"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 20 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy
 
WAŻNE O ULGACH


Nr KBP2d-051-153/01


Warszawa, dnia 5 grudnia 2001 r.


Wg rozdzielnika


Uprzejmie informuję, że w związku z wydzieleniem z PKP S.A. podmiotów, które podjęły samodzielną działalność w zakresie ruchu pasażerskiego, PKP S.A. przestała być przewoźnikiem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz.254 ze zmianami).


Mając na uwadze postanowienia Pnnadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", w części dotyczącej uprawnień pracowników do świadczeń przejazdowych między przewoźnikami, a spółkami w grupie PKP S.A. zostało zawarte Porozumienie, które ustala zasady zakupu tych świadczeń od przewoźnika na okres od 21 stycznia 2002r. do 30 czerwca2002 r.


Zgodnie z tym Porozumieniem, poszczególni pracodawcy wykupują od przewoźników świadczenia przejazdowe dla:


1)
pracowników PKP S.A.,


2)
pracowników spółek będących Stronami Porozumienia zatrudnionych w trybie art. 23? Kodeksu Pracy,


3)
pracowników, którzy byli zatrudnieni w PKP lub PKP S.A. na podstawie powołania, a po rozwiązaniu stosunku pracy podjęli zatrudnienie w spółkach będących stronami Porozumienia,


4)
emerytów i rencistów,


5)
osób pobierających świadczenie przedemerytalne z Urzędu Pracy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 lipca 1999 r. (Dz. U. nr 63, poz. 716 i z 16 maja 2000r. (Dz. U. nr 40, poz.464),


6)
niektórych członków rodzin osób wymienionych w pkt. 1 -5 według następującej oceny:


1)
w klasie dowolnej - 67.00, zł.


2)
w klasie drugiej - 44.00, zł.


Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania ze świadczeń przejazdowych są w przypadku:


1)
pracowników i niektórych członków ich rodzin - dotychczasowe legitymacje KP określone w przepisach zarządzenia nr 77, zaopatrzone w pieczęć ustaloną przez Przewoźników odrębnie,


2)
emerytów, rencistów i niektórych członków ich rodzin - dotychczasowe legitymacje kolejowe PKP określone w przepisach zarządzenia nr 77, zaopatrzone w odpowiedni znaczek, rozprowadzony przez wyznaczone kasy biletowe zakładów przewozów regionalnych Spółki "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.


Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że kwestia świadczeń przejazdowych w II półroczu 2002 r. będzie uregulowana według zasad określonych z nowym Ponadzakładowym Układzie zbiorowym Pracy.


Członek Zarządu

Dyrektor ds. Pracowniczych

Krzysztof Mamiński

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.