"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 27 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
 
Program dla polskiego kolejnictwa
[ 0000-00-00 ]
Krzysztof Tchórzewski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dla „Wolnej Drogi” o debacie „Bezpieczna, przyjazna kolej”.

Na wniosek kolejowych związków zawodowych
W ramach programu „Alternatywa” Prawo i Sprawiedliwość, pod patronatem prof. Piotra Glińskiego, zorganizowało debatę poświęconą sprawom kolejowym.
Debata ta została zorganizowana na wniosek szefów kolejowych związków zawodowych: Henryka Grymel - przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Stanisława Stolorza - przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP oraz Leszka Miętka - prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych i przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
Temat debaty „Bezpieczna, nowoczesna kolej” został podzielony na dwa panele: Pogłębiający się kryzys drogą do prywatyzacji – czy jest szansa na uratowanie narodowego przewoźnika kolejowego oraz temat drugi - Wyzwania dla kolei: wygoda pasażera, bezpieczeństwo podróży, konkurencyjność transportu. Przewodniczył debacie przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, a jej moderatorem był poseł na Sejm RP, były wiceminister transportu - Krzysztof Tchórzewski.
W debacie wzięli udział wyżej wymienieni szefowie kolejowych związków zawodowych Henryk Grymel, Leszek Miętek oraz w imieniu FZZP Jan Przewoźny. Posłowie: Jerzy Polaczek i Jerzy Szmit. Senator Stanisław Kogut. Profesorowie: Piotr Gliński, Marek Sitarz, Mirosław Chaberek i Janusz Dyduch. Eksperci: dr Wojciech Wardacki, dr Czesław Warsewicz i Wiesław Jarosiewicz. Byli członkowie władz spółek kolejowych: Andrzej Wach, Krzysztof Celiński i Agnieszka Safuta-Pawlak. Duchowo patronował debacie były kolejarz ks. Ryszard Marciniak. Tak, więc uczestnicy reprezentowali zarówno wiedzę naukową i ekspercką, jak również praktykę zarządzania spółkami kolejowymi.

