"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 19 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 
Kolejarskie świętowanie


Wrocław

Oddział Regionalny PLK, DOLKOM, Zakład Gospodarowania NieruchomościamiZ okazji Święta Patronalnego Kolejarzy, podobnie jak w całym kraju i w wielu kolejowych zakładach pracy, również we Wrocławiu organizowane były uroczystości z tej okazji.

Staraniem Regionalnego Oddziału Regionalnego PLK, Zakładu Napraw Infrastruktury „DOLKOM” oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, w Teatrze Polskim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom wymienionych zakładów. Gośćmi gospodarzy byli przedstawiciele administracji wojewódzkiej i samorządowej województw Dolnośląskiego i Opolskiego, Miast: Wrocławia, Opola, Wałbrzycha, Legnicy, policji, wojska i Straży Pożarnej, członek zarządu PKP SA Janusz Lach, przedstawiciele miast niemal z całego Dolnego Śląska, dyrektorzy kolejowych zakładów pracy z Opola, Wałbrzycha, Wrocławia, PRKiI, a także przedstawiciele firm, które współpracują z koleją oraz ci, którzy w tym dniu byli uhonorowani odznakami resortowymi i państwowymi.

Wcześniej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Janusza Lacha, dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Marka Wiśniewskiego i zastępcy dyrektora Oddziału Regionalnego Andrzej Kudły. Podczas konferencji przedstawiciele PKP oświadczyli, że Spółka, „Świebodzki” znajduje się w stanie likwidacji, a proces ten zostanie zakończony do końca pierwszego kwartału 2005 roku. Oznacza to, że coniedzielny targ odbywający się od kilku lat na dworcu Świebodzkim i terenach przyległych, należących do PKP, zostanie zlikwidowany. Tu warto przypomnieć, że między PKP, właścicielem terenu, i miastem bardzo często dochodziło do ostrych spięć, ponieważ miasto co trochę usiłowało ingerować w tę działalność PKP. Chodziło oczywiście o bardzo duże pieniądze, jakimi tu obracano. Doszło nawet do tego, że Powiatowy Inspektorat Budowlany nakazał przywrócić dworcowi pierwotną funkcję, czyli wznowić ruch pociągów. Kolej od tej decyzji się dowołała do sądu, a sąd podtrzymał decyzję kolei.

Teraz kolej chce prawie 40 hektarów gruntu z zabytkowym budynkiem dworca pochodzącym z roku 1843 uporządkować ściśle współpracując z miastem. Wartość nieruchomości szacowana jest na ok. 300 milionów złotych, ponieważ teren jest bardzo atrakcyjny i znajduje się niemal w centrum miasta. Można tu pobudować obiekty mieszkalne, a także biurowce, obiekty handlowo-usługowe i tereny rekreacyjne. Na wizualnym projekcie pokazano możliwość budowy kolejki miejskiej np. do lotniska na Strachowicach. Skróciłaby ona znacząco czas dojazd do tego lotniska.

Kwestią pozostaje jeszcze nie uporządkowane do końca stosunki własnościowe, ale zdaniem M. Wiśniewskiego te sprawy są dość zaawansowane, ale z kolei zdaniem jednego z przedstawicieli miasta, wymaga to jeszcze wiele żmudnej pracy.

Po konferencji rozpoczęła się uroczystość w sali widowiskowej Teatru. Rozpoczynając ją członek zarządu PKP SA Janusz Lach mówił między innymi:

„Taka uroczystość jest dobrą okazją, by porozmawiać o ważnych sprawach polskich kolei. Nowy zarząd PKP stawia przed całą grupą PKP bardzo ambitne cele. Nie chcemy tzw. kontynuacji, chcemy rozwoju polskich kolei, a temu rozwojowi nadać odpowiednią dynamikę, otworzyć przedsiębiorstwo na Europę i zbudować trwałe podstawy do rynkowej konkurencji z zachodnimi przewoźnikami. W przeciwnym wypadku, jako firma będziemy znikać powoli z mapy gospodarczej Polski.

Szanowni Państwo. Polskie koleje zmieniają się. Bez rozgłosu i bez zewnętrznych funduszy na zwolnienia grupowe dokonaliśmy głębokiej restrukturyzacji zatrudnienia, zmniejszając je w ciągu trzech lat z 250 do 140 tysięcy. Zredukowaliśmy koszty, sprzedajemy zbędny majątek, zdobywamy certyfikaty ISO, szukamy nowych źródeł przychodów i to wszystko ciągle za mało. (....)

