"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
[ 0000-00-00 ]
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP SA, które odbyło się 27 lutego 2014 r., Zarząd przekazał do zatwierdzenia projekt Planu Działalności Spółki PKP SA w 2014 r.
PKP SA zamierza dalej realizować w bieżącym roku swoje zadania, głównie w obszarach:
  • zagospodarowania nieruchomości poprzez ich komercyjny najem i dzierżawę, spółka kontynuować będzie proces zbycia nieruchomości (w postępowanach przetargowych), zbycia lub przekazania nieruchomości w ramach rozliczeń za podatki lokalne do samorządów;
  • zachowania płynności finansowej i zabezpieczenia środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji (ten dług ciągnie się od 2001 r., do spłaty pozostało jaszcze ponad 3 mld zł.);
  • nadzoru właścicielskiego (zarządzanie spółkami powiązanymi), restrukturyzacji i przygotowania do prywatyzacji spółek Grupy PKP oraz prywatyzacji takich spółek, jak: „TK Telekom”, „PKP Informatyka”, PKP Energetyka;
  • kontynuowania (rozpoczętego w 2010 r.) procesu rewitalizacji i modernizacji dworców kolejowych - w bieżącym roku planowane jest zakończenie inwestycji na 23 dworcach oraz kontynuacja projektów budowy budynków dworcowych i powiązanych z nimi budynków komercyjnych w Warszawie Zachodniej i Warszawie Gdańskiej (łącznie na modernizację dworców kolejowych PKP SA planuje wydać ok. 415 mln zł., z czego ok. 62% pochodzić będzie z funduszu Unii Europejskiej i z budżetu państwa).
Zatrudnienie w PKP SA w 2014 r. planowane jest na niższym poziomie niż w roku ubiegłym o ok. 3% (głównie mają to być odejścia naturalne). Przeciętne zatrudnienie w PKP SA ma wynosić 2.677 osób. Wzrośnie fundusz osobowy (ok. 6%). Trwają rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń (marzec br.), które zostały wliczone przez Zarząd PKP SA we wzrost kosztów osobowych, oprócz planowanych wydatków związanych z systemem motywacyjnym, premiami oraz nagrodami za realizację m.in. priorytetowych zadań wynikających z realizowanych projektów.
Nowym zamierzeniem jest rozpoczęcie działań nad uruchomieniem projektów współfinansowanych ze środków UE, które będą obejmowały dworce aglomeracyjne, czyli te zlokalizowane w odległości do 50 km od miasta, tj. Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań, Toruń i Bydgoszcz. Program ten zakłada modernizację dworców aglomeracyjnych w sąsiedztwie największych miast w Polsce do 2020 r.
W dyskusji na temat planu, poruszono m.in.tematy planowanych przychodów (dzierżawa, najem, gospodarka mieszkaniowa), które mogą być niemożliwe do zrealizowania, wzrost kosztów osobowych (w tym konieczności przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń), prywatyzację spółek Grupy PKP, wzrost kosztów usług zewnętrznych itp.
Po dyskusji Rada zatwierdziła Plan Działalności Spółki PKP SA w 2014 r.

Pozostałymi tematami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, były:
  • plan pozyskania środków finansowych na spłatę zadłużenia w 2014 r. (środki na ten cel mają pochodzić przede wszystkim z prywatyzacji);
  • sprawozdanie z realizacji strategii przyjętych do 2015 r. (uzupełnienie informacji do sprawozdań Zarządu omawianych na poprzednich posiedzeniach Rady Nadzorczej);
  • realizacja planów inwestycyjnych nieruchomości dworcowych w 2013 r. i plany na rok 2014;
  • strategia zarządzania utrzymania nieruchomości PKP SA;
  • przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice;
  • podział spółki „TK Telekom”.
Podział struktury organizacyjnej „TK Telekom” jest elementem przygotowania do ponownej próby prywatyzacji tej spółki. Obecnie Spółka „TK Telekom” podzielona jest na 4 piony (Pion Utrzymania, Pion Operatorski, Pion Budowlany, Pion Wsparcia). Na bazie Pionu Utrzymania ma zostać zawiązana Spółka „PKP Utrzymanie” Sp. z o.o. Podobnie z Pionem Budowlanym - ma być również przekształcony w spółkę „TK Budownictwo”.
Największy problem występuje z Pionem Wsparcia (to głównie stanowiska administracyjne, ok. 250 osób), dla którego pomysłodawcy zmian nie widzą rozsądnego wykorzystania, poza pozbyciem się pracowników w ramach tzw. Programu Dobrowolnych Odejść (którego zakres nie został nadal uzgodniony ze związkami zawodowymi).
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały dotyczącej podziału „TK Telekom” przedstawiciele pracowników głosowali przeciwko jej przyjęciu, gdyż nadal nie został zawarty Pakt Gwarancji Pracowniczych (uważam, że Pakt Gwarancji Pracowniczych powinien być zawarty z obecnym Zarządem TK przed podziałem spółki), a pracownicy wykonujący zadania na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe powinni być przejęci i stać się pracownikami PLK, zamiast tworzyć nowe spółki, z których szanse na przetrwanie w dłuższej perspektywie czasu ma jedynie „Utrzymanie”.
Po wymianie stanowisk pomiędzy członkami Rady, Uchwała została przyjęta.
Henryk Sikora
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.