"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 7 sierpienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan
 
Rozpoczął się czas wyborów
[ 0000-00-00 ]
   Mija kolejna, już siódma kadencja w NSZZ „Solidarność”, stąd w wielu jej jednostkach terytorialnych, jakimi są organizacje zakładowe i międzyzakładowe Związku, rozpoczęły się wybory, które mają się zakończyć 31 marca 2014 roku.
Do tego, bowiem czasu mają się odbyć wybory na kadencję 2014-2018 do władz tych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Wybory delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku „Solidarność”, a także wybory delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebrania.

Jedni z pierwszych na kolei swoje zebrania już odbyli związkowcy z niektórych Zakładów Spółki PKP CARGO.

Zakład Wielkopolski Spółki PKP CARGO
   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” wyznaczyła zwoje zebranie na dzień 20 grudnia 2013 roku w siedzibie Zakładu w Poznaniu przy ulicy Kolejowej.
Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandarów Organizacji Międzyzakładowej i już historycznego sztandaru Komisji przy nieistniejącej Lokomotywowni w Gnieźnie.
Zarząd Regionu Wielkopolska reprezentował, na zebraniu Patryk Trząsalski.
   Po przedstawieniu porządku obrad żebrania i wyborze współprzewodniczących zebrania - Pawła Szóstaka i Pawła Solarskiego, protokólantów oraz po spełnieniu wszystkich procedur przewidzianych Statutem NSZZ „Solidarność”, to jest wybór koniecznych komisji, w tym komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków, sprawozdanie z działalności Komisji w okresie 2010-2014 przedstawił delegatom jej Przewodniczący, Mieczysław Cykman.
Ze sprawozdania przewodniczącego wynika, że w okresie siódmej kadencji Zarząd Organizacji Międzyzakładowej odbył łącznie 35 posiedzeń, podczas których podjęto 101 uchwał. Zdaniem przewodniczącego siódma kadencja nie była łatwa dla Zarządu Organizacji, co wiązało się również i z tym, że powstała ona w wyniku połączenia sześciu Komisji Zakładowych, co nie spotkało się z akceptacją niektórych działaczy związkowych, którzy przez całą kadencję kontestowali i ciągłe kontestują decyzję o połączeniu Komisji, choć wymagały tego zmiany organizacyjne i strukturalne w Spółce.
Dalej Przewodniczący powiedział między innymi, że Organizacja rozpoczęła swoją działalność mając zupełnie pusta kasę związkową, ponieważ przed wyborami poszczególne Komisje Zakładowe wykorzystały swoje środki w stu procentach. To doprowadziło do konieczności zmniejszenia wysokości zapomóg związkowych przyznawanych z okazji Świat Bożego Narodzenia i Dnia Kobiet.
Jednak po wdrożeniu programu oszczędnościowego, w kolejnych latach udało się doprowadzić do istotnej podwyżki wypłacanych zapomóg.
Sprawozdawca nie omieszkał pochwalić się, że w tym roku Organizacji udało się wygospodarować fundusze na zakup laptopa i kolorowej drukarki, bardzo potrzebnych w bieżącej działalności Organizacji.
Z inicjatywy Organizacji Związkowej, w ubiegłym roku stanął przed Zakładem posąg Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, Kolejarskiej Patronki.
Mieczysław Cykman przypomniał również, że Organizacja w trakcie mijającej kadencji przeprowadziła referendum w sprawie ulg przejazdowych oraz referendum w sprawie wzrostu wynagrodzeń i Paktu Gwarancji Pracowniczych. Przeprowadzone akcje zakończyły się sukcesem, zaś w przypadku ubiegania się o ulgi przejazdowe w „Kolejach Wielkopolskich” Organizacja została wsparta przez posłów - Jana Dziedziczaka i Andrzeja Derę.
W momencie pojawienia się informacji o tym, że zamierza się podjąć próby kolejnej reorganizacji strukturalnej, niekorzystnej z wielu względów dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania - zdaniem Organizacji Międzyzakładowej - Spółki PKP CARGO, podjęto działania, które mają doprowadzić do odstąpienia od zamierzonych zmian strukturalnych w Spółce.
W tym celu podjęto rozmowy posłami Ziemi Wielkopolskiej, z których aż czterdziestu zadeklarowało pełne wsparcie dla obecnego status quo w Spółce i podzielają oczekiwania pracowników Zakładu. Na ten właśnie temat Organizacja Związkowa prowadzi też rozmowy z radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którzy również zadeklarowali poparcie dla Organizacji Związkowej. Organizacja ma też dobry kontakt z Sejmową Komisją Infrastruktury.
