"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 21 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Nowa szansa?
3 grudnia 2013 r. przedstawiciele największych kolejowych central związkowych wystosowali pismo do nowo mianowanej Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Pani
Elżbieta Bieńkowska
Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju


Gratulując objęcia funkcji Wicepremiera i Ministra Infrastruktury i Rozwoju życzymy sukcesów w realizacji planów rozwoju kierowanego przez Panią Resortu.
Jednocześnie chcemy przekazać nasze opinie, co do najbardziej zapalnych obszarów w części dotyczącej polskich kolei.

1. Sytuacja w przewozach regionalnych.
Przekazanie własności Spółki „Przewozy Regionalne” na podstawie ustawy „o usamorządowieniu” było błędem, co pokazało 5-letnie doświadczenie w ich funkcjonowaniu.
Spółka „Przewozy Regionalne” już po 4 miesiącach od „usamorządowienia” wykazywała problemy organizacyjne i finansowe, wskutek czego nowi właściciele rozważali nawet postawienie Spółki w stan upadłości.
Niestety po 5 latach zadłużenie przekroczyło 1,2 mld złotych, a Marszałkowie i Zarząd Spółki do dziś nie potrafili wypracować spójnej strategii rozwoju. W zamian w wielu województwach Marszałkowie, działając na szkodę spółki „Przewozy Regionalne”, powołują swoje Spółki wojewódzkie. Efektem tych działań jest znaczne pogorszenie oferty dla podróżnych, ograniczanie ilości pociągów, przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów funkcjonowania tych spółek, a także utrata wielu miejsc pracy kolejarzy.
Przykład „Kolei Śląskich” pokazuje jednoznacznie, że powołana Spółka wojewódzka musiała ograniczyć o 60% ilość uruchamianych pociągów, przy jednocześnie znacznie zwiększonej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, a i tak wykazuje olbrzymie straty i sytuacja finansowa groziła nawet wygaśnięciem licencji przewozowej. Podobnym skandalem zapewne skończy się wprowadzenie od 15.12.2013 r. na szlaki województwa Kujawsko-Pomorskiego niemieckiej Spółki Arriva, która do realizacji przewozów nie posiada odpowiedniego taboru, zaplecza utrzymaniowego, ani kadry, w tym szczególnie maszynistów.
Ćwiartowanie Spółki „Przewozy Regionalne” powoduje utratę korzyści skali, znaczne pogorszenie optymalnej gospodarki zasobami taborowymi i kadrowymi, irracjonalne zakupy nowego taboru, co znacznie podnosi koszty funkcjonowania. Ale przede wszystkim rozdrobnienie spółek regionalnych powoduje znaczne pogorszenie spójnej oferty dla podróżnych, szczególnie na stykach województw i skomunikowania z innymi przewoźnikami na stacjach węzłowych, a także brak wspólnego biletu utrudniając podróżowanie koleją.
Dotąd jedyną odpowiedzią rządu na uzdrowienie sytuacji było procedowanie w Sejmie zmian do ustawy umożliwiającej upadłość spółek kolejowych. Uchwalenie tych zmian, bez wcześniejszego uporządkowania i uregulowania funkcjonowania przewozów regionalnych w Polsce, doprowadzi do gigantycznego chaosu komunikacyjnego.
Bez opanowania sytuacji w przewozach regionalnych trudno będzie zbudować pozytywny wizerunek polskich kolei, bo większość naszych podróżnych korzystających z kolei właśnie korzysta z przejazdów codziennych do pracy, do szkoły itp. i poprzez pryzmat panujących tu patologii postrzega całą kolej.
Żałujemy, że zainicjowany przez związki zawodowe Szczyt Kolejowy, który w gronie ekspertów, samorządów, pracodawców, rządu i związków zawodowych miał wypracować formułę funkcjonowania przewozów pasażerskich w Polsce został przez Pana Ministra Transportu zgaszony. W ramach szerokiego i otwartego dialogu była możliwość wypracowania odpowiednich rozwiązań, które dałyby podstawy realizacji kolejowych przewozów o charakterze usług publicznych. Niestety, dziś ten obszar obfituje w wiele patologii, a dialog społeczny prowadzony w złej wierze przez Zarząd i właścicieli „Przewozów Regionalnych” doprowadził do realnego zagrożenia wybuchu ogólnopolskiego strajku.

2. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest zagrożone.
Po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami minister Transportu ogłosił 10-punktowy program naprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Niestety naprawa systemu, głównie w obszarze regulacji prawnych, pod wpływem lobbingu przedsiębiorców kolejowych jest dotąd prowadzona w sposób niezwykle powolny, przez co prowokowane są sytuacje wprost zagrażające bezpieczeństwu na polskich torach.
Ostatnio opublikowany Raport Głównego Inspektora Pracy potwierdza wypaczenia w kwestii czasu pracy, form zatrudnienia, procesów szkolenia pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym szczególnie maszynistów.
Niestety pomimo tego, że Sejm RP już we wrześniu dokonał nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (Dz. 2013 poz. 1033) wskazując obszary regulacji dotyczące m.in. czasu i zasad szkolenia maszynistów, certyfikacji ośrodków szkoleniowych, wzmocnienia Urzędu Transportu Kolejowego w obszarze inicjatywy ujednolicenia instrukcji bezpieczeństwa, niestety do tej pory Minister Transportu nie wydał stosownych rozporządzeń regulujących te kwestie.
W efekcie obserwujemy mogący w krótkim czasie przybrać tragiczny w skutkach finał proceder szkolenia w znacznie ograniczonym czasie (w stosunku do określonego w projekcie Rozporządzenia, gdzie założono średni czas szkolenia ok. 18 miesięcy) i dopuszczania do prowadzenia pociągów maszynistów wyszkolonych nawet w ciągu 3-5 miesięcy (bez wcześniejszego przygotowania ich w szkołach kolejowych).
Wskazane nieprawidłowości w obszarze czasu pracy i form zatrudniania maszynistów, jako obszar zagrożeń, również nie został uregulowany. Prace nad stosowną ustawą nawet nie ruszyły z miejsca, a spostrzeżenia opisane w Raporcie GIP w tej kwestii są porażające.
W zmianach prawa poprawiającego stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie znajdują także zastosowania zalecenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, które są formułowane w Raportach po katastrofach kolejowych.
Szereg zagrożeń prowokowanych jest też przez źle przygotowane i realizowane pod względem bezpieczeństwa procesy inwestycyjne na liniach kolejowych.
Ostatnie największe katastrofy kolejowe w Polsce miały miejsce właśnie na obszarach linii kolejowych poddawanych procesom modernizacyjnym.
Z Raportu GIP wynika wiele nieprawidłowości w organizacji prac, ale też przede wszystkim prowokowaniu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów poprzez zwiększanie obowiązków pracowników związanych z ruchem pociągów.
Brak wyobraźni i poszukiwanie oszczędności kosztów funkcjonowania na bezpieczeństwie doprowadzi nieuchronnie do tragedii na naszych torach.

Szanowna Pani Minister, problemów dotykających funkcjonowanie spółek kolejowych jest znacznie więcej, jednakże wskazane przez nas dwa obszary zagrożeń funkcjonowania polskich kolei są najpoważniejsze i wymagają natychmiastowej interwencji na najwyższym szczeblu.
Jako reprezentanci pracowników większości spółek kolejowych deklarujemy współpracę i pomoc w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów polskiego kolejnictwa poprzez wykorzystanie formuły dialogu społecznego.
Kolejarze wielokrotnie dawali wyraz otwartości dla zmian, jeśli tylko prowadzą do rozwoju i ulepszania funkcjonowania polskich kolei.
Liczymy, że pod Pani kierownictwem wszelkie zagrożenia zostaną zlikwidowane, a naprawa funkcjonowania transportu kolejowego nabierze właściwego tempa.


fot. SolkolArt


  Komentarze 2
~zgrzyt2013-12-22 16:06:20
Bezpieczne, sprawne i ekonomiczne przewozy osób na kolejach, mogą być prowadzone tylko przez jedną ogólnopolską firmę. Taka firma będzie dochodowa wtedy, gdy będą dochodowe takie dziedziny jak służba zdrowia, oświata, rodzenie dzieci, wojsko lub policja. Tego życzę sobie, kolejarzom i klientom kolei, w nadchodzącym Nowym Roku.
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.