"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 19 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 
SOK w akcji (17)
[ 0000-00-00 ]
Leszno:
Kradzież elementów półek bagażowych
W dniu 16.11.2010 roku o godzinie 11:20 w stacji Leszno, funkcjonariusze z
Posterunku Straży Ochrony Kolei w Lesznie i przedstawiciel Zakładu PKP
Intercity dokonali sprawdzenia wagonów osobowych stojących na torze
odstawczym. W 7. wagonach  stwierdzono braki elementów półek aluminiowych.
Przeprowadzono kontrolę pobliskiego punktu skupu złomu podczas, której
odnaleziono 60 kg pociętych półek bagażowych. Na podstawie prowadzonej
dokumentacji przez właściciela punktu skupu złomu ustalono dane osób
sprzedających. Powiadomiono Komendę Miejską Policji w Lesznie, która
prowadzi dalsze czynności w sprawie.

Po zakończonej kontroli punktu skupu złomu, funkcjonariusze SOK patrolując
stację towarową Leszno w rejonie torów odstawczych ujęli dwóch mężczyzn w
wieku 37 i 52 lata, którzy dokonali kradzieży i sprzedaży elementów półek
bagażowych. Sprawców przekazano funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie.

Dęblin:
W trzech kradli elementy metalowe płotu
W dniu 16.11.2010 roku  o godzinie 15:30 w stacji Dęblin, funkcjonariusze z
Posterunku Straży Ochrony Kolei w Dęblinie ujęli trzech mężczyzn w wieku 18,
19, 24 lata, sprawców kradzieży elementów metalowego płotu odgradzającego
teren PKP od ul. Lipowej (właściciel odrodzenia Zakład Linii Kolejowych w
Lublinie). W trakcie prowadzonych czynności ujawniono brak 3 szt. słupków, a
kolejne 2 szt. były przygotowane do zabrania. Ujętych sprawców przekazano
funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Dęblinie, którzy prowadzą dalsze
czynności w sprawie.

Zielona Góra:
Ujęto sprawcę kradzieży prawie 1300 kg złomu z wagonu
Dnia 16.11.2010 roku o godzinie 16:30 w czasie patrolu stacji towarowej
Zielona Góra, funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w
Zielonej Górze ujęli na gorącym uczynku jednego z trzech sprawców kradzieży
1280 kg złomu stalowego wsadowego, który po zrzuceniu z wagonów ładowali
złom do samochodu marki LUBLIN 3. Odzyskane mienie zostało przekazane dla
nadawcy wagonu "CENTROZŁOM WROCŁAW S.A." Oddział w Zielonej Górze. Sprawca:
58-letni Marian Sz. Mieszkaniec Zielonej Góry został przekazany
funkcjonariuszom z III Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, którzy
prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Leszno:
Kradzież elementów półek bagażowych
W dniu 16.11.2010r o godz. 12:30 podczas kontroli punktu skupu złomu w
Lesznie, funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Lesznie
odnalazł pocięte elementy półek bagażowych o wadze 50 kg należących do
Zakładu Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Na podstawie prowadzonej
dokumentacji przez właściciela punktu skupu złomu ustalono dane
sprzedającego, który został ujęty podczas pobytu w wagonie stojącym na
torach odstawczych stacji Leszno. Ujętego przekazano funkcjonariuszom z
Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, którzy prowadza dalsze czynności w
sprawie.

Poznań:
Bójka na dworcu, ujęto dwóch mężczyzn
Dnia 17.11.2010 roku o godzinie 02.30 funkcjonariusze z Komendy
Regionalnej Straży Ochrony Kolei i Komisariatu Kolejowego Policji w
Poznaniu udali się na hol dworca Poznań Główny w związku ze zgłoszeniem o
bójce trzech mężczyzn. Na miejscu patrol zastał leżącego na rolecie od
„EURO KIOSKU” mężczyznę z urazem prawej ręki. Jak oświadczyli
świadkowie zdarzenia mężczyzna był mocno popychany przez dwóch mężczyzn.
Poszkodowany został zabrany przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala im. H.
Cegielskiego w Poznaniu. Na podstawie podanych przez świadków rysopisów
ujęto dwóch mężczyzn, z których jeden był poszukiwany przez Policję.
Sprawcy zostali doprowadzeni do Komisariatu Kolejowego Policji w Poznaniu,
który prowadzi dalsze czynności w sprawie.

