"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
 
Pikieta związkowców przed siedzibą PKP PLK
[ 0000-00-00 ]
W dniu 05 marca br. przed siedzibą PKP PLK SA w Warszawie odbyła się pikieta związkowców domagających się powstrzymania i rozliczenia restrukturyzacji, zaprzestania zwalniania pracowników oraz przerwania pozornego dialogu zarządu spółki ze związkami zawodowymi.
O proteście rozmawiamy z Wiesławem Pełką – Przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.


Panie przewodniczący, jakie są przyczyny tak dużej frustracji wśród pracowników PKP PLK SA, iż doprowadziła ona do radykalnej reakcji Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”?
Moim zdaniem Zarząd PKP PLK SA, realnie oceniając swoje postępowanie, a także nasze słowne i pisemne reakcje na jego działania, winien spodziewać się takich lub podobnych wydarzeń. Powodów naszego protestu jest może kilkanaście, wymienię tylko niektóre:
 • Łamanie „Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe SA…” z 11 stycznia 2005 r. m.in. poprzez wprowadzanie nowych zasad premiowania bez uzgodnień z NSZZ „Solidarność”.
 • Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec kolejarzy, a przede wszystkim członków NSZZ „Solidarność”. Z niemniejszą powagą staramy się traktować Pracodawcę, dlatego bardzo nas boli, że od pewnego czasu zmieniło się podejście do naszego Związku (nie będę tu mówił o innych). Pracodawca zaczął zaskakiwać nas decyzjami o łączeniach, likwidacjach komórek organizacyjnych, materiały przedstawiane do opiniowania i konsultacji nie spełniały wymogów zawartych w Ustawie o związkach zawodowych, ale także „Porozumieniu w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe SA…” z 11 stycznia 2005 r. Dotychczasowe spotkania z przedstawicielami Zarządu PLK, nasze uwagi, negatywne opinie i liczne pisma były lekceważone i ignorowane. W ocenie członków „Solidarności” nie przyniosły one żadnych korzyści naszej Spółce i efektów oczekiwanych przez pracowników.
 • Zamierzenia Zarządu PKP PLK SA odnośnie zmian organizacyjnych w firmie:
  • Drastyczne zmiany w strukturze Centrum Realizacji Inwestycji (likwidacja Oddziałów Regionalnych – utworzenie 5 Regionów), zmiana w strategii realizacji inwestycji. Nasze obawy to, że przy takim wywróceniu struktury CRI bardzo wątpliwa jest realizacja zaplanowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy UE i ogłoszonych przez ministra Klepackiego wydatkowaniu 9 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową.
Skutki: dla dużej części pracowników zmiana miejsca pracy, dla innych wypowiedzenia. W CRI w ostatnim półroczu bardzo duże zmiany na stanowiskach dyrektorskich – jak mówią wiewiórki „zaciąg z PL 2012”.
 • Zamiar likwidacji Ośrodków Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (OINTiE) – naszym zdaniem decyzja o likwidacji ośrodków OINTiE jest wynikiem niezrozumienia celów i zadań wykonywanych przez te komórki, choćby dla kluczowych zadań Spółki, jak: współudział w rozwoju osobistych kompetencji zawodowych, podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, nadzorze, realizujących projekty inwestycyjne oraz kadry technicznej pracującej na linii. Dostęp zarówno do fachowej informacji branżowej, jak bieżącej i historycznej bazy wiedzy stanowi podstawę podejmowanych przez pracowników decyzji. Podstawą wiedzy technicznej jest jej udokumentowanie w rzetelnych źródłach informacji (przepisach, instrukcjach, normach, specjalistycznych publikacjach naukowych, materiałach konferencyjnych) niedostępnych w Internecie.
Skutki: dla pracowników – 20 z nich traci pracę, niepowetowane straty dla Spółki i polskiego kolejnictwa (utrata bezcennych, fachowych wydawnictw o tematyce kolejowej).
  • W tym niektóre z prac nad zmianami organizacyjnymi prowadzone w ścisłej tajemnicy przed związkami zawodowymi:
   • Drastyczne zmniejszenie ilości Sekcji Eksploatacji (ISE) – powstanie przez to trudnych w zarzadzaniu komórek organizacyjnych – molochów, o olbrzymiej powierzchni działania.
Skutki: dla części pracowników (trudna do ocenienia w tej chwili liczba), jeżeli nie strata miejsca pracy, to na pewno zmiana warunków i miejsca pracy, mniejsza liczba ISE, mniej Zakładów Linii Kolejowych.
 • Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych (CUW), prawdopodobnie w dwóch lokalizacjach – zabranie z Zakładów Linii Kolejowych i przekazanie do CUW zadań wykonywanych przez działy: pracowniczy, płacowy i finansowo-księgowy.
Skutki: dla pracowników w/w działów i wydziałów w Centrali Spółki, propozycja pracy w CUW (być może), dla części ze zmianą miejsca pracy (być może o kilkaset kilometrów) lub też zmiana zawodu – przekwalifikowanie (jeżeli spełni wymagania zdrowotne). Wobec braku możliwości dojazdu lub środków finansowych na zmianę miejsca zamieszkania, dla blisko tysiąca pracowników może to oznaczać utratę pracy. Co dla jednostki organizacyjnej – w Zakładach Linii Kolejowych nie będzie działów pracowniczego, rachuby i księgowości (zaopatrzenia już praktycznie nie ma).
Protestujemy przeciwko:
 • Dewastacji struktur organizacyjnych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, co może wpłynąć na pogłębienie chaosu organizacyjnego i dalsze zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • Rozrostowi Centrali Spółki (ok. 28 biur z dyrektorami i ich zastępcami), tworzeniu nowych stanowisk kierowniczych (przodują dyrektorzy projektów i asystenci) oraz dodatkowych struktur, zespołów wsparcia, zespołów eksperckich itp.;
 • Zatrudnianiu na strategicznych i dobrze płatnych stanowiskach osób spoza Spółki (niedysponujących nawet elementarną wiedzą o specyfice Spółki i działalności kolejowej), często przypadkowych;
 • Zwalnianiu dotychczasowych pracowników;
 • Planowanym, niekorzystnym dla pracowników zmianom w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a nawet groźbie jego wypowiedzenia.
Jak z tego wynika powodów do protestu jest wiele i Zarząd solidnie sobie na nasz protest zapracował.

Jakie dalsze kroki przewiduje Związek?
Panie redaktorze, na pewno w rozmowie nie zdradzę scenariusza naszego dalszego postępowania. Oczywiście na to, co się będzie dalej działo, ma wpływ też Zarząd naszej Spółki, jego podejście do zgłaszanych przez nas problemów. Zobaczymy, w jaki sposób zgłoszone sprawy będzie chciał rozwiązywać, czy wycofa się z pewnych nierozsądnych i nie do końca przemyślanych rozwiązań.
Podczas dzisiejszego spotkania z prezesem Paszkiewiczem (delegacja przekazująca petycję protestujących), prezes przekazał nam pismo z propozycjami Zarządu odnośnie prac nad niektórymi spornymi kwestiami (dokumenty na naszej stronie internetowej www.skk.org./plk). Być może jest to przejście na wyższy poziom kontaktów między Zarządem PKP PLK SA a Sekcją Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Jednakże nie przywiązywałbym się zbytnio do tej myśli. Dlatego musimy być przygotowani do twardej walki o nasze prawa i jak pokazaliśmy - jesteśmy do niej gotowi.
Rozmawiał Aleksander Wiśniewski
fot.Marek Moczulski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.