Naukowcy, politycy i związkowcy o kolei
Prof. Chaberek skupił się na konieczności racjonalizacji zarządzania, podkreślił konieczność rozdzielenia w PLK inwestycji i eksploatacji oraz wprowadzenia dobrego rachunku ekonomicznego.
Prof. Dyduch podkreślił konieczność spełnienia przez polskie kolejnictwo standardów europejskich. Decyzje winny być podejmowane w oparciu o wiedzę merytoryczną. Zgłosił gotowość Komitetu Transportowego Polskiej Akademii Nauk do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością przy opracowywaniu programu naprawy sytuacji na polskich kolejach.
Senator Kogut stwierdził, że błędem było usamorządowienie „Przewozów Regionalnych”, ponieważ nie poszły za tym we właściwej wysokości środki finansowe do samorządów wojewódzkich. Podkreślił konieczność połączenia telekomunikacji i informatyki z PLK, a PKP SA zlikwidować, z nieruchomości tworząc agencję państwową.
Prezydent Miętek stwierdził, że przy obecnym zarządzaniu kolej nie wytrzyma najbliższych dwóch lat. Stan spółek kolejowych jest tragiczny, a rząd przyjął ustawę o możliwości upadłości firm kolejowych, a więc chyba dąży do tych upadłości. Prawdopodobnie pierwszą będzie podział przez upadłość „Przewozów Regionalnych”.
Pani Safuta podkreśliła wagę kadry inżynierskiej i technicznej, która obecnie odgrywa coraz mniejszą rolę w spółkach kolejowych. Stwierdziła, że jest to podstawowa przyczyna kłopotów z realizacją procesów inwestycyjnych oraz problemów eksploatacyjnych.
Były prezes PKP SA, Andrzej Wach, zwrócił uwagę na to, że uchwalona przez Radę Ministrów strategia dla PKP, nie jest realizowana. Biurokracja inwestycyjna, ilość dyrektorów oraz różnorodne uzgodnienia i zatwierdzenia, bardzo wydłużają czas przygotowania realizacji inwestycji, a konieczność przestrzegania słabej ustawy o zamówieniach publicznych, niezmiernie wydłuża procesy inwestycyjne. Należy bezwzględnie uprościć procedury, bo bez tego pełne wykorzystanie środków UE będzie niemożliwe.
Prof. Sitarz omówił niezwykle ważną problematykę bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zwrócił uwagę na brak specjalistów i audytorów systemów tego bezpieczeństwa. Podkreślił występujące trudności z ich ewentualnym przygotowaniem braku wykładowców, braku dokształcania oraz braku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Według niego Urząd Transportu Kolejowego winien być instytucją w pełni niezależną, podległą tylko premierowi.
Dr Wardacki zwrócił natomiast uwagę na konieczność określenia kryterium celu strategicznego. Konieczne jest także zabezpieczenie państwa polskiego przed negatywnymi skutkami wdrażania dyrektyw z zakresu kolejnictwa. Stwierdził, że doświadczenia europejskie wskazują, że własność państwowa nie musi być zła.
Poseł Szmit zaapelował o odbudowę szkolnictwa kolejowego i zmianę ustawy o zamówieniach publicznych, a poseł Polaczek stwierdził, że rząd poniósł poważną porażkę w obszarze działalności regulowanej przez państwo, gdyż „Koleje Śląskie” od 01.06.2013 r. redukują o 40% ilość połączeń, za co personalnie odpowiada regulator, a politycznie rząd.
Prezes Celiński zwrócił uwagę na konieczność rewitalizacji infrastruktury, a opłaty za dostęp do torów kolejowych państwo winno tak ustawiać, aby przewoźnicy zarabiali także na własny rozwój.
Dr Warsewicz zaapelował, aby restrukturyzacja nie była procesem zwijania kolei. Wskazał na konieczność zwiększenia roli i uprawnień Urzędu Transportu Kolejowego.
Przewodniczący Grymel podkreślił, że przewóz koleją osób jest usługą społeczną, za którą odpowiada rząd. Na kolei najważniejszy musi być pasażer i jest on dla pracowników kolejowych najważniejszy, ale zupełnie nie jest ważny dla kierownictwa. Decyzja rządu o upadłości spółek kolejowych jest decyzją na szkodę państwa polskiego.
Przewodniczący Przewoźny podkreślił konieczność wyższych standardów w zakresie kryteriów socjalnych. Związki zawodowe będą domagać się swobodnego przechodzenia pracowników do firm wygrywających przetargi. Nadmienił także, iż IV Pakiet kolejowy rodzi dla pracowników spółek kolejowych duże problemy. W związku z planowanym otwarciem rynku kolejowego w całej Europie, związki zawodowe domagają się dla pracowników pełnej osłony socjalnej.
Pan Jarosiewicz zwrócił uwagę na brak właściwych działań legislacyjnych, brak przygotowania prawa do rozwoju kolei. Podkreślił, że należy mądrze wdrażać dyrektywy z korzyścią dla Polski i Polaków. Stwierdził, że poważnym zaniedbaniem rządu jest brak kolejowej reprezentacji przedstawicieli Polski we władzach transportowych UE.
Na koniec debaty ks. Marciniak przypomniał, że należy ufać Bogu, który zawsze pomaga tym, którzy modlą się i solidnie pracują w celu realizacji swoich uczciwych zamiarów.

Debaty należy kontynuować
Cała merytoryczna dyskusja była bardzo ciekawa. Zabierali głos wszyscy uczestnicy debaty, co spowodowało, że trwała ona ponad trzy godziny. Poruszone tematy i przedstawione problemy do rozwiązania wywołały wniosek, aby takie debaty Prawo i Sprawiedliwość kontynuowało, aż do wypracowania dobrego programu dla polskiego kolejnictwa.
Podsumowując debatę przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS obiecał spełnienie tego postulatu.
Notował Aleksander Wiśniewski
fot.SolkolArt

Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.