"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 25 maja 2019 r.
Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
 
Pracowników trzeba traktować uczciwie
[ 0000-00-00 ]
Notatka z posiedzenia Rady Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność”
   W dniu 10 czerwca 2013 roku w siedzibie Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność” i MKK pod przewodnictwem Tomasza Matera - Przewodniczącego SZPP NSZZ „Solidarność”.
   W I części spotkania, zgodnie z porządkiem obrad, kol. Tomasz Matera przekazał informację z posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym o powołaniu nowego Prezesa Pana Ryszarda Kuć, odwołania członka zarządu Pani Danuty Bodzek, sprawę kontrowersyjnej, w domniemaniu bardzo kosztownej, umowy Spółki PR z firmą kontrolującą „Renoma”, sprawy zatrudnieniowe.
Przez blisko 4 godziny tradycyjnie dyskusja dotyczyła nie tylko obrad Rady Nadzorczej, ale i obecnej - bardzo trudnej sytuacji Spółki „Przewozy Regionalne” - jej jednostek wykonawczych, oraz ich pracowników i rodzin (niezbyt pewnego jutra...).
   Omówiono sytuację w poszczególnych zakładach, pikiety – protesty w Szczecinie i Bydgoszczy, realizację referendum sondażowego przeciwko zmianom w prawie pracy, ulgi dla pracowników PR w „Kolejach Dolnośląskich”, problemy z Monitoringiem Sprzedaży Biletów (MSB), zagrożenia dla poszczególnych stanowisk pracy, o odznaczeniach Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” na kolei, projekty priorytetowych pism, szczególnie dot.: planu zatrudnienia w poszczególnych zakładach spółki, docelowej struktury organizacyjnej spółki, w tym jej jednostek wykonawczych, centralizacji pionów: kadrowego i finansowego, polityka Spółki na najbliższy okres w stosunku do zamiarów marszałków województw, problem ściągania zdefektowanych pociągów ze szlaku (pociągami kursowymi z podróżnymi), itp.
   Najwięcej spraw trudnych, a nawet „niebezpiecznych”, z punktu widzenia pracowniczego, w tym m.in dot. zwolnień, utrzymania stanowisk pracy, przekazania megafonów do PLK, przyszłości zakładów, sprawa konkurencyjnej Arriwy, bezpieczeństwo pracy w służbie, przyszłości zapleczy technicznych, itp. - poruszyli koledzy reprezentujący PR: Wrocław, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Szczecin, Białystok, Lublin i Poznań.
   Kolega Przewodniczący Tomasz Matera odczytał wstępne projekty wystąpień w sprawach:
a) planu zatrudnienia w poszczególnych zakładach spółki;
b) docelowej struktury organizacyjnej spółki, w tym jej jednostek wykonawczych.
W/w pisma zostaną wysłane do poszczególnych KZ/MOZ odrębną korespondencją.
   Z uwagi na wagę tematów i niezwykle poważną sytuację Spółki Przewozy Regionalne - na zaproszenie Przewodniczącego SZPP w II części spotkania udział wziął Pan Paweł Stefański -członek Zarządu Spółki PR, podczas której głównymi tematami były:
  • Polityka Spółki w najbliższej perspektywie w świetle zamiarów marszałków województw, co do jej przyszłości;
  • Likwidacja działów pracowniczych i finansowych w zakładach spółki i centralizacja tych zadań na szczeblu spółki w perspektywie zmian, jakie przewidują właściciele spółki;
  • Przekazanie zapowiedzi megafonowych do PLK SA;
  • Zwolnienia i Plan Restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce;
  • Podwyżka zagwarantowana w porozumieniu;
  • Odznaczenia, klucz jaki jest na poszczególne zakłady i centralę spółki;
  • Problemy z umundurowaniem pracowników spółki (problematyczna reklamacja, niewymiarowość, jakość materiału i wyglądu);
  • Wykup ulg przejazdowych dla pracowników PR Wrocław;
  • Przyszłość poszczególnych jednostek, w tym szczególnie - Kujawsko - Pomorski i Małopolski PR.
  • Woodstok (brak zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i pasażerom, w konsekwencji wypadki, cywilne sprawy sądowe – brak pomocy prawnej ze strony zakładu i Spółki).
Część spraw została wyjaśniona, w niektórych związkowcy zostali uspokojeni, w innych zaniepokojeni, a kilka pozostało do wyjaśnienia, ze szczegółami przedstawiciele SZPP i MKK NSZZ „Solidarność” pojechali na zakłady.
Ogólnie stwierdzono, że takie spotkania są niezbędne i będą dalej kontynuowane przy udziale Pana Prezesa Pawła Stefańskiego, bądź innego przedstawiciela Zarządu.

