewodniczący Wiesław Natanek, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
   Wiesław Natanek w swoim sprawozdaniu omówił dość szczegółowo działalność Komisji Zakładowej w okresie mijającej kadencji, która - jak sam przyznał - była trudna, a nawet bardzo trudna.
Komisja brała czynny udział w różnych akcjach organizowanych na szczeblu regionalnym i krajowym. W okresie mijającej kadencji zorganizowała trzy akcje strajkowe, dwie dwugodzinne i jedną 24-godzinną.
Ponieważ w Oddziale niemal permanentnie trwają zmiany organizacyjne, stąd doszło, między innymi, do likwidacji Sekcji w Kłodzku i Legnicy, a pracownicy musieli podjąć pracę we Wrocławiu.
Przewodniczący przyznał, że największą porażką Komisji było zwolnienie kasjerów i pracowników informacji. Przypomniał też, że w mijającej kadencji zostało zwolnionych z pracy 56 członków Związku i - niestety - szykują się dalsze zwolnienia.
Jednym z sukcesów Komisji była batalia o przyznanie uprawnień do ulgowych przejazdów dla pracowników wszystkich spółek PKP przez „Koleje Dolnośląskie”. W tej sprawie działania były prowadzone wspólnie z Zarządem Regionu i związkowymi organizmami zakładowymi - PKP Energetyka i PKP CARGO we Wrocławiu. Jest to, według przewodniczącego, jedna z form integrowania środowiska kolejarskiego na Dolnym Śląsku
W maju 2012 doszło do parafowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w Oddziale istnieje również Regulamin Premiowania.
Aktualnie Komisja, wspólnie ze Związkiem Maszynistów, prowadzi spór zbiorowy dotyczący spraw reorganizacyjnych i zamierzonej likwidacji miejsc pracy.
Po krótkiej dyskusji delegaci przyjęli sprawozdanie ustępującej Komisji.
   W kolejnym punkcie porządku obrad delegaci przyjęli pięć uchwał dotyczących: ilość tur głosowań, ustalenia ilość członków Komisji Międzyzakładowej, ilości członków Komisji Rewizyjnej, o przystąpieniu Komisji do Sekcji Krajowej Kolejarzy i jej struktur wewnętrznych, oraz uchwałę zobowiązującą Komisję do wyboru Prezydium.
   Kolejnym punktem porządku obrad realizowany przez delegatów był wybór Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej na kadencje 2014 - 2018. Delegaci zgłosili tylko jednego kandydat na to stanowisko - był nim Wiesław Natanek, i to on w głosowaniu tajnym został wybrany Przewodniczącym. Staro-nowy przewodniczący otrzymał 28 głosów na 29 obecnych delegatów.
   Następnie został wybrany skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Oddziale Dolnośląskim Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, który przedstawia się następująco: Bogusław Cichosz; Dariusz Ciochoń; Janusz Drożdżyński; Zbigniew Jajko; Anna Jasińska; Piotr Jaskólski; Jadwiga Kroma; Tadeusz Kwieciński; Tadeusz Masłowski; Tomasz Pacyga; Artur Satora; Marek Smereka; Karolina Strzała; Grzegorz Wrzesiński.
W kolejnym głosowaniu dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, do której zostali wybrani: Zuzanna Kasprzyk – Wojciechowska; Zygmunt Małecki; Sławomir Przybyła; Jan Szyper; Jolanta Wojtaszak.
Delegatami na WZD Regionu Dolny Śląsk zostali: Wiesław Natanek i Grzegorz Wrzesiński.
Delegatem na WZD Sekcji Krajowej Kolejarzy został wybrany Wiesław Natanek.
   Nad sprawnym i zgodnym z Ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność” przebiegiem Zebrania czuwał Zbigniew Gadzicki, wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej.
Zygmunt Sobolewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.