   Dodam, że delegaci, z którymi rozmawiałem w kuluarach, zapewniali mnie, że podjęte działania, mające na celu obronę Wielkopolskiego Zakładu, są bardzo wspierane i z uwagą śledzone przez załogę, nie tylko Wielkopolskiego Zakładu, ponieważ każda zapowiedź zmian jest dla załóg sygnałem niepokojącym, bo ludzie, nauczeni doświadczeniem poprzednich lat, każdą zapowiedź jakichkolwiek zmian przyjmują z niepokojem i ogromnymi obawami.
Trudno zresztą im się dziwić, historia ostatnich lat nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o zmiany przeprowadzane w firmie, tym bardziej, że obecną strukturę Spółki pracownicy uważają za w miarę optymalną.
Ze swej strony dodam, że tego rodzaju działaniom podejmowanym przez Organizację wypada jedynie przyklasnąć, choć - jak powiedział Mieczysław Cykman - ….Nie tylko obowiązkami i pracą żyje nasz związek. Co roku organizowane były wycieczki dla członków związku… Zwiedziliśmy zakątki naszego kraju, Czech, a także wycieczkami organizowanymi przez Zakład nasi członkowie odwiedzili Grecję, Egipt i Turcję. …Należy również pamiętać - mówił dalej przewodniczący, - o spotkaniach z członkami Związku w Ostrowie Wielkopolski, Lesznie, Wolsztynie, Gnieźnie i Zbąszynku, a także tych wszystkich, którzy na wniosek Organizacji są wyróżniani odznaczeniami branżowymi i związkowymi,
   Mieczysław Cykman przypomniał również i o tym, że Organizacja bierze aktywny udział we wszystkich protestach organizowanych przez Związek, a także w uroczystościach rocznicowych.
Kończąc sprawozdanie, Przewodniczący powiedział: - Pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za aktywną pracę i współdziałanie dla dobra naszego związku i naszego zakładu.
   Zgodnie z porządkiem obrad miała się odbyć dyskusja nad sprawozdaniem, ale nie było chętnych do zabrania głosu w tej dyskusji,. Podobnie też nie było dyskusji po przedstawieniu delegatkom i delegatom sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej przez jej przewodniczącą, Iwonę Rojanek.
   Następnie delegaci przyjęli dziewięć uchwał, dotyczących między innymi ilości członków Zarządu Organizacji, ilości członków Komisji Rewizyjnej, ilości tur głosowań, składu prezydium, w sprawie kontynuowania przynależności do Sekcji Krajowej Kolejarzy, Sekcji Zawodowej Spółki PKP CARGO i przynależności do Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO oraz uchwałę zobowiązującą Zarząd do zwołania Zjazdy Delegatów przynajmniej raz w roku.
   W kolejnym punkcie obrad zapisano wybór przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
Zgłoszony został tylko jeden kandydat. W tej sytuacji rozpoczęła się procedura głosowania tylko na jednego kandydata, a był nim dotychczasowy przewodniczący - Mieczysław Cykman.
Wyniki nie mogły być zaskoczeniem, choć obserwując kandydata, podczas gdy komisja skrutacyjna liczyła głosy, chyba czekał on na wyniki nie do końca w spokoju.
Wynik ogłoszony przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej delegaci przyjęli brawami. Dziękując za zaufanie i wybór na nową kadencję - Mieczysław Cykman powiedział m.in.: O sile związku i jego skuteczności nie decyduję sam, ale my wszyscy. Dlatego dziękując za wybór, proszę o dalszą współpracę i pomoc w kierowaniu naszą Organizacją, bo nowa kadencja też nie będzie łatwa.
W imieniu „Wolnej Drogi” też złożyłem staro-nowemu Przewodniczącemu gratulacje.
   W kolejnym głosowaniu wybrano skład nowego Zarządu Organizacji, Komisję Rewizyjną, a także delegatów na Zjazd Delegatów Regionu Wielkopolskiego, a zostali nimi: Mieczysław Cykman, Paweł Szóstak i Paweł Solarski.
Delegatami na Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy zostali ci sami przedstawiciele, natomiast na Zjeździe Sekcji Zawodowej CARGO Organizację będą reprezentowali: Mieczysław Cykman, Paweł Szóstak, Paweł Solarski, Maria Kmieciak, Eugenia Łodzińska-Niechciał.
   Zebranie zakończyło się spotkaniem z kierownictwem Zakładu, a dyrektor Zakładu - Andrzej Jabłoński, złożył nowo wybranemu Przewodniczącemu, nowo wybranym członkom Organizacji Związkowej gratulacje, życzył sobie i nowemu Zarządowi owocnej współpracy.
   I na koniec mojej relacji nie sposób pominąć faktu, że Zebranie był bardzo dobrze przygotowane organizacyjnie, dzięki czemu przebiegało ono bez niepotrzebnych dłużyzn i bardzo sprawnie. I tak trzymać - Poznanioki.

