"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 25 marca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
 
PO telekomunikacji
   Jeszcze kilka lat temu, kiedy w Polsce rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, priorytetem ówczesnego rządu w zakresie kolejnictwa było wyprzedawanie majątku kolejowego, głównie spółek kolejowych i nieruchomości. Minister – aferzysta w rządzie PO Sławomir Nowak, dawał przyzwolenie Zarządowi PKP S.A. na sprzedaż akcji bądź udziałów w spółkach, jednoznacznie brzmiącym komunikatem - „Sprzedajemy...”.
Ze spółek Grupy PKP sprzedano: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (PNI – po upadłości likwidacyjnej jest obecnie zakładem w strukturze PKP PLK S.A.), Polskie Koleje Linowe S.A. (PKL w Zakopanem przejęte ostatnio pod kontrolę Państwa), PKP CARGO S.A. (sprzedaż większości akcji z utrzymaniem kontroli przez PKP S.A.), PKP Energetyka S.A. (nowy nabywca finansowa Grupa CVC podzieliła tę strategicznie ważną spółkę na kilka mniejszych) i TK Telekom Sp. z o.o. (obecnie Grupa Netia).
Skupię się na tej ostatniej spółce, gdyż wydarzenia minionych tygodni pokazują miejsce i jej znaczenie w Grupie Netia oraz występujące problemy pracownicze.
   Prywatyzacja – sprzedaż TK Telekom przez PKP S.A., poprzedzona była podziałem tej spółki na 3 podmioty i wydzielenie z niej części przedsiębiorstwa, na której powstały 2 spółki: PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo (BUD). Nastąpiła ona w lipcu 2015 r. Od tego czasu zwolniono już ok. 55% pracowników wysyłając ich na różne mutacje tzw. Programu Dobrowolnych Odejść. Obecnie w TK zatrudnionych jest zaledwie 181 pracowników.
We wrześniu br. Zarząd TK Telekom podjął decyzję o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników TK oraz porozumień będących „częścią” układu, a dotyczących działalności związków zawodowych i zasad ich współpracy z Zarządem Spółki.
Związki Zawodowe, w tym działająca w Spółce NSZZ „Solidarność”, zostały tą decyzją zaskoczone - „Spotkaliśmy się z pracodawcą, aby rozmawiać na temat podwyżki płac w TK, a tu tak zaskakująca informacja” - powiedziała Elżbieta Baczewska, Przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TK Telekom.
Związki zawodowe wspólnie zaprotestowały, wyrażając jednocześnie wolę podjęcia rozmów na temat zmian w obowiązującym układzie, przez wprowadzenie do niego protokołu dodatkowego bez wypowiedzenia całego układu.
   W tej sprawie 4 października br. odbyło się spotkanie związkowców wspartych przez przedstawicieli krajowych central związków zawodowych z przedstawicielami Zarządu TK Telekom i właściciela Spółki Netia. Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali Henryk Grymel (Przewodniczący) i Henryk Sikora (członek Prezydium). Głównym postulatem związków było wycofanie wypowiedzenia ZUZP z jednoczesną obietnicą rozmów nad jego zmianami.
   Po analizie stanowiska strony związkowej, Zarząd TK Telekom zadeklarował gotowość wprowadzenia nowej treści ZUZP w formie tekstu jednolitego, będącego faktycznie nowym ZUZP w terminie do 31 marca 2019 r.
Następnymi zdarzeniami, które miały miejsce, było przekazanie stronie związkowej projektu nowego układu, w którym pracodawca chce dokonać wielu istotnych dla pracowników zmian, jak np. nagrody jubileuszowe zastąpić nagrodami rzeczowymi…
   Sprawa jest bardzo trudna i zawiła prawnie. Czy Zarząd TK Telekom ma faktycznie szczere intencje? Czy wypowiedzenie układu i deklaracje rozmów o nowym ZUZP nie są tylko „zasłoną dymną” przed pozbyciem się wiążącego pracodawcę, kosztownego dokumentu i zastąpienie go regulaminem wynagradzania?
To przecież wszystko jest zgodne z obowiązującym prawem. Prywatny właściciel w postaci Spółki Netia rządzi i dzieli jak chce, mając wśród kilku swoich spółek tylko jedną (TK Telekom), w której obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
Chce również wprowadzić jednolitą politykę wynagradzania i mianowania pracowników we wszystkich tych spółkach, a temu przeszkadzają zupełnie dobre zapisy ZUZP w TK Telekom.
   Następne tygodnie i miesiące pokażą, na ile związkowcom uda się obronić zapisy układowe zabezpieczające interesy pracowników. Mając na uwadze złożone okoliczności i politykę prowadzoną przez spółki Netia i TK Telekom będzie to bardzo trudne.
   A swoją drogą przykład ten pokazuje znaczenie i rolę związków zawodowych, których istnienie najwyraźniej przeszkadza światłym menadżerom i liberalnym „właścicielom” z wielkich tzw. grup kapitałowych.
Niestety obecna sytuacja pracownicza i wiele problemów występujących na styku działalności TK Telekom ze spółkami kolejowymi są pokłosiem szkodliwych decyzji o sprzedaży TK Telekom, które kilka lat temu podjął rząd PO – PSL.
Henryk Sikora
fot. my.netia.pl


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.