Rozmowa z Włodzimierzem Janiakiem, członkiem MKK NSZZ „Solidarność”
Czy kolejna wymiana zarządu spółki PR poprawi sytuacje w Przewozach Regionalnych?
Zawsze jest taka nadzieja, gdy dochodzi do zmian mamy nadzieję, że będzie lepiej. Nie można wydawać wyroków zbyt wcześnie. Każdemu należy dać szansę. Patrząc wstecz, każdy kolejny Zarząd wniósł jakieś zmiany i w dużej mierze część z nich na pewno było trafionych.
Liczymy więc, że współpracując można zrobić wszystko, pokonać trudności, które niejednokrotnie wydają się być nie do przezwyciężenia. I tego życzę obecnemu Zarządowi, gdyż zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, dlatego liczymy na dialog, kompromis, a jak będzie - zobaczymy.

Jakie jest stanowisko i jakie będą podjęte decyzje przez Sekcje Zawodową Przewozów Regionalnych w celu ochrony miejsc pracy?

Wszelkie zgodne z prawem, w tym też prawem związkowym. Jednak - jak powiedziałem - najważniejsza jest współpraca i wypracowanie kompromisu, bo tylko taka droga ma sens. Pośpiech, nerwy, czy pyskówka nic tu nie pomoże, a może zaszkodzić. Należy podjąć dialog na argumenty i wypracować stanowisko, które będzie zadowalające dla wszystkich stron i przyniesie satysfakcjonujące korzyści zarówno dla pasażerów, Spółki, jaki i pracowników.
Uważam, że cała Spółka PR już tak została odchudzona, że powinny być zaprzestane jakiekolwiek próby zwolnień, powinno się policzyć przyszłych emerytów, gdyż za chwilę może okazać się, że brakuje ludzi do pracy, a kolejarza nie tak łatwo i szybko można wyszkolić. Musimy pamiętać, że przewoźnik, to przede wszystkim odpowiedzialność i bezpieczeństwo.

Wielu pracowników pyta, co z trzecią transzą podwyżek, która zgodnie z porozumieniem miała być wypłacona w I półroczu 2013. Jakie zostały podjęte w tym kierunku działania przez Sekcję Zawodową?
Przewodniczący SZPP Tomasz Matera wystąpił do Zarządu, domagając się pilnej realizacji porozumienia. Praktycznie na każdym spotkaniu Rady SZPP oraz spotkaniach z Zarządem, ta kwestia jest podnoszona. Będziemy starać się wypracować stanowisko, aby pieniądze zostały wypłacone, jak najwcześniej.
Jeżeli natomiast trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, aby kwota mogłaby się zwiększyć, wówczas być może bylibyśmy skłonni na to przystać, gdyż najważniejsze jest, by pracownicy byli zadowoleni, gdyż to jest ich byt i przyszłość. Jeżeli jednak próbowano by nas „oszukać”, to wszystkie organizacje związkowe powinny podjąć działania statutowe.
Przypomnę, że jeszcze niedawno byliśmy w grupie PKP, o ile mi wiadomo wszystkie spółki kolejowe wprowadziły podwyżki dla swoich pracowników, tylko w PR pracownicy są traktowani trochę po macoszemu, co pozostawię bez dalszego zbędnego komentarza.

