"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 27 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
[ 0000-00-00 ]
Jednym z zadań PKP SA jest z zarządzanie dworcami kolejowymi. Każdy kolejny Zarzad przywiązywał do tego zagadnienia szczególną uwagę. W okresie kilku minionych lat, tematyka ta była kształtowana poprzez różne inicjatywy, plany, koncepcje, strategie, a nawet pomysły odrębnych spółek, które miały lepiej i efektywniej zarządzać nieruchomościami dworcowymi.
Przykładem takim był zamiar poprzedniego Zarządu rozwinięcia działalności spółki „Dworzec Polski”, jako wyspecjalizowanego podmiotu, zarządzającego największymi strategicznymi dworcami kolejowymi.
Rada Nadzorcza PKP SA do każdej nowej koncepcji podchodziła tak z uwagą, jak i z dużą ostrożnością. Starała się myśleć pozytywnie, wykazując wiarę, że przedstawiane pomysły przyniosą widoczne efekty - będziemy mieć nowoczesne, czyste i zadbane dworce, pełne uśmiechniętych i zadowolonych klientów kolei.
   Podobnie jest i tym razem. Obecny Zarząd PKP SA, w pierwszą rocznicę swojej pracy, zaprezentował Radzie Nadzorczej obszerne opracowanie zawierające roczne podsumowanie działań Pionu Nieruchomości, dotyczące dworców kolejowych.
Obecnie w PKP jest 2.570 dworców, w tym 1.930 nieczynnych i 640 czynnych. Około 1.000 dworców nieczynnych PKP chce sprzedać („Dworzec na własność”), zlikwidować, przekazać do PKP PLK (dworce znajdujące się w pasie linii kolejowych) lub przekazać do jednostek samorządu terytorialnego. Proces ten ma doprowadzić do docelowego zarządzania PKP SA wyłącznie wybranymi dworcami.
Z grupy czynnych dworców, każdy z nich będzie kwalifikowany, z określeniem jego dalszego utrzymania funkcji dworcowej lub innego zagospodarowania. Ma to doprowadzić do tego, że w 2015 r. dworców czynnych ma pozostać ok. 520, a w dalszej perspektywie czasowej ok. 220 dworców.
   Ważnym elementem zarządzania dworcami są inwestycje. PKP SA zdiagnozowały niedomagania, które często występowały na inwestycjach dworcowych (brak jasnych zasad wyboru dworców do modernizacji, brak koordynacji remontów z PLK, brak monitoringu inwestycji, niski poziom wykorzystania dotacji budżetowej, część kadry bez profesjonalnego przygotowania oraz odpowiednich kwalifikacji itp.).
Obecnie trwa zmiana dotychczasowego stanu, poprzez:

    wdrożenie jednolitych procedur realizacji projektów inwestycyjnych;
    wdrożenie monitoringu realizacji inwestycji;
    zminimalizowanie różnicy pomiędzy planowanymi kosztami a realnie poniesionymi nakładami;
    koordynację inwestycji z planami PLK, jako jedno z kryteriów wyboru inwestycji do przebudowy;
    stworzenie dwóch profesjonalnych zespołów (planujacego inwestycje i prowadzacego inwestycje).

Dla poprawy realizacji projektów inwestycyjnych:

    zcentralizowano planowanie oraz nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych;
    wprowadzono procedurę realizacji projektów inwetsycyjnych (jasne kryteria wyboru inwestycji do realizacji);
    opracowano listę dworców planowanych do przebudowy w latach 2014-2020, które będą realizowane z wykorzystaniem środków unijnych.

PKP S.A. zamierza również zwiększyć inwestycje dworcowe poprzez projekty developerskie i zaangażowanie podmiotów prywatnych. Takimi przykładami są:

    ZCK Poznań Główny (budowa centrum handlowego Poznań City Center);
    Warszawa Zachodnia (budowa nowego dworca kolejowego i dwóch budynków biurowych);
    Katowice Osobowa (budowa Galerii Handlowej);
    Targ Sienny i Rakowy w Gdańsku (budowa centrum handlowego wraz z układem komunikacyjnym i obiekty biurowo-usługowe);
    Sopot (budowa nowego dworca kolejowego oraz obiektów handlowo-usługowych i hoteli);
    Olsztyn Główny (budowa centrum komunikacyjnego z dworcami kolejowym i autobusowym oraz galerią handlową).