Kędzierzyn Koźle:
Ujęto sprawcę kradzieży
W dniu 17.11.2010 roku o godzinie 6:10 podczas patrolu stacji osobowej
Kędzierzyn Koźle, funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w
Kędzierzynie Koźlu ujęli sprawcę, który w dniu 09.11.2010 roku o godzinie
23:50 w hollu dworca Kędzierzyn Koźle dokonał kradzieży torby podróżnej
należącej do podróżnego. Sprawcę, który przyznał się do kradzieży
przekazano funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie
Koźlu.

Bydgoszcz:
Kontrola punktu skupu złomu
W dniu 17.11.2010 roku o godzinie 9:45 podczas kontroli punktu skupu złomu
w miejscowości Bydgoszcz, funkcjonariusze Grupy Operacyjno -
Interwencyjnej z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy
ujęli na gorącym uczynku mężczyznę, który usiłował sprzedać 2 szt. płytek
żebrowanych, 36 sztuk wkrętów  od podkładów torowych. Ujęty oświadczył, iż
zaboru elementów dokonał z rejonu stacji Bydgoszcz Główna (leżały luzem).
Ponadto ujawnili elementy nawierzchni kolejowej: płytka stopowa - 6 sztuk,
płytka żebrowana - 6 sztuk, wkręty do podkładów - 170 sztuk, 2 metry
bieżące szyny typu S-60. Ustalono, że odzyskane elementy torowe są
własnością Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy. Dochodzenie prowadzi
Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście.
O godzinie 11:00 podczas kontroli w tym samym punkcie skupu złomu w
miejscowości Bydgoszcz, funkcjonariusze z Grupy Operacyjno -
Interwencyjnej z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Bydgoszcz
ujęli na gorącym uczynku mężczyznę, który usiłował sprzedać 20 sztuk
wkrętów do podkładów,  płytkę żebrowaną, płytę żebrową. Dalsze czynności w
sprawie prowadzi Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście.

Szczecin:
Ujęto sprawcę wypalania 100 mb kabla
Dnia 17.11.2010 o godz. 15:55 do komendanta zmiany z Komendy Regionalnej
Straży Ochrony Kolei w Szczecinie wpłynęła informacja, że w rejonie torów
odstawczych wagonów osobowych stacji Szczecin Główny rozpalone jest
ognisko. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy SOK, którzy po przybyciu
ujęli mężczyznę opalającego kable od oświetlenia i nagłośnienia wagonu.
Przy sprawcy zabezpieczono ok.100 mb kabla oraz narzędzia służące do
kradzieży. Mężczyznę przekazano funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej
Policji w Szczecinie. Dalsze czynności w sprawie prowadzi KP Szczecin
Śródmieście.

Kradzieże kabli zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym - ujęto
pięciu sprawców
Dnia 18.11.2010 roku o godzinie 05:00  na szlaku Idzikowice-Radzice,
funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei  w Idzikowicach i
Komisariatu Policji Drzewice ujęli mężczyznę, który w torbie posiadał 12
szt. złączek szynowych. W dniu dzisiejszym na w/w łącznicy kradzieży linek
nie stwierdzono. W związku z podejrzeniem o wcześniejsze kradzieże łączników
został przewieziony do Komisariatu Policji Drzewice, gdzie prowadzone są
dalsze czynności w sprawie. Ujęty mężczyzna przyznał się do kradzieży
łączników.

W dniu 18.11.2010 roku o godzinie 22:25 funkcjonariusze z Posterunku Straży
Ochrony Kolei w Wałbrzychu otrzymali informację od dyżurnej ruchu stacji
Boguszów Gorce o wygaśnięciu dwóch semaforów wjazdowych do stacji Sędzisław.
Po przybyciu w rejon zdarzenia, funkcjonariusze SOK ujęli sprawcę kradzieży
60 mb kabli zasilających semafory. Sprawcę kradzieży przekazano
funkcjonariuszom z Komisariatu Policji Boguszów Gorce, którzy prowadzą
dalsze czynności w sprawie.

Dnia 19.11.2010 roku o godzinie 19:25 w stacji Tczew, funkcjonariusze z
Posterunku Straży Ochrony Kolei i Komendy Powiatowej Policji w Tczewie ujęli
sprawcę kradzieży 20 mb kabla sterowania ruchem kolejowym z kanału
kablowego. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w
Tczewie.

W dniu 19.11.2010 roku o godzinie 13:00  na szlaku Maciejów Płn. - Gliwice
wygasła  tarcza  ostrzegawcza TOD. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z
Posterunku Straży Ochrony Kolei w Gliwicach, którzy po przybyciu ujęli dwóch
sprawców kradzieży i dewastacji trzech kabli  zasilających o długości ok. 45
mb. Przy ujętych zabezpieczono narzędzia w postaci: piłki do metalu,
siekiery oraz łopaty. Sprawców przekazano funkcjonariuszom z II Komisariatu
Policji w Zabrzu.