W mediach jednym tchem przedstawia się korzyści z budowy autostrad, ale nikt nie zastanawia się nad korzyściami płynącymi z modernizacji linii kolejowych. Nikt nie wyciąga wniosku z faktu, że po dobrym torze pociąg może pędzić z prędkością 200 km/h, że już dziś, mimo tych bolączek z pieniędzmi, z Warszawy do Poznania, Katowic i Krakowa pociągi jadą niewiele ponad 2,5 godziny, czyli praktycznie dwie godziny krócej od samochodu. Tymczasem kolej występuje wciąż w roli pariasów, bo tak zazwyczaj się ją traktuje również w Parlamencie, który decyduje o przydziale pieniędzy na jej potrzeby. (...) Kolej to dobry biznes, wiedzą to Francuzi, wiedzą to Niemcy, Hiszpanie, Amerykanie. Przypomnę, że Hiszpania po przystąpieniu do UE postawiła na rozwój infrastruktury inwestując środki własne i wykorzystując wszystkie dostępne fundusze unijne. Dzięki temu mają dziś jeden z najlepszych systemów komunikacyjnych w Europie, a przez to nakręconą koniunkturę w innych gałęziach gospodarki.

A jak ta zła infrastruktura przekłada się na inwestycje, wiedzą to też władze Województwa Dolnośląskiego, kiedy wielu z inwestorów zagranicznych, właśnie przez brak właściwej infrastruktury, zrezygnowało z inwestowania w tym regionie.

Kolej ma ogromne zapóźnienia, mamy straty w działalności w latach ubiegłych, ale mamy równocześnie niepowtarzalną szansę pozyskania funduszy europejskich. Wykorzystajmy je, nie bądźmy gorszymi od Hiszpanów i innych. To samo dotyczy przewozów pasażerskich. W całym świecie ta dziedzina transportu jest dotowana przez państwo albo samorządy lokalne. Kolei potrzebne jest wsparcie polityków, działaczy samorządowych, Urzędów Marszałkowskich, związków zawodowych i mediów. Potrzebujemy nie tylko pieniędzy, potrzebujemy również przyjaciół, a nade wszystko potrzebujemy zrozumienia dla potrzeb kolei”.

Na zakończenie swojego przemówienia J. Lach pogratulował wszystkim, którzy zostali uhonorowani wyróżnieniami i orderami, a także serdecznie podziękował za ich trud i wysiłek: „Życzę nam wszystkim - powiedział Janusz Lach, i kolejarzom, i sympatykom polskich kolei, naszym klientom, abyśmy jak najszybciej mogli wsiąść do pociągu naszych marzeń. Życzę zdrowia, pomyślności i pogody ducha nawet w najtrudniejszych momentach. Życzę szczęścia i wytrwałości”.

Następnie dyrektor Oddziału Regionalnego PLK we Wrocławiu, Bronisława Poliński, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia, zadania i oczekiwania, a także poinformował zebranych, że wspólnie z władzami wojewódzkimi podjęte zostały starania o pozyskanie pieniędzy na modernizację linii Wrocław - Jelenia Góra.

Życzenia kolejarzom składali również klienci kolei.

Kolejnym punktem uroczystości patronalnych była dekoracja wyróżnionych pracowników Oddziału Regionalnego, Zakładów Linii Kolejowych we Wrocławiu, Opolu, Wałbrzychu, Zakładu Naprawy Infrastruktury DOLKOM, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Łącznie 99 pracowników uhonorowano: jednym srebrnym Krzyżem Zasługi i jednym Brązowym, 33 pracowników otrzymało odznaki honorowe „Zasłużony dla Transportu RP”, a 64 odznaki „Zasłużony dla Kolejnictwa”.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespól Affabre Concinui wykonując kilkanaście standardowych utworów jazzowych oraz innych, zaś wieczorem chętni mogli obejrzeć spektakl „May Day 2” Ray'a Cooney'a w wykonaniu warszawskiego Teatru Kwadrat.Zakłady Przewozów Towarowych we Wrocławiu, w Legnicy i Opolu,

oraz Zakład Taboru we WrocławiuPracownicy tych zakładów oraz ich goście zebrali się we wrocławskim Klubie Kolejarza na Dworcu Głównym, by tu świętować swoje Święto. Jak zwykle było ono połączone z uhonorowaniem zasłużonych pracowników wyróżnieniami i odznakami resortowymi.

