"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 23 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
 
Spółdzielnie rolników
13 września 2018 r. Sejm przyjął szczególną ustawę o spółdzielniach rolników. Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji, działalności i likwidacji spółdzielni rolników i ich związków i zmienia m.in. Kodeks cywilny oraz ustawy: o podatku od spadków i darowizn, o podatkach i opłatach lokalnych, o PIT i CIT.

Któż z nas nie irytował się, gdy poznał różnicę pomiędzy ceną, jaką rolnikowi płaci się za jego produkt a ceną, jaką my płacimy w sklepie. Niewidzialna ręka rynku coraz głębiej sięga do obu kieszeni: producentów i konsumentów. Jest to możliwe ze względu na dysproporcje siły ekonomicznej drobnych wytwórców i monopolistycznych hurtowników. Jest to wynik siły pośredników i słabości producentów.
Wstyd, że tyle lat nie udało się poradzić z żerowaniem na tych, co żywią i bronią. Dziś relacjonowane przepisy mają dostarczyć narzędzi do obrony słabszych. Wybrano sprawdzoną drogę spółdzielni. Jak słusznie stwierdzono w uzasadnieniu do rządowego projektu tej ustawy, spółdzielczość powstała w celu samoobrony ekonomicznie słabszych grup społecznych, dlatego zawsze stawia człowieka przed kapitałem.
Ustawa stanowi uzupełnienie ogólnych regulacji prawa spółdzielczego, odstępując od nich tylko tam, gdzie jest niezbędne ze względu na jej szczególny, rolniczy przedmiot i cel.
Spółdzielnia rolników będzie dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych. W skład takiej spółdzielni wejść mogą rolnicy, prowadzący gospodarstwa rolne lub działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, będący producentami produktów rolnych lub grup tych produktów lub prowadzący chów lub hodowlę ryb.
Do spółdzielni mogą również przystąpić osoby niebędące rolnikami, prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, wytworzonych przez rolników.
Nosząc w nazwie oznaczenie „Spółdzielnia Rolników” organizacja ta będzie miała, jak każda spółdzielnia, zmienny skład osobowy i zmienny fundusz udziałowy.
Spółdzielnia rolników będą zakładane ze względu na produkty rolne lub grupy tych produktów albo ryby, których wykaz określą przepisy wydane na podstawie ustawy.
Szczególnymi elementami statutu, różniącymi spółdzielnię rolników od zwykłej spółdzielni, będą m.in. wskazanie minimalnego okresu członkostwa (nie krótszy niż rok obrotowy), zasady i zakres dostarczania przez członków informacji dotyczących powierzchni uprawy, plonów oraz wielkości produkcji produktów lub grup produktów; zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby ich przygotowywania do sprzedaży, a także zasady użytkowania, dzierżawy lub najmu przez spółdzielnię rolników wkładów niepieniężnych.
Spółdzielnia rolników ma prowadzić działalność gospodarczą na rzecz członków spółdzielni w zakresie: planowania produkcji, koncentracji podaży i organizowania sprzedaży produktów rolników; koncentracji popytu oraz organizowania zakupu niezbędnych środków produkcji.
Spółdzielnia może również zajmować się przechowywaniem, konfekcjonowaniem i standaryzacją, przetwarzaniem i zbywaniem produktów przez rolników. Może również świadczyć na rzecz rolników usługi oraz prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Założycielami spółdzielni rolników musi być co najmniej 10 rolników. Spółdzielnia, do której należy mniej rolników, nie może korzystać z przywilejów podatkowych przewidzianych omawianą ustawą.

Dlaczego poświęcamy uwagę tej ustawie? Z prostego względu – wszyscy musimy jeść, wszystkich bezpośrednio dotyczą i żywo obchodzą jakość i koszty żywności jak również bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
A tymczasem, zgodnie z opinią wyrażoną w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy, Polska ma najbardziej rozdrobnione rolnictwo w UE. Jest to skutek decyzji podjętych bezpośrednio po II wojnie światowej o zasadach reformy rolnej. Omawiana ustawa ma dać szansę właścicielom małych gospodarstw rolnych na to, by odnaleźć się na trudnym rynku żywności w konkurencji z tanimi produktami z innych państw. Jest w interesie nas wszystkich, by polscy rolnicy z możliwości współpracy skorzystali.
Niestety, nie można o tym zapominać, że gdyby gospodarze przejawiali powszechnie wolę jednoczenia wysiłków w formach spółdzielczych, skorzystaliby niechybnie szerzej z rozwiązań prawnych dostępnych wcześniej. Może tu przeważą dodatkowe zachęty ustalone przez ustawodawcę i liczne, nowe spółdzielnie rolników pokryją gęstą mapą cały kraj, wzrośnie pomyślność producentów, stanieje dobra, polska żywność, a dotychczasowi pośrednicy korzystający z renty skali będą musieli się przekwalifikować…
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.