 
Zduńska Wola:
Przeszkoda na torach
Dnia 21.11.2010 roku o godzinie 12:00 dyżurny ruchu stacji Zduńska Wola
powiadomił dyżurnego zmiany Posterunku Straży Ochrony Kolei w Zduńskiej Woli
Karsznicach o ułożonej przeszkodzie w postaci kamieni na szlaku Zduńska Wola
- Męcka Wola. Na miejsce zdarzenia skierowano funkcjonariuszy SOK z psem
służbowym, którzy po przybyciu ujęli dwóch sprawców układania przeszkody.
Sprawców przekazano funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w
Sieradzu, którzy prowadza dalsze czynności w sprawie.

Szczecinek:
Pobicie podróżnego
Dnia 22.11.2010 roku o godzinie 00:05 podczas prowadzonej obserwacji
monitoringu poczekalni dworcowej, dyżurny zmiany z Posterunku Straży Ochrony
Kolei w Szczecinku zauważył jak n/n sprawca bije i kopie leżącego
podróżnego. Na miejsce zdarzenia skierowano funkcjonariuszy z Posterunku
Straży Ochrony Kolei w Szczecinku, którzy ujęli sprawcę pobicia.
Poszkodowany odmówił pomocy lekarskiej, oświadczył, że sam uda się do
lekarza celem przeprowadzenia obdukcji. Sprawcę przekazano funkcjonariuszom
z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, którzy prowadzą dalsze czynności
w sprawie.

Szczecin:
Pobicie podróżnego
Dnia 23.11.2010 roku o godzinie 00:10 w rejonie wejścia na dworzec PKP
Szczecin Główny, funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei
i Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ujęli sprawcę pobicia 56-letniego
mężczyznę. Poszkodowany oznajmił, że sprawca siłą próbował wyłudzić od niego
pieniądze, a gdy ich nie otrzymał zaczął go bić. Poszkodowanemu z urazem oka
udzielono pierwszej pomocy przed medycznej. Sprawcę; 18-letniego Piotra S.
mieszkańca Skolwin przekazano funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w
Szczecinie, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Tczew:
Wykolejenie pociągu
W dniu 22.11.2010 roku o godzinie 16:10 w stacji Tczew doszło do wykolejenia
lokomotywy pociągu relacji Szczecin - Białystok, która wypadła z szyn oraz
pierwszego wagonu jednym wózkiem. Poszkodowanych osób nie było. Na miejsce
zdarzenia wysłano funkcjonariuszy z Posterunku Straży Ochrony Kolei w
Tczewie oraz samochód ratownictwa technicznego z Tczewa. Podróżnych
przewieziono zastępczą komunikacją autobusową do stacji Tczew. Powiadomiono
Komendę Powiatowa Policji w Tczewie, która na miejsce zdarzenia skierowała
funkcjonariuszy. Tor szlakowy nr 1 zamknięty od godziny 16:15 do godziny
20:15, tor nr 2 od godziny 16:18 do godziny 20:17. Ruch pociągów odbywał się
po torze nr 101 linii 728. Uszkodzeniu uległ rozjazd oraz tor na długości 30
m. Przyczyny wykolejenia oraz straty ustali powołana komisja.

Katowice:
Ujęto sprawcę kradzieży 800 kg miału węglowego
W dniu 23.10.2010 roku o godzinie 19:30 w stacji Katowice Szopienice
Północne funkcjonariusze Grupy Operacyjno Interwencyjnej z Komendy
Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach ujęli sprawcę kradzieży ok.
800 kg miału węglowego (tj. 20 worków), pochodzącego z usypu pociągu relacji
Tarnowskie Góry - Nowy Sącz. Przy mężczyźnie zabezpieczono samochód marki
Daewoo Tico. Sprawcę przekazano funkcjonariuszom z V Komisariatu Policji w
Katowicach, którzy prowadza dalsze czynności w sprawie.

