"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
 
Mienie państwowe
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest kolejną próbą uporządkowania sektora Skarbu Państwa. Mienie państwowe ma służyć wykonywaniu zadań publicznych i być zarządzane zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.

Wiele jest w nowej ustawie powtórzeń odnoszących się do sprawdzonych rozwiązań, ale można również znaleźć interesujące nowości. Na przykład wprowadzono nowe pojęcie spółki realizującej misję publiczną. Do tej grupy zaliczono m.in. jednostki publicznej radiofonii i telewizji, spółki zarządzające lotniskami użytku publicznego, operatorów systemów: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania lub skraplania gazu ziemnego, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia, podmioty zarządzające portami morskimi, a także zarządcę infrastruktury w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym.
W spółce realizującej misję publiczną wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej odbywa się na zasadach prawidłowej gospodarki, w szczególności w celu efektywnej realizacji wspomnianej misji, a zbycie akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady Ministrów. Nie mogą być zbyte akcje należące do Skarbu Państwa m.in. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP CARGO.
Jak widać, w pewnych okolicznościach misja publiczna może być istotniejsza od uwarunkowań ekonomicznych. Dotyczy to szczególnie kolejnej, nowej kategorii spółek – o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Między innymi spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego, wodnego, morskiego lub lotniczego, może być uznana za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Osoba występująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa (państwowej osoby prawnej), w spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, działa na podstawie pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez wspomniany podmiot, a zatwierdzanej aż (!) przez Prezesa Rady Ministrów.
Ponadto akcje należące do Skarbu Państwa w spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek.
Organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek gospodarują nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa oraz mogą zbywać jego składniki.
Kierownicy jednostek reprezentują Skarb Państwa w odniesieniu do nabytego i powierzonego tym jednostkom mienia Skarbu Państwa i w zakresie zadań ich urzędów, określonych w odrębnych przepisach.
Prezes Rady Ministrów koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
Wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w stosunku do państwowej osoby prawnej odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, w szczególności z uwzględnieniem polityki gospodarczej państwa, w celu efektywnej realizacji zadań tej osoby prawnej.
Jeśli z innych przepisów nie wynika właściwość innego organu jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, to:
  • premier wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa względem państwowych osób prawnych,
  • minister finansów publicznych wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do składnika mienia państwowego,
  • minister budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje przysługujące Skarbowi Państwa uprawnienia wynikające z prawa własności nieruchomości,
  • minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia wynikające z praw autorskich i pokrewnych oraz praw zależnych.

* * *
To pierwszy tekst w nowym, 2017 roku – dziesiątym już roku obecności Kolei na prawo w „Wolnej Drodze” (pierwszy tekst na tej stronie ukazał się w marcu 2008 r.). PT Czytelnikom dziękuję za cierpliwość i życzę samych pogodnych dni (w znaczeniu szerszym, niż meteorologiczne) oraz samych życzliwych ludzi wokół – nie tylko w 2017 r., lecz już zawsze!
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.