Wrocław – Dolnośląski Zakład Spółki PKP CARGO

   W tym samym dniu i czasie, również w Dolnośląskim Zakładzie Spółki CARGO odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO we Wrocławiu jest jedną z większych na sieci PKP i działa na terenie, który jest objęty działaniem trzech Regionów NSZZ „Solidarność: Są to Regiony: Dolny Śląsk, Zagłębie Miedziowe oraz Jeleniogórski.
W celu poprawy jakości działania, w tym dostępu członków Związku do struktur związkowych, utworzono pięć Organizacji Oddziałowych – Kamieniec Ząbkowicki, Legnica, Wałbrzych, Węgliniec i Wrocław. W okresie wyborczym, w jakim jest obecnie NSZZ „Solidarność”, złożoność struktury organizacyjnej oraz zasady proceduralne wymagały wysiłku i czasu, by przeprowadzić wybory władz Organizacji Zakładowej.
Kalendarz wyborczy Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO we Wrocławiu rozpoczął się już 2 listopada 2013 r., by 20 grudnia mogło się odbyć Zakładowe Zebranie Delegatów. W tym czasie, jak wynika ze sprawozdania Zakładowej Komisji Wyborczej przedstawionego delegatom, wybrano 102 delegatów na Zakładowe i Oddziałowe Zebrania Delegatów, władze organizacji oddziałowych oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionów Zagłębie Miedziowe i Jeleniogórskiego.
   Zakładowe Zebranie Delegatów, rozpoczęte wprowadzeniem sztandaru Organizacji Zakładowej, można podzielić na trzy części - podsumowanie mijającej kadencji, wybory nowych władz, oraz dyskusja o kierunkach działania w kadencji 2014-2018.
   Przewodniczący Zebrania, Zbigniew Gadzicki, po przeprowadzeniu spraw proceduralnych wymaganych na takich posiedzeniach, oddał głos Przewodniczącemu Komisji Zakładowej - Markowi Podskalnemu, który przedłożył delegatom sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej w mijającej kadencji.
Dużo czasu poświęcił na omówienie spraw organizacyjnych, dotyczących działań Komisji Zakładowej w obronie miejsc pracy oraz na rzecz poprawy warunków pracy pracowników. Przedstawił działania poprzedzające podpisanie Paktu Gwarancji Pracowniczych.
Przewodniczący Zakładowej Komisji Rewizyjnej omówił wyniki kontroli przeprowadzanych w czasie kadencji oraz stan finansów Organizacji.
   Druga część Zebrania poświęcona była wyborom, które nadzorowała Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej - Maria Zapart oraz pełnomocnik - Marcin Tomczak.
W wyniku tajnego głosowania na kolejną kadencję przewodniczącym Organizacji został ponownie wybrany Marek Podskalny.
Wybrano czterdziestu pozostałych członków Komisji Zakładowej oraz pięciu członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
Dokonano również wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Zostali nimi: Zbigniew Gadzicki, Marek Podskalny, Mirosław Sochoń, Jacek Szott, Andrzej Szymczak oraz jedenastu delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO SA.
Delegaci z Organizacji Oddziałowych Kamieniec Ząbkowicki, Wałbrzych i Wrocław wybrali delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, na którym Organizację będą reprezentowali: Robert Cykman, Zbigniew Gadzicki, Tomasz Kańduła, Robert Michalkiewicz.
   Gośćmi Zakładowego Zebrania Delegatów byli: Kazimierz Kimso - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz Adam Banaszak - Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Spółki.
   Kazimierz Kimso podziękował za udział i zaangażowanie się w akcjach organizowanych przez Komisję Krajową oraz Zarząd Regionu. Omówił możliwości pracy związków zawodowych w obecnej sytuacji politycznej. Przedstawił pomysł na kontrolę procesu tworzenia prawa przez Sejm poprzez utworzenie niezależnej reprezentacji w Senacie. Listy niezależnych senatorów tworzyłyby „Solidarność” z wszystkimi organizacjami, które powstały na bazie niezadowolenia ze sposobu uprawiania polityki przez partie polityczne. Zwrócił się z apelem o rozpoczęcie dyskusji na ten temat.
   Dyrektor Adam Banaszak przedstawił sytuację Dolnośląskiego Zakładu na koniec roku. Omówił również przeprowadzone i planowane remonty na obiektach, których właścicielem jest Zakład.
   Na zakończenie Zebrania przeprowadzono dyskusję na temat działań, jakie należy podjąć w rozpoczynającej się kadencji.
W dyskusji odniesiono się do projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Zarządu Regionu. Wobec pojawiających się głosów o potrzebie dokonania zmian w sprawie angażowania się w politykę, dyskusja jest konieczna, a jednocześnie musi być uporządkowana. - Działamy na obszarze trzech Regionów. Każdy z tych Regionów prezentuje całkowicie odmienne zdanie na ten temat - powiedział jeden z delegatów. – Więc, jakie stanowisko my możemy wypracować?
Głosy w dyskusji, choć używano różnych słów, można sprowadzić do jednego zdania wypowiedzianego na sali: - Niech Związek pozostanie Związkiem.
Zygmunt Sobolewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.