Warszawa:
Wypalili 300 kg kabla telekomunikacyjnego
Dnia 23.11.2010 roku o godzinie 19:45 na szlaku Warszawa Michałów - Warszawa
Wschodnia Towarowa, funkcjonariusze Grupy Operacyjno - Interwencyjnej z
Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie ujęli dwóch mężczyzn
wypalających kable na terenie kolejowym. W trakcie prowadzonych czynności
ustalono, że wypalone ok. 300 kg kabla jest własnością TK Telekom. Ujętych
mężczyzn wraz z dowodami rzeczowymi, przekazano przybyłym na miejsce
zdarzenia funkcjonariuszom z Komisariatu Policji Warszawa Targówek, którzy
prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Poznań:
Podróżna wyskoczyła z pociągu
W dniu 25.11.2010 roku o godzinie 16:50 w stacji Poznań Główny z
odjeżdżającego pociągu relacji Poznań Główny - Bydgoszcz Główna wyskoczyła
 podróżna, która upadając na peron uderzyła głową o posadzkę. Na miejsce
wypadku przybyło Pogotowie Ratunkowe, które przewiozło poszkodowaną z
poważnym urazem głowy do szpitala HCP w Poznaniu. Teren zdarzenia
zabezpieczali funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei i
Komisariatu Kolejowego Policji w Poznaniu. Pociąg doznał 46 min.
opóźnienia. Dalsze czynności w sprawie poprowadzą funkcjonariusze z
Komisariatu Kolejowego Policji w Poznaniu.

Pilawa:
Posiadali narkotyki
Dnia 26.11.2010 roku o godzinie 9:55 w pociągu relacji Pilawa - Warszawa
Zachodnia, na odcinku Michalin - Warszawa Falenica, funkcjonariusz z
Posterunku Straży Ochrony Kolei w Pilawie i Komendy Powiatowej Policji w
Otwocku ujęli dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy sobie 2. porcje
marihuany. Mężczyźni: 20-letni Kamil M. i 23-letni Jerzy O. mieszkańcy
Józefowa zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie do dyspozycji
prokuratora. Sprawcom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Białystok:
Nieletni uciekinier
Dnia 26.11.2010 roku o godzinie 13:20 w czasie patrolu pociągu relacji
Katowice - Gdynia Główna na odcinku Podlasek - Grajewo,
funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Białymstoku ujęli
nieletniego chłopca, który zbiegł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Kamionku Wielkim. Ujętego: 16-letniego Radosława J. mieszkańca
Białegostoku przekazano funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w
Ełku, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Łódź:
Szybka reakcja  -  mogło dojść do wypadku
Dnia 26.11.2010 roku o godzinie 21:10 w stacji Łódź Fabryczna rejon parku
wagonów osobowych, funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony
Kolei w Łodzi ujęli mężczyznę, który w stanie nietrzeźwym leżał w torach.
Mężczyznę usunięto chwilę przed nadjeżdżającą lokomotywą manewrową.
Ujętego: 46-letniego Jacka J., mieszkańca Łodzi przekazano
funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej  Policji w Łodzi, którzy prowadzą
dalsze czynności w sprawie.

Warszawa:
Wpadli w trakcie malowania graffiti
Dnia 27.11.2010 roku o godzinie 6:41 w stacji postojowej WSZ Warszawa
Wola, maszynista pociągu relacji Działdowo - Warszawa Wola ujawnił na
jednostce pociągu pomalowane ok.20 m2 graffiti. Na miejsce zdarzenia
skierowano funkcjonariuszy z Posterunku Straży Ochrony Kolei Warszawa
Gdańska, którzy po przybyciu ujęli dwóch nieletnich sprawców w trakcie
malowania graffiti (ok. 15 m2) na ogrodzeniu stacji postojowej Warszawa
Szczęśliwice. Namalowane graffiti nagrywali kamerą. Nieletni przyznali się
do pomalowania w/w jednostki pociągu. Zabezpieczono 37 szt. pojemników ze
sprayem. Ujętych dwóch 15-latków Michała P i Martina R., mieszkańców
Warszawy, przekazano funkcjonariuszom z Komisariatu Kolejowego Policji w
Warszawie, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Katowice:
Kradzież złomu - ujęto dwóch sprawców
W dniu 27.11.2010 roku o godzinie 11:20 w rejonie nastawni dysponującej
stacji Katowice Szopienice Północne, funkcjonariusze z Komendy Regionalnej
Straży Ochrony Kolei w Katowicach wraz z psem służbowym ujęli dwóch
sprawców kradzieży ok. 100 kg złomu. W trakcie prowadzonych czynności, na
miejscu zdarzenia zabezpieczono samochód marki Fiat Uno, do którego
sprawcy przenosili skradziony złom. Ujętych:  19-letniego Rafała R. i
17-letniego Andrzeja K., mieszkańców Katowic, przekazano funkcjonariuszom
z V Komisariatu Policji w Katowicach, którzy prowadzą dalsze czynności w
sprawie.

