"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
 
Ulgi przejazdoweZ dniem 1 stycznia 2003 r. na podstawie Uchwały nr 1282 Zarządu PKP SA z dnia 10 grudnia 2002 r. przy przejazdach pociągami przewoźników Grupy PKP obowiązują następujące zasady odprawy pracowników pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, emerytów, rencistów oraz niektórych członków ich rodzin:


1) przejazdy odbywać się będą na podstawie biletów z ulgą 99% lub 80%;


2) uprawnionymi do ulgi:


a) w wymiarze 99% są pracownicy, emeryci, renciści,


b) w wymiarze 80% są współmałżonkowie pracowników, emerytów i rencistów oraz ich dzieci;


3) dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgowego przejazdu są legitymacje według wzorów:


H-1036, H-1068 - dla pracowników


H-1155, H-1158 - dla współmałżonków pracowników


H-1261, H-1262 - dla dzieci pracowników


H-1263, H-1265 - dla emerytów i rencistów


H-1269, H-1287 - dla współmałżonków emerytów i rencistów


H-1288, H-1290 - dla dzieci emerytów i rencistów.


Przejazdy uprawnionych osób odbywać się będą wyłącznie na podstawie zakupionych biletów ulgowych wraz z jednym z wyżej wymienionych dokumentów;


4) przejazdy osób uprawnionych do ulgi 99% odbywać się będą na podstawie:


a) biletów jednorazowych ważnych na przejazdy pociągami osobowymi, pospiesznymi, ekspresowymi, IC i EC (patrz pkt 6),


b) biletów okresowych odcinkowych według ofert poszczególnych przewoźników zawartych w "Zasadach odprawy pracowników pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, emerytów i rencistów oraz niektórych członków ich rodzin przy przejazdach pociągami przewoźników Grupy PKP".


Ponadto pracownicy uprawnieni są do zakupu biletów sieciowych imiennych ważnych na przejazdy we wszystkich kategoriach pociągów.


Na przejazd w pociągu Ex, IC, EC należy każdorazowo wykupić dopłatę, a na przejazd w pociągu pospiesznym uiścić opłatę za miejsce do siedzenia;


5) przejazdy osób uprawnionych do ulgi 80% odbywać się będą na podstawie:


a) biletów jednorazowych ważnych na przejazdy pociągami osobowymi pospiesznymi i ekspresowymi, IC, EC (patrz pkt 6);


b) biletów okresowych odcinkowych według ofert poszczególnych przewoźników zawartych w "Zasadach odprawy pracowników pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, emerytów i rencistów oraz niektórych członków ich rodzin przy przejazdach pociągami przewoźników Grupy PKP";


6) przejazdy osób uprawnionych do ulgi 99% lub 80% w pociągach Eurocity mogą odbywać się wyłącznie w klasie drugiej;


7) na przejazdy:


a) w pociągu ekspresowym, IC, EC - oprócz biletu na przejazd należy nabyć dopłatę w wysokości określonej w taryfie,


b) w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia oprócz biletu na przejazd należy nabyć bilet na miejsce sypialne lub do leżenia, według obowiązujących cen,


c) w pociągach pospiesznych objętych rezerwacją miejsc obowiązuje opłata za miejsce do siedzenia;


8) minimalna opłata za przejazd uiszczona przez osoby uprawnione do ulgi 80% lub 99% nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez danego przewoźnika w danej klasie wagonu i w danej kategorii pociągu;


9) nie będą wydawane bilety kombinowane, tj. na przejazd w wagonach różnej klasy, pociągami różnych kategorii ani pociągami uruchamianymi przez różnych przewoźników. Nie będą stosowane zryczałtowane dopłaty na przejazd w pociągach objętych dopłatą;


10) nie będą dokonywane zwroty należności za niewykorzystane bilety, jeżeli kwota zwrotu jest niższa niż 5 zł;


11) zmiana umowy przewozu na podstawie biletów z ulgą 80% i 99% oraz biletów nieodpłatnych wydawanych na podstawie książeczek kuponowych - nie jest możliwa;


12) za całkowicie nie wykorzystany bilet na przejazdy wielokrotne, zwrócony przed pierwszym dniem jego ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem pkt 10.


Zwrotu należności dokonuje kasa biletowa prowadząca sprzedaż danego rodzaju biletów;


13) w uzasadnionych przypadkach za częściowo nie wykorzystany bilet odcinkowy lub sieciowy - kwartalny, półroczny i roczny imienny, zwrócony nie później niż przed upływem 1/3 terminu ważności - zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany, po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem pkt 10;


Zwrotu należności w drodze reklamacji dokonuje odpowiednio:


- Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów spółki "PKP Przewozy Regionalne" z siedzibą w Olsztynie,


- Wydział Rozliczeń w Komunikacji Krajowej spółki "PKP Intercity", z siedzibą w Krakowie;


14) nie zwraca się należności za częściowo nie wykorzystane bilety odcinkowe i sieciowe miesięczne imienne;


15) przejazdy pociągami ekspresowymi i InterCity w klasie, do której osoba jest uprawniona, mogą odbywać się również na podstawie biletów pobranych nieodpłatnie z kasy biletowej. Podstawą wydania biletu jest odcinek/kupon z wykupionej na 2003 r. imiennej książeczki kuponowej;


16) przejazdy osób posiadających bilet bezpłatny bezterminowy "Zasłużony Kolejarz" odbywać się będą na dotychczasowych warunkach. Bilet ten wraz z dokumentem tożsamości uprawnia do bezpłatnego przejazdu i otrzymania każdorazowo nieodpłatnie dopłaty do pociągu objętego dopłatą lub opłaty za miejsce do siedzenia;


17) przy odprawie w pociągu w okresie do 31 stycznia 2003 r. konduktorzy nie pobierają opłaty dodatkowej za wydanie biletu.


Jednocześnie informujemy, że w okresie przejściowym, tj. do 31 stycznia 2003 r. przy przejeździe na podstawie biletów z ulgą 99% lub 80% honorowane będą - obok dokumentów wymienionych w pkt 3 - również dotychczasowe dokumenty poświadczające wykup świadczeń przejazdowych na rok 2002.


Członek Zarządu

Dyrektor Handlowy Spółki

"PKP Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

Grzegorz Uklejewski

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.