"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 23 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 
System powiadamiania ratunkowego
Parlament zajmuje się nieraz dość szczegółowymi, technicznymi kwestiami. Przykładem może być przyjęta 21 listopada br. ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego. Początkowo miał to być rozdział w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Zdecydowano się na odrębną ustawę i na system powiadamiania ratunkowego odrębny w stosunku do służb ratunkowych.

   Tworzony tą ustawą system składa się z centrów powiadamiania ratunkowego tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych. W ramach systemu mogą być obsługiwane numery 991, 992, 993, 994 i 987 oraz inne niż numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska.
W systemie obowiązywać będzie zasada wzajemnej zastępowalności centrów w razie miejscowej awarii systemu teleinformatycznego bądź jego przeciążenia. System będzie współpracował m.in. z Policją, Państwową Strażą Pożarną i dysponentami zespołów ratownictwa medycznego
   Wojewodowie będą tworzyć centra, określać ich lokalizacje i szczegółową organizację. Centrum będzie w strukturze urzędu wojewódzkiego, chyba że wojewoda zdecyduje się powierzyć organizowanie i prowadzenie centrum staroście, prezydentowi miasta na prawach powiatu, służbie, inspekcji lub straży wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
Do centrum należy odbiór zgłoszenia alarmowego, jego powiązanie z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz jego pozycją geograficzną oraz wybór odpowiedniej grupy podmiotów, do której zostaną skierowane zgromadzone dane o zgłoszeniu alarmowym.
   Zgłoszenie alarmowe, to - zgodnie z ustawową definicją - informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierowana do numerów obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, z zewnętrznych systemów monitoringu albo z wykorzystaniem środków komunikacji, które umożliwiają niezwłoczne przekazanie tej informacji do centrum powiadamiania ratunkowego.
   Na podstawie omawianej dziś ustawy zostanie powołana nowa profesja. Do obsługi zgłoszeń alarmowych będą zatrudniani operatorzy numerów alarmowych w liczbie zapewniającej sprawną obsługę tych zgłoszeń, spełniający ustawowe warunki.
Operatorem numerów alarmowych może być wyłącznie osoba, która posiada co najmniej średnie wykształcenie, posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym oraz ukończyła szkolenie operatorów numerów alarmowych, zdała egzamin z części teoretycznej i części praktycznej oraz uzyskała certyfikat operatora numerów alarmowych, który jest ważny tylko przez 3 lata. Ramowy program szkolenia operatorów numerów alarmowych oraz ramowy program szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych zostaną ustalone w odrębnym rozporządzeniu ministra administracji.
   Przy okazji, prócz tytułowego systemu powiadamiania ratunkowego, powstało kilka systemów pomocniczych.
I tak utworzono System Wspomagania Dowodzenia Policji SWD, będący systemem teleinformatycznym, wspierającym wykonywanie zadań ustawowych przez jednostki organizacyjne Policji, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego.
Powołano System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej - system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego.
Powstanie również System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – system teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa.
   Chyba możemy się już czuć pewnie, toteż z poczuciem pełnego bezpieczeństwa - życzę wszystkim Czytelnikom „Wolnej Drogi” Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym, 2014 roku.
Piotr Świątecki
fot. SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.