"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 25 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
 
Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (5)
4 grudnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315/14 z 3.12.2007 r.). Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym także oczywiście i w Polsce. W poprzednich odcinkach „Kolei na prawo” pisałem o przepisach rozporządzenia odnoszących się do polityki informacyjnej i do odpowiedzialności przewoźników oraz do dostępności biletów. Dziś ostatni, piąty odcinek relacji o obowiązkach, wynikających z rozporządzenia nr 1371/2007 – o uprawnieniach osób niepełnosprawnych podróżujących koleją.

Zgodnie z definicją przyjętą w samym rozporządzeniu, osobą niepełnosprawną jest każdy, kto ma ograniczoną zdolność poruszania się podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej lub zmysłowej, upośledzenia lub na skutek wieku, i z tego względu wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług do jego ograniczeń.
Prawodawca unijny zwraca uwagę w preambule rozporządzenia, że osobom niepełnosprawnym należy stworzyć warunki pozwalające im na korzystanie z transportu na równi z pełnosprawnymi. Walka z dyskryminacją winna skupić się na udostępnianiu informacji uwzględniającym potrzeby osób, których zmysły nie funkcjonują w pełni prawidłowo.
Zasady korzystania z przewozu przez osoby o ograniczonej sprawności winny być ustalane w drodze porozumienia przewoźników, zarządów stacji i organizacji niepełnosprawnych.
Ustalają one m.in., że szczególny sposób sprzedaży biletu takiej osobie nie może wiązać się z dodatkowymi obciążeniami. W efekcie oznacza to oczywiście obciążenie kosztów przedsiębiorcy, a więc – pośrednio – innych klientów kolei na zasadzie solidarności (co jest oczywistym wymogiem cywilizacyjnym).
Techniczne Standardy Interoperacyjności (TSI) wspólne dla europejskich przewoźników określają warunki dostępności stacji, peronów, taboru kolejowego dla osób o ograniczonej sprawności. Pracownicy przedsiębiorcy kolejowego są zobowiązani pomóc osobie niepełnosprawnej w zajęciu miejsca w wagonie i w opuszczeniu go. Warunkiem udzielenia pomocy jest zawiadomienie przedsiębiorcy z wyprzedzeniem dwudobowym o potrzebie takiej pomocy oraz stawienie się niepełnosprawnego na 30 minut przed odjazdem pociągu lub w terminie wyznaczonym przez przewoźnika.
Przepisy rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 z 23 października 2007 r. odnoszące się do uprawnień osób niepełnosprawnych są niewątpliwie słuszne. Wspieranie osób bezradnych, chorych jest jednym z zasadniczych elementów naszej, chrześcijańskiej cywilizacji; wynika ze współczucia uwzględniającego oczywistą konstatację, że choroba, cierpienie, niesprawność staje się wcześniej, czy później udziałem każdego z nas. Jest to tak oczywiste, że aż uzasadnia pytanie – czy istotnie wymaga to regulacji prawnej? Niestety odpowiedź jest pozytywna; potrzeba tych przepisów uzasadniona jest faktem, iż wolno nam być życzliwymi dla bliźnich prywatnie, natomiast służbowo wymaga to odpowiedniego wskazania. Dziś projektant zyska dodatkowe uzasadnienie, by projektować ułatwienia dla niepełnosprawnych na dworcach i w wagonach, zaś zleceniodawca – uzasadnienie, by za te ułatwienia płacić.
Swoistym podsumowaniem relacji o wymaganiach rozporządzenia dotyczącego praw
i obowiązków pasażerów jest fakt, iż opublikowana już została ustawa z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, której złożone losy śledziliśmy w poprzednich odcinkach „Kolei na prawo”. Opublikowana została w Dzienniku Ustaw Nr 214 z 16 grudnia br. pod pozycją 1658. Wchodzi w życie, w zasadniczej części, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli praktycznie – z Nowym Rokiem 2010 r.
Pozostaje mi życzyć Państwu Szczęśliwego Nowego Roku i jak najwięcej pożytku z informacji zawartych w „Kolei na prawo”.
Piotr Świątecki
fot. Archiwum/SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.