Rybnik:
Ujęto trzech sprawców kradzieży miału węglowego
Dnia 27.11.2010 roku o godzinie 11:50 na szlaku Pszów - Syrynia,
funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Rybniku i Komendy
Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim ujęli na gorącym uczynku trzech
sprawców kradzieży 420 kg miału węglowego (tj. 14 worków) pochodzącego z
wagonu. Sprawcy to: 45-letni Stanisław B., zam. Rydułtowy; 30-letni Tomasz
S., zam. Wodzisław Śląski,: 20-letni Krzysztof J., zam. Rogów. Dalsze
czynności w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu
Śląskim.
               
Kraków:
Napaść w przejściu podziemnym
Dnia 28.11.2010 roku o godzinie 07:55 w stacji Kraków Główny, do wspólnego
patrolu funkcjonariuszy z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei i II
Komisariatu Policji w Krakowie zgłosił się podróżny, który poinformował, że
o godzinie 07:45 w przejściu podziemnym Antresola skradziono  mu  słuchawki
od telefonu komórkowego oraz został uderzony dwa razy pięścią w twarz przez
n/n mężczyznę. W wyniku podjętych czynności sprawca napaści został ujęty,
okazał się nim być: 52-letni Wojciech G., mieszkaniec Gdańska. Dalsze
czynności w sprawie prowadzi II Komisariat Policji w Krakowie.

Bydgoszcz:
Podejrzana paczka
W dniu 28.11.2010 roku o godzinie 13:55 kasjerka biletowa Przewozów
Regionalnych Bydgoszcz powiadomiła telefonicznie komendanta zmiany Komendy
Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, że przy wejściu do  holu
głównego w stacji Bydgoszcz Główna znajduje się podejrzana paczka. Na
miejsce skierowano wspólny patrol  funkcjonariuszy z Komendy Regionalnej
Straży Ochrony Kolei i Komisariatu Policji  w Bydgoszcz Śródmieście, którzy
po przybyciu na miejsce stwierdzili przy drzwiach wejściowych w pobliżu
stolika przyściennego leżący karton po obuwiu oklejony częściowo taśmą
pakową z niewiadomą zawartością.
Wezwano patrol rozpoznania pirotechnicznego z Komendy Miejskiej Policji w
Bydgoszczy, który po przybyciu na miejsce dokonał rozpoznania podejrzanej
paczki. Zarządzono ewakuację osób znajdujących się w holu głównym do czasu
zabrania podejrzanego pakunku.  Teren wokół został zabezpieczony przed
dostępem osób postronnych przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei,
Policji oraz służb ratowniczych: Państwową Straż Pożarną i Pogotowie
Ratunkowe. Ruchu pociągów nie wstrzymano. Na miejsce zdarzenia przybył
patrol minersko- saperski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który
zabrał w/w paczkę na poligon wojskowy celem zdetonowania.

Poznań:
Kradł sprzęgi wagonowe
W dniu 29.11.2010 roku o godzinie 20:05 w rejonie torów odstawczych stacji
Poznań Główny, funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w
Poznaniu po krótkim pościgu ujęli sprawcę kradzieży 6 szt. sprzęgów
wagonowych pochodzących z sześciu wagonów. Ujęty 33-letni Ernest M. wraz z
dowodami rzeczowymi został przekazany funkcjonariuszom z Komisariatu
Kolejowego Policji w Poznaniu, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Komentuje st. inspektor Paweł Boczek – rzecznik prasowy KG SOK:
W ramach współpracy służb województwa podlaskiego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, na terenie działania Posterunku Straży Ochrony Kolei w Białymstoku odbyły się zajęcia doskonalące dla przewodników psów służbowych Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Miejskiej w kategorii patrolowo-tropiącej. 
Dnia 17 listopada 2010 roku w stacji towarowej Białystok, rejon postoju jednostek EZT spotkali się przewodnicy psów służbowych Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Miejskiej. Zajęcia praktyczne przeprowadzono w jednostkach EZT. Doskonalono między innymi umiejętności z zakresu czynności legitymowania, tropienia ukrytego pozoranta, pościgu i obezwładniania napastnika przy użyciu psa służbowego.
Powyższe szkolenie było jednym z elementów przygotowań przewodników psów służbowych do prawidłowego zabezpieczenia przejazdu kibiców piłkarskich środkami transportu kolejowego w świetle zbliżającego się EURO 2012.
Aleksander Wiśniewski (na podstawie informacji rzecznika prasowego KG SOK)

 
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.