"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Komunikat z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa
[ 0000-00-00 ]
W dniu 7 sierpnia br. w siedzibie PKP odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1)    Informacja nt. zamierzeń samorządów województw w kontekście ustaleń „Szczytu Kolejowego” (informacja przedstawiciela samorządów);
2)    Aktualne informacje o przebiegu procesów prywatyzacyjnych prowadzonych w spółkach Grupy PKP, w kontekście prac Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa;
3)    Omówienie realizacji działań podejmowanych w obszarze podniesienia poziomu bezpieczeństwa na kolei.
Na spotkanie zostali zaproszeni Marszałek Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Spółki Przewozy Regionalne by rozmawiać o realizacji przewozów pasażerskich w nadchodzącym nowym rozkładzie jazdy 2012/2013. Bardzo  burzliwa dyskusja wywiązała się w związku z likwidacją Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Stronę związkową oczywiście znacząco interesował los pracowników likwidowanego zakładu. Czy znajdą pracę w nowo utworzonej przez Urząd Marszałkowski spółce Koleje Śląskie? Przedstawiciel Spółki Przewozy Regionalne podkreślał, iż Spółka wystąpiła do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o przejęcie pracowników zgodnie z art.231 kp. Marszałek złożył deklarację, że przejmie pracowników oraz majątek na rynkowych warunkach. Strona społeczna zaproponowała przyjęcie w tym zakresie stanowiska, które po długiej dyskusji zostało przyjęte (w załączeniu). Strona rządowa od lutego br. wstrzymała obrady Szczytu Kolejowego, a problemów w tym zakresie powstało wiele w związku z powyższym strona związkowa zażądała kontynuacji obrad Szczytu Kolejowego (stanowisko w załączeniu).
Następnym punktem było przygotowanie kolejnych spółek do prywatyzacji tj. CARGO, Energetyka i TK Telekom. Strona związkowa zwróciła uwagę, iż podczas prywatyzacji nie jest najważniejszy Pakiet Gwarancji Pracowniczych lecz umowa prywatyzacyjna i należy wyciągnąć wnioski po prywatyzacji PNI. Pani Prezes Maria Wasiak poinformowała, że do końca września przekaże informacje o zmianie strategii właściciela dotyczącej prywatyzacji spółek kolejowych. Strona związkowa zażądała wspólnego stanowiska w sprawie złamania ustaleń Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa z dn. 1.04.2011 dotyczącego sposobu prywatyzacji spółek kolejowych (TK Telekom). Strona rządowa i pracodawców odmówiła przyjęcia wspólnego stanowiska.
Strona rządowa przedstawiła swoje stanowisko dotyczące bezpieczeństwa na kolei. Strona związkowa stwierdziła, iż w kierunku poprawy bezpieczeństwa na kolei strona rządowa tak i strona pracodawców nie zrobiła nic poza „gadaniem”. Naszym zdaniem najważniejsze jest w tym zakresie zwiększenie środków na:
- utrzymanie i poprawę nawierzchni kolejowej,
- utrzymanie i konserwację urządzeń srk,
- zwiększenie zatrudnienia w zespołach nawierzchni kolejowej i urządzeń srk.
Ponadto należy dokonać, w jak najszybszym terminie, niektórych zasadnych zmian
w obowiązujących przepisach i instrukcjach dotyczących prowadzenia ruchu na kolei. Konieczne jest także wyposażenie zarządcy infrastruktury w kontrolerów z uprawnieniami do kontroli wszystkich przewoźników, a także ustalenie wymogów dotyczących szkolenia maszynistów, gdyż naszym zdaniem dwumiesięczny okres szkolenia maszynistów jest nie wystarczający i zagraża bezpieczeństwu na kolei.    
                                                                                Rzecznik Prasowy SKK NSZZ „S”
                                                                                              Stanisław Kokot


Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.