"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
 
Pracownicze plany kapitałowe
4 października 2018 r. uchwalona została ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. To kolejna próba osiągnięcia kilku celów: zwiększenia skłonności pracujących do oszczędzania, zwiększenia wymiaru przyszłych emerytur, zwiększenia kapitału dostępnego na rynku poprzez kumulację składek w rękach zarządów funduszy. Należy spojrzeć prawdzie w oczy. Liczba ludności w Polsce spada i będzie spadać przez najbliższe dziesięciolecia. Tego się już nie da zatrzymać – byliśmy jednym z najmłodszych społeczeństw w Europie, będziemy jednym z najstarszych.

Wielu młodych Polaków wyemigrowało, od lat spadała liczba urodzin, żadna siła nie jest w stanie doprowadzić do tego, by wielodzietność rodzin stała się regułą, a nie wyjątkiem. Tempo spadku ludności nieco powstrzyma imigracja ze wschodu (Ukraina) i dalszych okolic, lecz napływający do nas cudzoziemcy wolą wywędrować do zasobniejszych krajów zachodniej Europy.
W szybko starzejącym się społeczeństwie spada udział dzieci i pracujących w całej populacji, rośnie, zaś liczba osób korzystających ze świadczeń ubezpieczeniowych – rent i emerytur. Ponieważ mimo zmiany systemu emerytalnego wciąż w istocie polega to na tym, że dziś pracujący – poprzez wnoszenie składek – utrzymują dzisiejszych emerytów, zmiana proporcji pomiędzy tymi grupami, przy zachowaniu składek ubezpieczeniowych na racjonalnym poziomie, oznacza spadek poziomu emerytur. A spadek wysokości emerytury, czyli pogorszenie proporcji pomiędzy ostatnim wynagrodzeniem a emeryturą, oznacza spadek poziomu życia seniorów.
Słusznie emeryci skarżą się na to, że za lata pracy otrzymują kiepski ekwiwalent; prawdziwie też odpowiadają na to decydenci, że nie bardzo jest z czego dać im więcej. Mówi się ludziom, iż przezorni powinni sami oszczędzać na starość, lecz wiadomo – by oszczędzać, trzeba mieć z czego. Hasło – co masz zjeść dziś, zjedz jutro – może trafić tylko do tych, którzy nie są głodni. Przy niskim poziomie wynagrodzeń w Polsce trudno czynić znaczące oszczędności.
Wymyślono na to wszystko kolejne lekarstwo – pracownicze programy kapitałowe. To nie pierwszy raz podejmowana jest próba zbudowania mechanizmu prowadzącego do zorganizowanego gromadzenia kapitału. Tym razem regularnie na przyszłe świadczenia składać się mają pracownicy i pracodawcy, wspierani przez budżet państwa.
Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wyniesie 1,5% wynagrodzenia. Pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego. Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika programu, pracownika, wynosi 2% wynagrodzenia. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5%, jeżeli wynagrodzenie uczestnika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
Rząd będzie stosował motywację finansową skłaniającą do udziału w programie. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekaże każdemu uczestnikowi programu, biorącemu w nim udział przez co najmniej trzy pełne miesiące, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, finansowaną z Funduszu Pracy. Ponadto na kontach uczestników znajdą się co roku dopłaty w wysokości 240 zł.
Są podobieństwa, ale i różnice w stosunku do emerytur OFE, lansowanych przed dwudziestu laty w ramach czterech wielkich reform AWS. Przede wszystkim – swoboda decyzji, motywacja ekonomiczna, nie przymus. Po drugie zaś – nie ma promocji na skróty, poprzez lansowanie wizerunku emeryta wypoczywającego na Wyspach Kanaryjskich; tak u nas długo nie będzie, tak mogą wypoczywać emeryci z zasobniejszych krajów.
Pracownicze programy kapitałowe przyniosą odczuwalne podwyższenie emerytur dzisiejszym dwudziestolatkom, ale nie będzie to wielki wzrost. Mogą oni liczyć za 40 lat na dodatkową emeryturę ok. 1.500 zł. Starsi skorzystają jeszcze dużo mniej.
Co jednak ważne, środki zgromadzone w programie pozostają własnością pracownika. Jeśli odbierze je po ukończeniu 60 roku życia (przewidziano możliwość wypłaty jednorazowej 25% sumy oraz późniejszych wypłat okresowych) skorzysta ze wsparcia środków publicznych. Jeśli wycofa się z programu wcześniej, straci. Z drugiej zaś strony – jak zawsze w takich przypadkach, im dłużej się pracuje, tym więcej się zyskuje; przejście na emeryturę po 70 roku życia gwarantuje zdecydowanie wyższą emeryturę (lecz na krócej…).
Nie ma darmowych obiadów, a rząd nie daje nam własnych pieniędzy, lecz zarządza środkami publicznymi gromadzonymi głównie w postaci podatków. Pracowniczy program kapitałowy polega więc w istocie na tym, że ktoś za młodych ludzi, którzy dziś nie myślą o zaopatrzeniu na starość, pomyślał o oszczędzaniu ich pieniędzy, by wystarczyło im na życie wówczas, gdy nie będą już w stanie pracować. Ustawodawca proponuje, że zorganizuje im bezpieczne gospodarowanie oszczędnościami przy pomocy funduszy emerytalnych pozostających pod pieczą Komisji Nadzoru Finansowego.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.