"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
[ 0000-00-00 ]
  Na wrześniowym (30.09.2013 r.) posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP SA Zarząd spółki przekazał informację na temat sytuacji finansowej spółek Grupy PKP.
W przewozach towarowych w minionych 7 miesiącach br., spółka PKP CARGO przewiozła ponad 62 mln ton ładunków (98% planu), a spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ponad 5 mln ton ładunku (102% planu) – wzrosły głównie przewozy minerałów surowych i przetworzonych.
Niestety, w przewozach pasażerskich po 7 miesiącach br. utrzymał się spadek ilości przewożonych pasażerów. PKP Intercity przewiozła ponad 18 mln pasazerów (w takim samym okresie 2012 r. było ich ponad 20 mln), co jest realizacją planu na poziomie 85%. Szybka Kolej Miejska w Trójmiescie przewiozła ponad 20 mln pasażerów, co jest wykonaniem planu na poziomie 96%.

Rada Nadzorcza zapoznała się z realizacją:
 • Planu Finansowego do 2015 r. (plan spłaty historycznego zadłużenia w wysokości ok. 4 mld zł z podaniem źródeł pozyskania środków finansowych, przede wszystkim z prywatyzacji spółek zależnych na coroczną spłatę i obsługę zadłużenia);
 • Strategii Grupy PKP do 2015 r. (prywatyzacja spółek, głównie: PKP CARGO, TK Telekom, PKP Energetyka);
 • zarządzania nieruchomościami PKP SA do 2015 r., innymi niż dworce kolejowe (jednolita polityka dotycząca czynszów, sprzedaż, likwidacja zbędnych nieruchomości, aportowanie do spółek zależnych).

Zarząd PKP SA przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie kwoty na fundusz założycielski Fundacji Grupy PKP. Inicjatywa utworzenia Fundacji ma być kluczowym elementem realizacji przez PKP SA: „Polityki dobroczynnej dla PKP SA oraz spółek Grupy PKP”.
Jej szeroka działalność miałaby się koncentrować na działalności dobroczynnej oraz długofalowych programach społecznych, inspirowanych przez PKP SA i wskazane spółki Grupy PKP, w zakresie wspierania środowisk związanych z koleją. Fundatorem Fundacji jest PKP SA, a donatorami Fundacji (z łac. donatio – darowizna, donator – darczyńca) spółki z Grupy PKP, w tym Polskie Linie Kolejowe SA.
Zdaniem wnioskodawców powołanie Fundacji, pozwoli na uporządkowanie działalności społecznych w Grupie PKP, wzmocnienie wizerunku i zapewnienie projektom większej efektywności finansowej.
Wniosek wzbudził kontrowersje i ożywioną dyskusję z uwagi na obecnie funkcjonujące podmioty, zajmujące się działalnością dobroczynną, w środowisku kolejowym. Ma być on ponownie rozpatrywany na następnym posiedzeniu Rady.

Kolejnymi tematami obrad było:
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Zarządu PKP SA (wniosek Zarządu);
 • podjęcie uchwały w sprawie pozytywnej opinii wniosku Zarządu PKP SA, dotyczącej wniesienia do Spółki PKP PLK SA wkładu niepieniężnego w postaci budynków o przeznaczeniu głównie technicznym w Czerwińsku, Szczecinie, Choszcznie, Gliwicach, Suchej Beskidzkiej, Krynicy Zdroju, Przemyślu i Nowym Sączu.

Ponadto w trakcie obrad poruszono następujące tematy:
 • sfinalizowanie sprzedaży 100% akcji spółki Polskie Koleje Linowe SA w Zakopanem (kwota 215 mln zł wpłynęła na konto PKP SA), na rzecz Spółki Polskie Koleje Górskie;
 • wzrost czynszów w mieszkaniach o ok. 200%, a nawet 500%, celem zbliżenia ich do cen rynkowych (zdaniem PKP SA często czynsze w mieszkaniach kolejowych są niższe niż w mieszkaniach komunalnych) - w ten sposób PKP SA chce, aby przychody od lokatorów pokrywały się z kosztami utrzymania mieszkań;
 • obniżenie przez PKP PLK SA średniej prędkości handlowej dla pociagów towarowych z 25 km/h na 23 km/h;
 • przetarg PKP PLK SA na dostawę energii elektrycznej (zdaniem PLK SA zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, spółka musi zlecać coraz to nowe obszary działalności w postępowaniu przetargowym – a nie z wolnej ręki spółkom z Grupy, tak jak to było dotychczas);
 • dalsze perspektywy działalności spółki „CS Szkolenie i Doradztwo”, w kontekście przygotowywanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozporządzenia o koniecznosci szkolenia wszystkich maszynistów na symulatorach (również zatrudnionych u przewoźników prywatnych);
 • zasadność i uzasadnienie planowanych zmian organizacyjnych w spółce PKP CARGO SA, polegających na łączeniu zakładów (z obecnie istniejących 10 zakładów, ma zostać 6). Zdaniem przedstawicieli pracowników w Radzie, taki projekt nie znajduje uzasadnienia merytorycznego (uzasadnienie, że jakiś zakład był źle zarządzany, to należy go przyłączyć do innego, jest absurdalne), a propozycje zmian, tuż przed debiutem giełdowym, mogą zakłócić proces prywatyzacji.

Ponadto Rada Nadzorcza PKP SA w dniu 1 października br., w trybie głosowania elektronicznego, na wniosek Zarzadu PKP SA przyjęła dwie uchwały dotyczące:
 • pozytywnej opinii wniosku o zmianie Statutu PKP CARGO SA, wynikającej m.in. z zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych (3 przedstawicieli praconików w Radzie Nadzorczej i 1 w Zarządzie), ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego (powołanie komitetu audytu i komitetu ds. nominacji);
 • wyrażenia zgody na zbycie w ofercie publicznej nie wiecej niz 49% akcji PKP CARGO SA.
Henryk Sikora
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.