W najbliższym czasie planowane są projekty developerskie, takie jak m.in.: Warszawa Gdańska, Gdańsk Główny, Wrocław Dworzec Świebodzki, ZCK Poznań Gł. (III etap).
   W procesach inwestycyjnych nadal wykorzystane będą środki pochodzące z dotacji budżetu państwa, UE i środki własne (łącznie ok. 1 mld zł.) oraz środki developerskie.
Zmiany w procesach inwestycyjnych mają przynieść efekty w postaci zwiększenia ilości zmodernmizowanych dworców w kolejnych latach (w 2013 r. planuje się 62 dworce, w 2014 - 85, w 2015 - 120 dworców zmodernizowanych).
   PKP SA zapowiada poprawę wykorzystania powierzchni komercyjnych na dworcach kolejowych, szczególnie tych zmodernizowanych poprzez:

    wypracowanie standardów wynajmu lokali oraz współpracę z partnerami biznesowymi;
    dostosowanie techniczne lokali do potrzeb najemców;
    przygotownie przetargu na operatorów oferty reklamowej PKP SA;
    warunkowe umowy najmu przed rozpoczęciem modernizacji obiektów dworcowych;
    uruchomienie systemu pomiaru potoku podróżnych na dużych dworcach kolejowych, mające na celu poprawę sposobu zarządzania tymi obiektami.

Kolejnym elementem zarządzania dworcami kolejowymi jest ich utrzymanie i eksploatacja. Zmiany w tym obszarze obejmują m.in.:

    ustalenie standardów utrzymania (na dworcach i w najbliższej okolicy);
    przygotowanie koncepcji wspólnego utrzymania czystości na terenie całej stacji (perony, przejścia, dworzec - współpraca z PLK);
    opracowano zasady usuwania usterek na dworcach (system raportowania dobowego);
    centralizację postępowań przetargowych na utrzymanie czystości i ochrony dla wszystkich czynnych dworców kolejowych.

W celu lepszego nadzoru nad dworcem utworzono na 9 dworcach stanowisko Menagera Dworca oraz na 6 dworcach uruchomiono Biuro Dworca, otwarte na opinie i sugestie osób korzystających z dworca oraz najemców. Rozwiązania te mają doprowadzić do sprawowania bieżącego monitoringu sytuacji na dworcu, reagowania na zdarzenia i awarie mające miejsce na jego terenie oraz stały nadzór nad firmami zewnętrznymi realizującymi usługi utrzymania czystości, ochrony i utrzymania technicznego.
   Oprócz przekazywania dworców kolejowych do samorządów, PKP SA rozpoczęło promocję nowego „produktu” pod nazwą „Dworzec na własność”. Pomysł ten polega na:

    opracowaniu projektu sprzedaży komercyjnej nieczynnych dworców kolejowych,
    zagospodarowaniu obiektów przez podmioty prywatne, na np. restauracje czy hotele.

Dotychczas wyselekcjonowano dworce (niszczejące budynki dworcowe posiadające walory architektoniczne) kwalifikujące się do sprzedaży (ok. 50 nieczynnych dworców), tworząc ofertę kupna dworców. W ofercie tej znalazły się m.in. dworce w: Wolsztynie, Sławie Śląskiej, Dębnie, Bobrowej, Łodzi-Żabińcu, Kursku, Lubaszowie, Babicy, Nojewie.
Dworce, które nie znalazły zagospodarowania poprzez opisane wyżej sposoby, mają być wykorzystane w inny sposób lub zakwalifikowane do likwidacji poprzez rozbiórkę.
   Ważnym elementem zarządzania dworcami (nad którymi pracuje PKP SA) jest ewidencja aktualnych danych o dworcach.
PKP SA porządkuje dane, w tym finansowe o dworcach, co ma docelowo zapewnić pełną informację na temat bieżącej sytuacji każdego obiektu dworcowego.
   Swoją drogą, ciekawe, ile jeszcze potrzeba czasu oraz ilu nowych dyrektorów trzeba powołać, aby PKP SA dokładnie wiedziała o kosztach, które generują poszczególne dworce, o powierzchni, która stoi bezużytecznie czekając na najemcę i na obniżenie kosztów najmu.
Z drugiej strony, nasuwa się pytanie: komu potrzebna jest dokładna wiedza o kosztach, skoro bez niej, każdy kolejny plan i pomysł na „uzdrowienie sytuacji” można łatwo uzasadnić.
Henryk Sikora
fot.PKP SA, SolkolArt

Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.