Jak według Ciebie powinna być prowadzona polityka zatrudnienia w spółce, w której zatrudnieni są pracownicy z doświadczeniem zawodowym i wieloletnim stażem?
Wielokrotnie w swoim życiu słyszałem, że pracownik, to „wróg”. A ja mam zgoła odmienne zdanie. Uważałem, uważam i będę zawsze uważał, że pracownik, to skarb, pracownik, to osoba myśląca, rozumna, mająca uczucia, oddana dla swej służby kolejarskiej, ale wymagająca zauważenia, uznania i uczciwego traktowania. Na tzw. dole, wiele spraw wydaje się prostszych, wyraźniejszych, o wielu sprawach pracownicy rozmawiają między sobą i wyciągają wnioski, a z fotela Prezesa, czy Dyrektora pewne sprawy wyglądają, nazwijmy to delikatnie, „inaczej”. Sztuką jest pytać i słyszeć, a nie tylko słuchać. Słyszeć po to, aby podejmować właściwe decyzje. Przede wszystkim Zarząd powinien postawić na doświadczonych kolejarzy, ludzi uczciwych i oddanych, na ich wiedzę i doświadczenie.

Pełniłeś wiele funkcji zarówno zawodowych, jak i związkowych, więc zapytam, co Twoim zdaniem powinno się uczynić doraźnie, ale także w przyszłości, aby poprawić sytuację w Przewozach Regionalnych?
Niezależnie, jakie stanowisko zajmowałem, zawsze uważałem, że duszą firmy są pracownicy, gdyż mają najlepsze pomysły, są jakby fundamentem - dlatego dalej będę podtrzymywał, że na chwilę obecną mamy w Przewozach Regionalnych bardzo dobrze wykwalifikowanych pracowników i to oni są największym potencjałem, w który należy inwestować. Dlatego winni mieć oni pewność pracy, gdyż stabilizacja sprawia, że pracownik jest wydajny i zadowolony. Najgorsza jest niepewność. Dobra kadra winna być szkolona i dobrze wynagradzana, co daje motywację do pracy.
Sytuacja na rynku transportowym zmienia się praktycznie z dnia na dzień, dlatego należy iść do przodu, a nie cofać się. Musimy być przygotowani i otwarci na świat, wówczas nic nie jest nas w stanie zaskoczyć. Przewozy Regionalne mają ogromne doświadczenia, także przykre, i to winno być ich strategią. To doświadczenie należy tylko dobrze wykorzystać.
Uważam też, że właściciel - samorząd - powinien wypracować docelowy model Spółki, która przetrwa ten trudny moment, powinien też zastanowić się, czy właściwe jest powoływanie kolejnych spółek przewozowych przy samorządach, zamiast dofinansować własną już istniejącą.
Oby nigdy nie powtórzył się syndrom Śląska, na którym stracili wszyscy: pasażer, pracownik, Spółka PR i samorząd. Wielokrotnie w rozmowach z pracownikami pada pytanie: „czemu Polak musi być głupi przed szkodą i po szkodzie”, gdyż po zabawie w kolej „dużych chłopców z samorządu na Śląsku” zlikwidowano największy zakład, pozostał dług, odwołane pociągi, niesmak i wstyd, a mimo to wiele samorządów brnie w ten absurdalny pomysł.
Uważam też, że obecny Zarząd powinien być odporny na takie pomysły. Pomysły niezrozumiałych politycznych ambicji szkodzące Spółce PR.
Na koniec chciałbym dodać, że w przeszłości nikomu się to nie udało - zjednoczyć kolejowe związki zawodowe. Obecnie rządzącym na każdym szczeblu to się udało. Dziś praktycznie wszystkie organizacje związkowe mówią jednym głosem. I tak trzymać.
Rozmawiał Aleksander Wiśniewski
fot.SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.