Dyrektor Zakładu Przewozów Towarowych we Wrocławiu Henryk Ligęza rozpoczynając uroczystość przywitał zaproszonych gości, wśród których był przedstawiciel spółki „PKP Cargo” Mirosław Antonowicz, przedstawiciele klientów z całego Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy kolejowych zakładów pracy, a także szczególnie tych, którzy mieli być odznaczani.

Dyrektor Ligęza mówił dalej:

„Kolejarskie Święto skłania do refleksji i podsumowań, czy i na ile czas miniony został w spółce należycie wykorzystany, bo 1 października minął trzeci rok funkcjonowania spółki Cargo.

Mimo nie najlepszych prognoz spółce udało się zahamować tendencję spadkową w przewozach, a nawet utrzymać dynamikę ich wzrostu. W kolejnych latach następował wzrost wielkości przewozów, zwiększyła się średnia odległość przewożonych ładunków, a także wzrastały przychody z działalności przewozowej, i przychody całkowite.

Stale poszerza się oferta przewozowa o nowe produkty i usługi. Rozszerzono ofertę przewozów intermodalnych oraz wprowadzono stałe relacje specjalistycznych pociągów międzynarodowych. Prorynkowe nastawienie i umiejętne dostosowywanie się do potrzeb klientów, a szczególnie doświadczenie i ambicja załóg, umożliwiły uzyskanie znaczącej pozycji na rynku kolejowych przewozów towarowych, mimo wzrastającej konkurencji innych przewoźników”.

Mówca przypomniał, że w roku bieżącym Minister Infrastruktury przyjął „Sektorowy Program Operacyjny Transportu na lata 2004 - 2006”. „Otwiera on drogę do pozyskiwania unijnych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań. Zakłady dobrze wypełniają codzienne zadania. Powodów do satysfakcji dają również wyniki w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo pracy i przewozów, dalsza poprawa warunków pracy, a także, co nie jest bez znaczenia, udział pracowników w działalności na rzecz środowisk i społeczności lokalnych.

Z dniem 1 maja, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wzrasta wymiana towarowa między Polską i UE, otwierają się nowe szanse na zwiększenie przewozu towarów. Położenie naszych zakładów w sąsiedztwie Niemiec i Czech sprawia, że od nich będzie zależała jakość pracy z sąsiadami. Dotychczasowa współpraca jest dobra i należy mieć nadzieję, że będzie ona kontynuowana”.

Dyrektor, nie bez dumy powiedział, że „czas nam dany nie został zmarnowany, że dzięki wysiłkowi, zaangażowaniu i niejednokrotnie determinacji załóg możemy dzisiaj mówić o uzyskanych efektach. W dalszym ciągu będziemy promować i gratyfikować pracowników, którzy swoją rzetelną i wydajną pracą przynosić będą uznanie, szacunek i znaczącą pozycję w spółce”. Dyrektor podziękował licznie zebranym przedstawicielom firm współpracujących z zakładami i obiecał, że ze swej strony będą się one starały o lepsze zaspokajanie potrzeb klientów.

Zwracając się do wszystkich zebranych dyrektor powiedział:

„Z okazji kolejarskiego święta przyjmijcie najlepsze życzenia przekazane przez czeskich i niemieckich kolejarzy, przez władze administracyjne i samorządowe. Również w imieniu dyrektorów zakładów oraz swoim własnym składam Wam serdeczne podziękowanie za wykonaną pracę i życzę wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i zadowolenia z dobrze spełnionych obowiązków”.

Życzenia zebranym przekazał w imieniu kierownictwa spółki Mirosław Antonowicz, który wspólnie z dyrektorami zakładów uhonorował 72 pracowników odznakami „Zasłużony dla Transportu RP” i „Zasłużony dla Kolejnictwa RP”.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół „Impresja”, który wykonał kilka literackich piosenek z repertuaru E. Dymarczyk, E. Bem, C. Niemena i innych.

I na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ponieważ uhonorowanych pracowników ze wszystkich zakładach było bardzo wielu, i to dobrze, ale ze względów technicznych nie możemy ich wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, za co serdecznie ich przepraszamy. Tym niemniej wszystkim im w imieniu Redakcji i swoim własnym składam serdeczne gratulacje i życzenia pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym.
Zygmunt Sobolewski
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.